Skip to content

Sudoku Mystery Cache

This cache has been archived.

Geolens Reviewer: Archivujem.

More
Hidden : 08/21/2007
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Na týchto súradniciach cache nehladajte, nachádza sa tam fontána na Námestí slobody v Pieštanoch. Zoberte si so sebou pero, v skrýši nie je. Ak sa dá logujte prosím po 20:00, kedy sú PN vymreté a vyberajte ju opatrne, je netradicne umiestnená :D

Z prvej sudoku sa dozviete zemepisnú  šírku.
N 48°35.ABCD0

7 1 5
4 D 8 7
2 4 9 6
B 4 2 8
2 1 9 4
6 5 2 C
1 9 5 2
8 A 4 9
2 7 1


Z druhej sudoku si doplníte zemepisnú dĺžku.
E 017°50.EFG0H

7 5 4 F
2 E 3 7 8
6 8 3
2 G 3 6
1 8 2 7
8 1 9
8 9 3
5 H 8 6 4
1 2 9


Z tretej sudoku sa dozviete pomôcku.
Používa sa 26 znaková abeceda A-Z.
Písmená malej abecedy v sudoku oznaÄujú poradie písmen v slove, nie konkrétne písmeno.
(napr. b je v tabuľke na mieste prislúchajúcemu Äíslu 8, to znamená, že bude patriÅ¥ písmenu H)
KeÄže sú k dispozícii len Äisla 1-9, tak písmená od J sú tvorené súÄtom alebo súÄinom 1-9.

(3*e+1) (f+7)                                2 písmená
(3*e+1) (5g) (10+h) (i+5) (j)         5 písmen
(f+7) (k) (h)                                   3 písmená


8 6
9
1 9 e 3 6
5 1 8
9 1 k 2 8 g
3 6 2
2 f 4 9 5 1 6
1 8 j 2 i 7
h 7 6 5 8
2 9 8 4


EN: Do not look for cache at these coordinates, it´s the location of the fountain at Námestie slobody square in
PiešÅ¥any. Take your pen, there is none in the cache. If it possible, please log yourself past 20:00, when there are
less people in the town. Please, keep in mind that cache is unconventionally placed, needing careful manipulation :o)                 

From the first Sudoku you get latitude.

From the second Sudoku you get longitude.

From the fourth Sudoku you get a hint.
26-charakter alphabet is used (A-Z)
Lower case letters represent the order of lettres in word, not specific letter.
(For example, letter "b", which is represended by numer 8 which stands for letter H of the word)
Because there are numbers from range 1-9 only, the letters above J are generated as a sum or product of numbers 1-9.

Hint (6 words)

(3*e+1) (c+d+3)                2 lettres
(a*b) (f) (g)                        3 lettres
(f+4) (g) (3*i) (g) (f+4)      5 lettres
(3*e) (j)                               2 lettres
(a*b) (f) (g)                        3 lettres
(g) (5g) (g) (3k+1)             4 lettres
english by Davitof
4 1 9 b 8
8 9 7 a 6
e 1 4 j 7 2
d 8 6 5 3 9
1 i 2 f 4
c 5 4 8 2
6 2 g 1 7
4 7 k 3 5
1 8 4 2

 

 

Additional Hints (No hints available.)