Skip to content

Grad Mirna (Mirna castle) Traditional Geocache

Hidden : 08/04/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

(SI) To je dokaj enostaven zaklad. Do zaklada je treba premagati asfaltirano vzpetino in nekaj metrov nekoliko zarašcene podlage. (EN) This is relatively easy cache. It requires short walk uphill and short search for the cache.

SLO:

Na gricu severozahodno od Mirne stojijo razvaline Mirnskega gradu. Grad je prvic omenjen že l. 1165, vendar pa novejše raziskave kažejo, da ima grad svoje zametke že iz casa rimske civilizacije. Grad je bil v srednjem veku mocna postojanka tako gospodarska kot politicna. Njegovi lastniki so se hitro menjavali. Prvi lastnik je bil koroški vojvoda Ulrik, ki ga je l. 1250 predal oglejskim patriarhom, ti pa so sem namestili svoje fevdnike Mirnske gospode. Ti so bili v tistem casu pomembne politicne osebnosti, zlasti so bili povezani z gospodi Šumberškimi in so v takratni Evropi sloveli kot eni najmocnejših iz stranske veje dinastije kneginje Eme. Udeleževali so se tudi viteških turnirjev. Po njihovem dinasticnem izginotju se politicna in gospodarska moc gradu dvigne do evropske veljave samo še v 17. stoletju kot dedina kranjskega deželnega glavarja, ki nekdanjo grajsko srednjeveško utrdbo spremeni v renesancno palaco. L.1435 so bili njegovi lastniki grofje Celjski, od leta 1456 dalje pa Habsburžani. Grad je bil razdejan v kmeckih uporih l. 1515, ko je bil lastnik gradu Janez Turjaški. Grad je imel tudi mogocno obrambno obzidje s strelnimi linami in obrambnimi stolpi, ki pa je bilo požgano med 2. svetovno vojno.

 

 

EN:

On the hill north east from town Mirna you can find ruins of Mirna castle. Today the castle is sometimes named "A Sleeping Beauty". Its surroundings extend along the plain to the town Mirna and offer an amazing backdrop to one of the most beautiful views in the Mirna Valley.

The castle changed owners frequently. Its first owner was duke Ulrik. He handed over the castle to patriarchs of Aquileia, which installed to the castle Mirna lords. The Mirna lords were closely related to the Šumberški lords and at that time represented within the Europe one of the strongest side branches in the dynasty of Princess Emma.

After Mirna lords dynasty disappeared the strength of the castle reaches European significance only one more time. It was in 17th century when the castle was upgraded from the medivial forth to the renaissance place. In 1435 the owners of the castle were Celje counts and than from 1456 the castle ownership went to the Habsburg hands. Castle was severly damaged during peasants riots in in 1515. The castle also had strong defensive walls but they were burned and destroyed during 2nd world war.

website statistics

Additional Hints (Decrypt)

xnzra / fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)