Skip to content

Sopka - Hridelec Traditional Geocache

Hidden : 07/31/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Hrídelecká hura

Prírodní památka Hrídelecká hura zahrnuje území cedicové homole Horka (398 m n. m.) na východním okraji obce Hrídelec v okrese Jicín.
  • Katastrální území: Hrídelec
  • Výmera: 2, 11 ha
  • Nadmorská výška: 362 – 398 m
  • Datum vyhlášení 26.9. 1990

Chránené území bylo zrízeno k ochrane geologické lokality se vzácnými nerosty. Jižní a západní svahy jsou porostlé teplomilnou vegetací, na severním a východním svahu prevládají rídké porosty náletových drevin, poskytující úkryt ptactvu a drobným živocichum.

Krater Geologie - Neovulkanitové „cedicové“ teleso z nefelinického bazanitu, s polohami subvulkanické bazaltoidní brekcie. Bohaté nalezište minerálu, napr. amfibolu, dolomitu, kalcitu, olivínu, aragonitu (dokonale vyvinuté krystaly, prípadne krystalové srusty i agregáty s medovým zbarvením patrí k nejdokonalejším na území CR) aj. Težbou „cedice“ vznikla lomová jáma s komorami a chodbami.
Kvetena - Jeden biotop tvorí suché lucní porosty na svazích homole, pomístne zarostlé nálety drevin, a druhý pozustatky bývalého lomu v centru kopce. Pres velmi príznivý minerální podklad je druhové spektrum celkem chudé. Dosud zde nebyly nalezeny žádné chránené ani ohrožené druhy rostlin. Rostou zde teplomilné druhy zbehovec lesní (Ajuga genevensis), tarinka kališní (Alyssum alyssoides), pametník rolní (Acinos arvensis), mochna jarní (Potentilla tabernaemontani), rozchodník ostrý (Sedum acre), a rozchodník tenkolistý (Sedum boloniense) aj.
Zvírena - Ve skalních dutinách a na rímsách hnízdí poštolka obecná (Falco tinnunculus), rehek domácí (Phoenicurus ochruros). Kerové porosty a stromové patro vyhledávají ke hnízdení budnícek menší (Phylloscophus collybita), dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes), cervenka obecná (Erithacus rubecula) a pevuška modrá (Prunella modularis). V umele vytvorených dutinách zimuje netopýr cerný (Barbastella barbastellus).

Zdroj: wikipedia.org

Samotnou cache nezapomente dobre ukrýt a jako vždy, dávejte pozor na "mudly". Hodne zábavy pri hledání Vám prejí SmEjDiL a Simona.

Additional Hints (Decrypt)

IyribBqUbzbyrFhgvIUyniavWrfxlav

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)