Skip to content

J&H#10 - Tjuvåsen Traditional Cache

Hidden : 07/12/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

En fin tur i historisk landskapStart turen fra Fløyspjeld (N59 43.161 E10 43.239). Der er det skiltet og merket løype til Tjuvåsen. Følg denne først til bygdeborgen:

Fra Frogn Historielag:

Tjuvåsen er en nesten utilgjengelig ås like ved Rv 156 og adskilt fra denne ved elven fra Årungen til Bunnefjorden. Her oppe er det god utsikt til alle kanter. En fiende vil ha vanskeligheter med å nærme seg usett, særlig fra fjorden.

Rundt toppen av åsen går det murer, et enkelt sted ser det ut som om murene har vært dobbelte. Nå er mur-restene lave. Fra andre steder vet vi at det ble satt palisader av tre på toppen.
Området av Tjuvåsen som er slik avsperret, er ca. 14 da. Et sted er terrenget myrlendt, så det må ha vært oppkomme her tidligere. Rester av en hule og spor etter en helle finnes også og forteller om at kanskje har Tjuvåsen som boplass vært meget eldre.

Skal vi prøve å tenke oss tilbake til en høstdag for ca. 1400 år siden? Hele sommeren har det gått rykter om fremmede overfallsmenn både fra øst og langs Oslofjorden sydfra. Det er satt ut vakt på Tjuvåsen. Nå kommer det bud til gårder i Frogn og Nordby om at det ryker av vådeild langs fjorden mot nord. Buskapen blir drevet sammen, og alle begir seg til borgen med hva de kan føre med seg av mat og utstyr. Tilsammen er de ca. 150 mennesker fra ca. 15 gårder i Frogn og Nordby. Oppstigningen er vanskelig, men snart er alle i sikkerhet bak murene. Veien opp blir sperret med store steiner.

Snart hører de hylene fra angriperne nede ved stranden. De stormer opp det bratteste, for det ser ut til å være den korteste veien. Steinene hagler om dem. Ingen rekker helt opp. Nå forsøker de seg der buskapen ble leid. Der må de også gi seg. Men snart forteller røykskyer at de har søkt opp de forlatte gårdene, plyndrer og brenner. Da går mesteparten av de våpenføre menn ut og møter dem på stranden, der de kommer med byttet. Denne gangen får vi tro at de fastboende seiret. Men det kan også ha gått annerledes.

Cachen ligger i utkanten av bygdeborgen.

Fra bygdeborgen går vi videre til neste spennede sted på Tjuvåsen - Gruven - se eget waypoint.

Bygdeborgen skal ha fått navnet sitt etter at noen tyver og røvere skal ha holdt til i en hule på fjellplatået. Røverene som holdt til her herjet området for noen hundre år siden, og historiene om røverbanden er skummel, skremmende og fasinerende.

Deres liv og lagnad på Tjuvåsen endte, i følge sagnet, når Lensmann Skoubye, sammen med en avdeling fra Akershus festning og en del av bygdas driftige karer rundt år1860 tok affære.

Hulen ble sprengt og en av lederene forsøkte å flykte, men druknet i Årungselva. Muligens var det en grei slutt på hans liv, siden to andre fra røverbanden ble tatt med ned til Drøbak og halhugget der. Hodene og hendene ble satt på stake og steile. Rehabilitering ble nok ikke sett på som en mulighet for disse.

Jenta i hulen
I boken ”Lensmennene i Ås og Frogn” står et av sagnene om røverene og røverhula. ”Like ved Nymølla var det en hule som bestemor kalte røverhulen. For lenge siden var det syv røvere der og en gang røvet de en jente fra Digerudkanten i Frogn.
Jenta fikk ikke lov til å gå ut og fikk oppgavene med å lage mat og stelle klær. Hun var hos røverene i syv år og hvert år fikk jenta et barn som i følge et annet sagnet ble slått i hjel etter hvert som de ble født.”

En stor takk og hilsen til ildsjelene i Frogn historielag som har ryddet og merket de gamle veiene i dette området. Det er slik vi lærer! Gå inn på deres nettsider på www.frogn.historielag.org


Gruven på Tjuvåsen var kjentmannspost i perioden 2010 - 2012

Short english description:

An old medieval stronghold with double walls and palisades on top. Not much left of this now, except what nature originally placed here. Further into the ridge you will find a cave that is sign of very early activity. An old legend tells a story of a girl that was held captive by thieves in the cave.

Additional Hints (Decrypt)

V rg uhyebz haqre ra fcvff fgrva Va n pnivgl haqre n ebpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)