Skip to content

Kittilbu Traditional Geocache

Hidden : 06/19/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vestfjellet har alltid hatt verdifulle naturressurser som tømmer, ved, mose og store vidder med godt beite til husdyra. Ved bruk av disse ble Kittilbu et naturlig overnattingsssted og hvileplass for fjellkjørere, jegere, fiskere og andre fjellfarende gjennom flere hundre år.

De første opplysninger om Kittilbu seter stammer fra 1600-tallet, og i rettsdokumenter fra 1322 nevnes en "Kitil av Lundar". Han kan være opphavet til navnet Kittilbu.

Her ligger også en av turistforeningens ubetjente hytter, Kittilbua.

Det du ser etter er et av forsvarets kokekar.

Geocaching i Norge

Additional Hints (Decrypt)

Xbxrxne uratre v tena

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)