Skip to content

Bardejov kalvaria Multi-cache

Hidden : 07/08/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


SK:
Kalvária stojí na kopci východne od mesta. Bola postavená v rokoch 1863-69 a pozostáva z malých kaplniek, ktoré symbolizujú zastavenia Krista pocas Krížovej cesty.
Na uvedených súradniciach je prvá kaplnka. Prejdite si krížovú cestu do konca. Tam z vežičiek kostola si opíšte dva roky A a B. Potom vypočítajte X=|A-B|.
Súradnice kešky zo vypočítate súradníc začiatku tak, že od minút severnej šírky odpočítate (X+9)/9000 a k minútam východnej dĺžky pripočítate (8*X+15)/3000
Viac informácií o kalvárii nájdete tu.

EN:
The Calvary is situated on a hill on the east of the city. It was built in years 1863-69 and consists of small chapels whose symbolize the stations of the Cross.
There is the first chapel on given coordinates. Walk through the whole stations of the Cross. There you find two years A and B on the church towers. Then calculate X=|A-B|.
Coordinates of the cache you can calculate from the coordinates of the first chapel by subtraction (X+9)/9000 from minutes of latitude and addition of (8*X+15)/3000 from minutes of longitude.
More information on the Calvary are here (in slovak only).

Additional Hints (Decrypt)

arancefv/enva cebgrpgrq zntarg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)