Skip to content

This cache has been archived.

Carpatia: Skrytka została zarchiwizowana z powodu braku reakcji właściciela/właścicielki: braku serwisu skrytki oraz braku odpowiedzi w oczekiwanym czasie na ostatnią notatkę recenzencką.
Carpatia - Community Volunteer Reviewer

More
<

Tesinske hrady a zamky - Tesinsky zamek

A cache by FlashTom Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/19/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tešínský zámek

Cache ze souboru Tešínské hrady a zámky

Historie:

Má-li Praha své Hradcany a má-li Brno svuj Špilberk, melo by i hlavní mesto bývalého Tešínského knížectví mít svuj hrad. A je tomu tak. Jeho pozustatky se nacházejí na Zámeckém vrchu na pravém, dnes Polském brehu reky Olše. Po mnohá staletí je hrad symbolem nekdejší slávy a moci tešínských knížat. Osud sídla v tomto míste se zacíná psát již ve 2. století pr. n. l., avšak jako o hradisku se o nem hovorí až na prelomu 9. a 10. století. Na prelomu 13. a 14. století je na míste slovanského hradiska vybudován piastovskými knížaty mohutný residencne – obranný hrad. Slávu a vzestup tohoto mohutného sídla, pozdeji renesancne upravovaného, ukoncila až tricetiletá válka.

Obdivovat soucasný hrad se mužete vydat kdykoliv. Areál je volne dostupný. Vstupuje se do nej pres pruchod v jednom z krídel habsburského letního zámku, který byl v 19. století postaven na míste bývalého Dolního hradu. Horní hrad zaujímal vrcholovou plošinu Zámeckého kopce. V soucasnosti zde již nenalezneme honosný gotický hrad. Zbytky nadzemních torz hradních budov byly srovnány se zemí ve 30. letech 19. století. Do soucasnosti se z Horního hradu zachovala pouze jeho nejvetší dominanta – Piastovská vež. Mohutná, vysoká kamenná stavba s podsebytím s cimburím z režného zdiva, která v soucasnosti slouží jako rozhledna. Další, velmi cennou dochovanou stavbou v areálu Horního hradu je románská rotunda sv. Mikuláše. V poslední dobe byly odkryty základy nekdejší hradní kuchyne s prilehlou okrouhlou baštou (veží) v severozápadní cásti hradu, rekonstruovanou až do úrovne patra. Dále byly v areálu hradu odkryty základy kruhové veže pri bývalé bráne do Horního hradu.

více informací naleznete zde

Na uvedených souradnicích cache nehledejte! Zde zacíná Vaše cesta.

Ješte než vstoupite do dolního zámku jsou na vstupních kovaných mrížích rímskými císlicemi napsány dva stejné letopocty, jaké?

a) 1100 A=5
b) 1450 A=6
c) 1500 A=7

Projdete bránou a všimnete si roku úmrtí slavného tešínského básníka

a) 1929 B=0
b) 1939 B=2
c) 1942 B=4

Poté obejdete památník zleva a vydejte se nahoru mírne vpravo do parcíku na menší nádvoricko s lavickami a kvetinami. Nádvoricko zdobí kamenná dlažba, jež tvorí jistý pocet paprsku:

a) 12 paprsku C=2
b) 15 paprsku C=4
c) 18 paprsku C=6

Nyní se vydejte po schodech nahoru k Piastovské veži. Zjistete presnou výšku veže.

a) 29 m D=7
b) 30 m D=8
c) 31 m D=9

Zjistete také kolik má vež nahore "vežicek" (vystupujicich utvaru z cimburi)

a) 10 E=5
b) 9 E=6
c) 8 E=7

Nyní prejdete ke "kuchyni" (naproti veze). Jsou to dochované pozustatky hradní kuchyne. Uvnitr jejich základu jsou symetricky rozmísteny kamenné bloky. Jejich pocet je:

a) 2 F=3
b) 4 F=4
c) 6 F=5

Nad kuchyni je postaven drevený altánek, který skrývá dochovanou hladomornu. Ta je zakrytá kovanou mríži. Mriž je tvorena tycemi, které jsou spojené nahore centralním kruhem. S kolika tycemi je spojen vrcholový kruh?

