Skip to content

Andelske domky / Koralove jamy EarthCache

Hidden : 07/24/2007
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[ENGLISH]


Locality called as Angel houses or Coral holes lies in small forest about 1 km east of Zulova. Almost all this area (c. 40 x 50 m) is covered by little holes, which are remains of crystal mining production in 18th century for souvenirs in Jesenik spa (ex-Gräfenberg). It is one of most important mineralogical areas in Silesia and it is mentioned in many guide books.

This area pertains to granitic pluton. There are many chips of quartz gangue (in the form of milk-coloured crystal columns) in detritus of biotic granite. You can also find free colourless crystals about 2 cm long with rhombohedral or trapezohedral termination. They come from quartz dike in granite massive.

The Mohs scale of mineral hardness characterizes the scratch resistance of various minerals through the ability of a harder material to scratch a softer material. It was created in 1812 by the German mineralogist Friedrich Mohs and is one of several definitions of hardness in materials science. The hardness of a material is measured against the scale by finding the hardest material that the given material can scratch, and/or the softest material that can scratch the given material. For example, if some material is scratched by apatite but not by fluorite, its hardness on the Mohs scale would fall between 4 and 5. On the Mohs scale, fingernail has hardness 2.5; copper penny, about 3.5; a knife blade, 5.5; window glass, 5.5; steel file, 6.5. Using these ordinary materials of known hardness can be a simple way to approximate the position of a mineral on the scale.

To log this earthcache find, you must fulfill the following requirements:
1. Find one piece of mineral (preferebly rock crystal) and take the picture of this mineral close to your GPSr showing your accurate GPS position. Upload this picture to your log and write what have you found. Look at the example picture below.
2. In your log entry, upload a picture of yourself and your GPSr in one of these digged holes.
3. Send me (via e-mail in my profile) Mohs scale of mineral hardness (including absolute hardness). What is the hardness of the mineral that you have found ?

Please note that the logs which will not comply with the above mentioned requirements will be deleted.

[CESKY]


Lokalita oznacovaná jako Andelské domky nebo taky nekdy Korálové jámy leží v lesíku cca 1 km východne od Žulové. Témer celou plochu tohoto lesíka (cca 40 x 50 m) pokrývají jámy a haldicky, které jsou pozustatkem po težbe krištálu již v 18. století (na výrobu suvenýru, prodávaných návštevníkum lázní Jeseník, tehdy Gräfenberg), po geologicko-pruzkumných pracích z 60. let 20. stol. (zamerených na vyhledávání surovin pro výrobu cistého kremenného skla) i po cinnosti již nekolika generací sberatelu nerostu. Jde o jednu z nejvýznamnejších mineralogických lokalit na území Slezska, zminovanou v nekolika exkurzních pruvodcích.

Prostor lokality náleží k žulovskému plutonu. V detritu biotického granitu jsou na lokalite hojne prítomny úlomky kremenné žiloviny, tvorené mlécne zbarveným kremenem (casto v podobe sloupcovitých, vzájemne se prorustajících krystalu) a bežne lze zde najít volné krystaly krištálu (bežne do 2 cm, výjimecne i vetší) a jejich drúzy na žilovine tvorené šedobílým nebo mlécne bílým kremenem. Krystaly krištálu jsou prevážne sloupcovité (nekdy až jehlicovité), spíše výjimecne lze najít oboustranne ukoncená individua. Terminální ukoncení krystalu tvorí plochy romboedru, ojedinele také plochy trapezoedru. Úlomky kremene a krystaly krištálu pocházejí z kremenné žíly v granitech žulovského masivu (je možné, že tato kremenná žíla predstavuje silne vyvinuté kremenné jádro pegmatitového telesa).

Mohsova stupnice tvrdosti vyjadruje schopnost jednoho materiálu rýpat do druhého. Byla vytvorena nemeckým mineralogem Friedrichem Mohsem a slouží pro urcení tvrdosti látek. Tvrdost je vektorová fyzikální vlastnost, která je definovaná jako odpor proti vnikání cizího telesa, který vynakládá látka. Závislá je na strukture krystalu, presneji receno na pevnosti vazeb mezi cásticemi v látce. Materiálem s vyšším císlem lze udelat vryp do materiálu s císlem nižším. Urcení tvrdosti podle Mohsovy stupnice tvrdosti se provádí vrypem do zkoušeného materiálu. Pro bežné použití v praxi je dobré se orientovat v základní tvrdosti predmetu v bežném dosahu. Napríklad nehet má tvrdost 1,5-2. Mince 3,4-4. Kapesní nuž približne 5 a pokud minerál zanechává rýhu ve skle má tvrdost vetší než 5.

Pro zalogování této earthcache musíte splnit následující podmínky:
1. Najdete si v lokalite jeden exemplár minerálu (nejlépe krištál) a vyfotte jej vedle vaší GPSky ukazující aktuální GPS souradnice. Fotku priložte k logu a napište co jste to vlastne našli. Podívejte se na ukázkovou fotku níže.
2. Vyfotte se s vaší GPSkou v jedné z vyhloubených jam. Fotku priložte k logu.
3. E-mailem mi pošlete Mohsovu stupnici tvrdosti (vcetne stupne tvrdosti). Urcete tvrdost minerálu který najdete.

Logy, ktere nesplni výše uvedené podmínky, budou podle pravidel smazány.Legendy

Additional Hints (No hints available.)