Skip to content

Bomben Multi-cache

Hidden : 07/23/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Under andra världskrigets testade Tyskland sina raketer vid en anläggning i Peenemünde. Ett misstag vid en provskjutning av de nya V2-raketerna ledde till att en raket slog ner på svenskt territorium den 13 juni 1944. Militären var snabbt på plats för att samla in alla vrakdelar, men så sent som 2004 hittade Bäckebo hembygdsförening delar av raketen. Nedslagsplatsen anges av den angivna koordinaten. Där finns även en informationstavla.

När ni går tillbaka hittar ni lådan på
N 56 54.XXX E 15 58.YYY

Nere till höger på informationstavlan finns en ruta med tre tal. Summera dessa och multiplicera med 10.
D = (A+B+C) * 10
För att få den kompletta nordkoordinaten
XXX = D+175
För att få den kompletta östkoordinaten
YYY = D+572

Använd angiven plats för att starta vandringen och följ stigen och snitslarna in i skogen.


During the second world war, the germans tested thier rockets at Peenemünde. During a test a mistake led to a detonation on swedish territoy at june 13 1944. The waypoint guides you to the spot of the impact. Here you will find an information board (in Swedish).

When you walk back you will find the cache at
N 56 54.XXX E 15 58.YYY

In the lower right corner of the information board is a box with three numbers. Add these three numbers and multiply with 10.
D = (A+B+C) * 10
To get the complete north coordinate.
XXX = D+175
To get the complete east coordinate.
YYY = D+572

Use the starting child waypoint and follow the path and plastic ribbons in to the forrest.

Additional Hints (No hints available.)