Skip to Content

<

Vojtechuv dub

A cache by road66 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/14/2007
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[CZ]: Na místě souřadnic naleznete nádherný dub, jehož stáří se odhaduje na více než 400 let. Mohutný dub je vysoký 24 metrů a jeho rozložitá koruna měří 29 metrů. Strom dnes nese jméno rodáka ze Skřivan, Václava Vojtěcha, a v roce 2006 byl vybrán do finále celostátní ankety "Strom roku".
Proč je dub pojmenovaný "Vojtěchův"? Opodál se nachází bývalá hájovna, která je dnes v poměrně neutěšeném stavu. Přesto, právě zde se v roce 1901 narodil světoběžník Václav Vojtěch, který se později zapsal do historie českého polárnictví jako první Čech, který kdy překonal jižní polární kruh a vstoupil na území Antarktidy.
Václav Vojtěch se dostal na palubu lodi Eleanor Bolling, která vezla z Nového Zélandu zásoby pro americké polárníky, kteří pobývali pod vedením admirála R.E.Byrda ve Velrybím zálivu Rossova moře. V prosinci 1928 loď protnula jižní polární kruh a v podvečer 27.ledna 1929 vstoupil V.Vojtěch jako první Čech v historii na ledovou Rossovu bariéru v Antarktidě.

Více informací o Václavu Vojtěchovi a jeho účasti v polární expedici naleznete např. v článku v časopise Outdoor, č. 4/2004 nebo na serveru citarny.cz. Stojí určitě za přečtení!.

Na místě je vybudované příjemné sezení, kde můžete nerušeně vstřebávat energii mohutného stromu a v klidu spočítat souřadnice ukryté keše. K tomu budete potřebovat několik snadno zjistitelných indicií (ta první vyžaduje malou domácí přípravu).

Stage 1: ANTARKTIDA. Nemusíte tam jezdit, stačí jen zjistit, jaké jsou souřadnice místa, kde Václav Vojtěch v roce 1929 vystoupil na území Antarktidy? [S S1°S2' W W1°W2']. Lze zjistit z doporučeného informačního zdroje.

Stage 2: LOVECKÝ SRUB (na souřadnicích [N 50°16.724' E 015°31.675']) . Sloužil k posezení lovců po honech v místní oboře a stál tam už v době Václava Vojtěcha. Součet cifer roku, ve kterém byl postaven = A. Odpověď naleznete opodál.

Stage 3: STROM

Obvod kmene stromu = B Pozor, na místě je více zdrojů, které dávají různé informace! Použijte číslo z informační tabule naučné stezky.
Umístění v anketě strom roku 2006 = C.
Počet slov v názvu cestopisu, který napsal V. Vojtěch = D

Na jedné ceduli je vyobrazen živočich, který nepatří do našich zeměpisných šířek. O kterého živočicha se jedná? Lední medvěd: E=3,Velryba: E=5, Tučňák E=7

Finále: CACHE. Nachází se nedaleko stromu, na souřadnicích [N 50°16.X' E 015°31.Y'], kde
X = B+W1-W2-W2+C
Y = (S1-A)*D+S2-E

[EN]: You will find a beautiful oak at the initial coordinates. Its age is estimated to more than 400 years. The giant oak is 24 metres high and its branched crown measures 29 metres. Nowadays, the tree bears name of the native from Skrivany, Vaclav Vojtech. It was chosen to the final of the nationwide opinion poll "Tree of the year 2006".
Why is the oak named "Vojtechuv"? There is a former gamekeeper's lodge nearby, which is currently in a rather gloomy state. In spite of that, right here was born the globetrotter Vaclav Vojtech in 1901 who inscribed himself in history of Czech polar expeditionary as the first Czech to cross the south polar circle and entered the land of Antarctica.
Vaclav Vojtech got aboard the ship Eleanor Bolling that transported supplies from New Zealand for the American polar explorers who camped in the Bay of Whales in the Ross Sea under the leadership of admiral R.E.Byrd. The ship crossed the south polar circle in December 1928 and in the evening of 27th January 1929, V.Vojtech as the first Czech in history stepped upon the Ross Ice Shelf in Antarctica.

You can find more information on Vaclav Vojtech and his participation in the polar expedition for instance in the Czech magazine article in Outdoor, No. 4/2004 or at server citarny.cz. The resources are in Czech language but you can use the automatic translation tool, eg. this one that will do the job...

Stage 1: ANTARCTICA. No need to travel there, just find out what are the coordinates of the location where Vaclav Vojtech entered the territory of Antarctica [S S1°S2' W W1°W2'].

Stage 2: HUNTING HUT (coordinates [N 50°16.724' E 015°31.675']). It served for the gathering of hunters after the hunts in the local preserve. Sum of the digits of the year when the hut was built = A. The answer can be found nearby.

Stage 3: TREE 

Circumference of the tree trunk = B Be careful! There are more different sources on the spot with different information. Use the number from the nature trail information board.
Position in the poll "Tree of the year 2006" = C.
Number of words in the name of travelogue that was written by V.Vojtech = D

One of the boards contains a picture of an animal not typical for our latitudes. What animal is it? Polar bear E=3, Whale E=5, Penguin E=7.

Final: CACHE. To be fiound at coordinates [N 50°16.X' E 015°31.X'], where
X = B+W1-W2-W2+C
Y = (S1-A)*D+S2-E

Cache je součástí série "Významné stromy".


Cache je součástí série "Strom roku geocaching"


NetAgent

Additional Hints (Decrypt)

fbhprg pvfry i fbhenqavpvpu svanyxl wr pglevprgqin /
fhz bs qvtvgf va gur svany pbbeqvangrf vf sbeglgjb

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.