Skip to content

Vesthimmerland - Nordjylland - Danmark Traditional Geocache

Hidden : 09/20/2007
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vesthimmerland - Nordjylland - Danmark

Kommunevåben

- lyst til at gøre en forskel

Ved en en højtidelighed d. 20. december 2004 på Vitskøl Kloster, underskrev borgmestrene i Farsø, Løgstør, Aalestrup og Aars kommuner en aftale om, at de fire kommuner fra 1. januar 2007 skulle sammenlægges til Vesthimmerlands Kommune.

Vesthimmerlands kommunevåben viser en stork i flugt over vandet, og skal symbolisere bevægelse, vand, land og initiativ.

Kort
Denne cache er en del af en serie, der har til formål at sætte fokus på det nye danmarkskort efter kommunalreformen i 2007. Der er cacher i alle 98 kommuner og de 5 regioner. For at finde en regionscache, skal du først finde alle kommunecacher i den pågældende region. Hvis det lykkes dig, at finde alle 5 regionscacher, vil du være i besidelse af koordinatet til den afsluttende "Danmarkscache". Link til cache-serien.
Vesthimmerland Kommune data:
Indbyggertal: 37.841
Areal: 771,8 km2
Befolkningstæthed pr. km2: 49,0
English:
This cache is part of a series of caches which focuses on the new map of Denmark, following the reform of local government in 2007. There are caches in all 98 municipalities and 5 regions. To find a region cache you have to locate all municipality caches in the same region. If you manage to find all 5 region caches, you will have the coordinates to the final "Danmark cache". Link to cache-series.
Serielogo
 

Om cachen:

Cachen befinder sig midt i den natur, som Himmerland er kendt for, nemlig heden. De Himmerlandske Heder er et 1.387 ha stort, fredet område, bestående af Vindblæs hede, Oudrup hede, Lundby hede, Ajstrup hede og Kyø dale.

De Himmerlandske Heder

Hederne ligger på sandede morænebakker, formet af istiden, hvor oldtidens afbrænding af den oprindelige urskov skabte grundlaget for hedens fremmarch. Hederne rummer et rigt dyreliv karakteristisk for denne særlige naturtype, som har en imponerende rigdom af blomstrende planter og lave buske, med hedelyngen som dominerende art.

I 1700-tallet dækkede heden omkring 700.000 ha af Nord- og Vestjylland, dvs. en stor del af egnen mellem Løgstør, Nibe, Farsø og Aars, og strakte sig helt over mod Svenstrup, Støvring og Rold Skov. Opdyrkning og tilplantning har reduceret heden, men her i Vesthimmerland kan du stadig få fornemmelsen af, hvor øde og vidstrakt heden kan være.

Ved Lundby hede, i et kilometer bredt bælte på begge sider af den nuværende vej mellem Lundby og Borup, gennemkrydses heden af talrige gamle vejspor og hulveje, der vidner om livlig færdsel i området. En teori går på, at de har været en del af fortidens vejsystem fra Viborg mod Limfjordens overfartssteder ved f.eks. Aggersborg.

Over 1.000 ha af De himmerlandske Heder er udpeget som Natura 2000-område. Disse områder danner et netværk af særligt beskyttelsesværdige områder i EU, og er udpeget på grund af forekomsten af sjældne og udryddelsestruede arter og naturtyper.

Gå IKKE den direkte vej fra P-pladsen til cachen, da I så vil komme ind i en græsningsfold med kvier, hvor der er adgang forbudt. Fortsæt istedet 100m ud ad markvejen til første låge, som har koordinaterne N56 55.583 E9 25.460. Jeg har kun mødt får, men der kan være andre dyr i indhegningen.

Additional Hints (No hints available.)