Skip to content

<

Pingoruine op de Kampsheide

A cache by GreekDutch Alliance Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/11/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Pingoruïne op de Kampsheide
De  Kampsheide is een natuurgebied ten westen van Balloo en dankt zijn naam aan het aangrenzende landgoed Kamps. Het Drentse Landschap is eigenaar van het terrein. Houd je bij het doen van deze cache dan ook aan de geldende regels. Zo is het verboden honden mee te nemen i.v.m. de loslopende schapen en dien je altijd op de paden te blijven.
 


 

Op de Kampsheide bevinden zich heel veel grafheuvels uit de bronstijd, een gedeeltelijke offerberg en een heuse pingoruïne. En om over dat laatste iets meer te weten te komen, lees onderstaande tekst maar eens door en ga op pad! De korte wandeling van ongeveer twee kilometer voert je door een bijzonder stukje geschiedenis en natuur. Op weg naar de pingoruïne toe kun je daar het één en ander over lezen.  


Pingoruine Kampsheide

Pingo
Een pingo is een bolle heuvel met een bevroren lensvormige ijskern die kan ontstaan in gebieden waar de ondergrond permanent bevroren is (permafrost). Het grondwater onder deze bevroren ondergrond staat onder zeer hoge druk en wanneer er een scheur ontstaat in die bevroren ondergrond dan wordt het water omhoog gedrukt. Het water kan echter niet door de bevroren bovengrond heenkomen, het bevriest en zet uit. Onder dit ontstane ijs blijft het water druk uitoefenen waardoor het ijs en de bovengrond verder omhoog geduwd worden. Zo ontstaat er in het landschap langzaam een heuvel genaamd 'pingo'. Pingo's groeien gemiddeld een paar centimeter per jaar en het kan daarom tientallen jaren duren voordat er een duidelijke heuvel zichtbaar is. Het woord pingo is afkomstig uit de taal van de Inuit (Eskimo's) en betekent letterlijk ‘kleine heuvel die groeit’. Tegenwoordig kan je pingo’s onder andere vinden in de toendragebieden van Groenland, Alaska, Spitsbergen en Siberië, zo tussen de 65º en 75º noorderbreedte. Soms worden ze wel tot 50 meter hoog en meer dan 2 kilometer breed.
 

Pingoruïne

In Nederland heerste een toendra klimaat tijdens het Weichsel-glaciaal, een etage in het tijdvak Pleistoceen, zo’n 116.000 tot 11.500 jaar geleden. Door de permafrost konden ook hier toen pingo’s ontstaan. Toen het klimaat echter tegen het einde van het Weichsel-glaciaal steeds warmer werd, ontdooide eerst langzaam de top van de pingo en later ook de ijskern. waardoor de pingo inzakte en gesteentematerialen (sediment) uit de keileemlaag langs de flanken naar beneden gleden. Uiteindelijk blijft er een krater in het landschap achter (omringd door een wal met van de heuvel afgegleden materiaal); een zogenaamde pingoruïne. Vaak vormt zich in de krater een meertje, dat in de loop van duizenden jaren langzaam opgevuld wordt met veen. In het veen wordt, door de pollen en zaden die er in terechtkomen, informatie opgeslagen over de vegetatie, welke gebruikt kan worden om het klimaat dat tijdens de opvulling heerste te reconstrueren. Pingoruïnes vormen dan ook de best gedocumenteerde geologische klimaatarchieven van dit tijdsbestek in ons land en zijn waardevolle studieobjecten voor  kwartairgeologen.
 
Om deze cache te loggen doe het volgende:

1. Parkeer bij N 52°59.599 E 006°37.428
Wat valt je op bij het lezen van het infobord dat staat op dit coördinaat?
(Houd in gedachten waar deze Earthcache over gaat)

2. Ga naar N 52°59.791 E 006°37.141 
Maak een foto van jezelf en GPSr met de pingoruïne op de achtergrond (optioneel).

3. Ga verder naar N 52°59.919 E 006°37.169
Peil hier met je kompas de richting die je op zou moeten om in het midden van de pingoruïne uit te komen.

4. Voeg de foto toe aan je log (optioneel) en stuur ons via een 'message' de antwoorden van 1 en 3.

Voor een animatie over het ontstaan van een pingo/pingoruine klik hier

 


Pingoruïne Kampsheide

Deze cache is tot stand gekomen i.s.m. waarvoor onze hartelijke dank! 

Pingoruine at the Kampsheide
The Kampsheide is a beautiful area situated at the westside of a small village called Balloo, named after the estate Kamps. Het Drentse Landschap owns this terrain, so please obey their rules while doing this cache.  Stay on the tracks and don’t bring your dog, because of the sheep that are walking freely here.
 


 

At the Kampsheide you will find many barrows dating from the Bronze-age, and a genuine pingoruin. This cache will teach you a little bit about a pingoruin, so read the text below and go see that pingoruin. The total distance is approximately 2 kilometers.


Pingoruine Kampsheide

Pingo
A pingo is a small round hill with inside of it a frozen lens shaped ice core, that can arise in areas where the subsurface is permanently frozen (permafrost). Groundwater underneath this frozen subsurface is standing under enormous pressure and when a crack appears in the frozen subsurface, the water is being pushed up. The water is unable to go trough the frozen upper ground, thus freezes and expands. Underneath this ice, the water remains under high pressure and keeps pushing the ice and upper ground up; a pingo is born. Pingo's grow only a few centimeters each year and therefore it can take decades before a hill is clearly visible. The word pingo comes from the language of the Inuit and means "small hill that grows". Nowadays you can find pingo's in the tundra areas of Greenland, Alaska, Svalbard and Siberia. Some pingo's can grow up to 50 meters high and 2 kilometre in diameter.
 


 

Pingoruin

In the Netherlands there was a tundra climate during the Weichsel-glacial, a period within the Pleistocene epoch about 116.000-11.500 years ago. In area’s where the groundwater was close to the subsurface pingo’s could arise. At the end of the Weichsel-glacial though, the temperature was slowly rising. At first the top of the pingo would melt and some time later also the ice core inside. The pingo collapses and sediment rolls from the sides of the hill down to the ground. What remains is a depression in the landscape surrounded by a small rampart of sediment; known as a pingoruin. In the depression arises a lake that over a period of thousands of years is being filled up with bog. The bog contains valuable information about the vegetation, which can be used to reconstruct the climate during the upholstering of the pingoruin.
Pingoruins are the best documented geological climate archives in the Netherlands and precious study objects for quaternary geologist.  
 
To log this cache as a find do the following:

1.Park your car at N 52°59.599 E 006°37.428
What strikes you when reading the infopanel?
(Keep in mind what this Earthcache is all about)

2. Go to N 52°59.791 E 006°37.141 
Take a picture of yourself and your GPSr with the pingoruine at the background (optional).

3. Move on to N 52°59.919 E 006°37.169
Use your compass, which bearing leads to the center of the pingoruin?

4. Add the picture with your log (optional) and send us a message with the answers from 1 and 3.

 


Pingoruine Kampsheide

We would like to thank for their cooperation!. 

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.