Skip to content

Mysinge hög Traditional Cache

Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 


5 Junii 1741

Mysinge hög låg 1/8 mil ifrån Resmo; han var en av de högsta högar här i landet, belägen på själva landborgen och bestod av lösa stenar, Härifrån såg man på västra sidan Mörbylånga, Kastlösa, Kalmar, Möckleby, Torslunda, Resmo och på östra Sandby, Stenåsa, Hulterstad.

Alvaren sågs från Mysinge hög helt brun med gröna ränder, långs och tvärtföre strukna lik en landkarta. Vi undersökte orsaken härtill, då vi funno under en hel torr, steril, brunaktig mylla, knappt en tvärfingers djup, själva alvaren av en häll eller golvskiffer, rämnad såsom is i starkaste köld; över dessa rännor växte gräs, emedan fuktigheten i springorna längre kunde kvarhållas och ej så lätt bortbrännas på flatan.

Alvaren var intet delt till vissa socknar eller byar, om man undantager små gårdar, som lågo vid sidan, alltså ej heller avstängd med gärdesgårdar alltifrån Ottenby mur intill Borgholms slott; dock hålla hästarna sig, som här gå i bet, på den trakten de äro vana.

Carl von Linné

 Utsikt österut
Det karga Stora Alvaret


Utsikt västerut
Den bördiga Mörbylångadalen

Additional Hints (No hints available.)