a) 28 G= 3
b) 30 G= 2
c) 32 G= 1

Nyní se bežte podívat na vyhlidku, kde je moc pekny pohled na Ceský Tešín. Porádne se rozhlédnete a vychutnejte krásy Těšína. K dispozici je vám také informační tabule. Určete, jakou střechu má budova číslo 11, která mimochodem sloužila během války jako sídlo německého gestapa a jednotek SS, a v níž byly umučeny stovky občanů?

a) červená sedlová H=6
b) černá sedlová H=5
c) plochá H=4

Ted se bežte podívat na rotundu sv.Mikuláše, jejichž vchod je hlídán masivními drevenými dvermi s kovanou výzdobou. Spocítejte kolik vetších kudrlinek nebo spirál toto kování obsahuje

a) 12 I=7
b) 14 I=5
c) 16 I=3

Cache se nachází mimo hlavní areál zámku, a tak je nutno ho opustit. Cestou k jejímu nalezení vás bude doprovázet voda zurčící nedalekým mlýnským náhonem, a také souřadnice vypočítané podle vzorce:

N 49°4A.BCD
E 18°3E.F(G+H)I

Budte opravdu velmi opatrní všude je moc mudlu!

Hodne štestí a nezapomente si opsat bonusové císlo!!English version

The coordinates in the heading indicate the start of your trip

Before you enter the lower castle you must find two identical labels with roman numerals on the metal-mounted gate, which mean:

a) 1100 A=5
b) 1450 A=6
c) 1500 A=7

Pass through the gate and notice the year of death of a popular poet born in Tesin.

a) 1929 B=0
b) 1939 B=2
c) 1942 B=4

Pass the monument and continue uphill and slightly to the right to a park until you reach small square with benches and flowers. Notice that a pavement there creates some kind of spokes/rays/lines extend from center. Count their number:

a) 12 lines C=2
b) 15 lines C=4
c) 18 lines C=6

Now go up the stairs to the Piastovska tower. Find out the height of the tower.

a) 28,9m D=7
b) 29,9m D=8
c) 30,9m D=9

Also, count the little turrets on top of the tower.

a) 10 E=5
b) 9 E=6
c) 8 E=7

Now walk to the "kitchen" (in front of the tower). It represents ruins of a castle kitchen. In the middle of the ruins there are symmetrically placed stone blocks. How many of them are there?

a) 2 F=3
b) 4 F=4
c) 6 F=5

Go upstairs to basements of tower, which is covered by a wooden roof and there, in the middle, you can find a dungeon. The dungeon is covered by cage, made of steel sticks. Count the number of them, and only those, which are connected with the central circle.

a) 28 G= 3
b) 30 G= 2
c) 32 G= 1

Now take a stroll to the scenic pavillon on your left. You will be rewarded by a nice vista over Cesky Tesin. There is also an informational panel. What kind of roof, the building number 11 has? By the way, the building served during Second World War as a headquarters of german gestapo and SS troops and there were tortured to death hundreds of people.

a) red gabled roof H=6
b) black gabled roof 3 H=5
c) flat roof H=4

Now look at rotunda of St.Nicholas. The rotunda is protected by massive wooden doors decorated by forged metal decorations. Count how many bigger spirals is created by the decorations?

a) 12 I=7
b) 14 I=5
c) 16 I=3

Cache is located outside of the castle area. During the way to the final cache one can enjoy nice murmuring of nearby mill race. Exact coordinates of the final cache can be calculated as follows:

N 49°4A.BCD
E 18°3E.F(G+H)I


Be careful, there are lots of muggles!

Good luck and dont forget to write down the bonus number!

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.