Skip to content

This cache has been archived.

GeoGuy: Je cache is door mij gearchiveerd in verband met het te lang op disabled staan.

Mocht de cache, of onderhoud van de cache, aan je aandacht ontsnapt zijn, en je de cache alsnog weer nieuw leven wilt inblazen, dan graag even een berichtje via email.
Als de cache binnen 3 maanden hersteld of herplaatst is, wil ik de cache wel terughalen uit het archief, mits deze aan de dan geldende voorwaarden voldoet.

More
<

culPa 1: Jekerdal

A cache by culPa Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/13/2007
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
For English description see below.

Let op! De cachebeschrijving is aangepast op 12-11-2014. De stash is niet verplaatst, echter is de opdracht bij de waypoint 6 veranderd!

Het Jekerdal is een natuurgebied en het stroomgebied van het riviertje de Jeker. Het bijzonder mooi gelegen dal wordt begrensd door de Sint Pietersberg aan de oostzijde en de Cannerberg aan de westzijde. Langs de Jeker liggen diverse oude watermolens, zoals de molen van Nekum en molen Lombok. Aan het zuidelijke uiteinde ligt Château Neercanne en aan de andere kant van de grens in België het plaatsje Kanne.
Het dal heeft ernstig te lijden onder verdroging, als gevolg van een daling van het grondwaterpeil. Dit werd enerzijds door de aanleg van het Albertkanaal veroorzaakt en is de laatste jaren versterkt door de dieptewinning van mergel in de nabijgelegen groeve van de ENCI, die voor deze dieptewinning zeer veel grondwater wegpompt naar de rivier de Maas.


De totale tocht is ongeveer 9,5 km lang. De paden zijn over het algemeen redelijk tot goed begaanbaar, maar wandelen met een kinderwagen is niet aanbevolen. Blijf de hele route op de paden, je hoeft ze alleen bij de cache te verlaten. Een rekenmachientje kan handig zijn.
Let op: sommige delen van de route zijn alleen toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.


Parkeren kan in de buurt van
WP1: N 50°50.113' – E005°40.840'
Je kunt deze dienst gebruiken tussen ab.00 en cd.00 uur!
A = b-c-d =
B = b-d =
C = a
D = c+d =

WP2: N 50°(A+1)(B+D).(A+B)(A+D)(D)' – E005°(D-C)(C).(A+D)(A-1)(D/2)'
Zoek hier het GC-plaatje met het coördinaat van WP3 en de waarde van E.
E =

WP3
Hoeveel medeklinkers?
F G = _ _

WP4: N 50°(G-F-D)(A+B+F).(D)(D+F)(A)' – E005°(E-2)(C).(E-F)(F)(D-A)'
Totaal aantal letters op deze geldverstrekker / 18.
H =

WP5: N 50°(D)(G).(H)(D)(D+H)' – E005°(H+2)(A-F-H).(D+H)(C)(E)'
Aantal verticale planken met een puntige kop van de grote en kleine toegangspoort.
I =

WP6: N 50°(G-B)(I-H).(G)(I/B+F)(E)' – E005°(I-E)(C).(I-A)(C)(F+1)'
Som van de cijfers van het telefoonnummer in Tegelen + 8.
J =

WP7: N 50°(J+A).(I-H)(J-B)' – E005°(D*I).(J/G)(I/H-B)(C)'
Zoek hier op het einde naar de cijfercombinatie.
K / L = _ _ / _ _

WP8: N 50°(L+G).(J-L-B)(H)(G-F)' – E005°(L).(K-J-B)(I-A)'
Som van de eerste 2 cijfers van het jaartal.
M =

WP9: N 50°(J+D).(M*H)(H)' – E005°(D*I).(C)(G-M)(B)'
Maak de som van de cijfers van het huisnummer.
P =

WP10: N 50°(D)(G).(P*D+1)(D)' – E005°(A)(G).(G-F)(K-1)'
Zoek hier het GC-plaatje met het coördinaat van WP11.

WP11
Zoek hier de micro en bepaal de waarde voor Q.
Q =

WP12: N 50°(M*7-C).(M)(P+A)' – E005°(L).(P+B)(D)'
Aantal gedraaide pinnen aan de bovenzijde.
R =

WP13: N 50°(D)(G).(M)(R*H-A)' – E005°(R+M).(R/D-F)(M)(D)'
Maak de som van de cijfers van het storingsnummer.
S =

WP14: N 50°(B*I).(S*M-I)' – E005°(L).(C)(R+S)'
Maak de som van de cijfers van het jaartal.
T =

WP15: N 50°(L+I).(C)(T/H)(E)' – E005°(J-B).(D)(T-E)(M-F)'
Hoe heten de gebroeders uit Maastricht? Woordwaarde (als a=1, b=2 etc.) geeft W.
W =

WP16: N 50°(Q+R).(W*I+J+K+L)' - E005°(W/H-F).(Q*S+J+K+S)'
Zoek hier de cache.

Om de stash te benaderen heb je een code XYZ nodig.
X = Waarde W herleidt tot 1 cijfer =
Y = G =
Z = F =

Gelieve alles weer terug te plaatsen zoals u het heeft aangetroffen. Bij voorbaat dank!
ENGLISH

Attention! The cachedescription has been edited on 12-11-2014. The stash hasn't been moved, but from this date the task at waypoint 6 is changed!

The Jekerdal is an area of outstanding natural beauty and basin of the secondary river Jeker. This extraordinary beautiful situated valley is bordered by the Sint Pietersberg on the eastside and the Cannerberg on the westside. Along the Jeker there are several water mills situated, like the mill of Nekum and mill Lombok. At the southern end is Château Neercanne situated and on the other side of the border in Belgium the small town Kanne.
The valley is suffering under extreme scorching, as a result of a decrease of the underground waterlevel. On the one handel this is caused by the construction of the Albertkanaal, and on the other by the winning of marl in the nearby mine from the ENCI, who is pumping a lot of ground water to the river Maas.


The total track is about 9,5 km long. The paths are generally rather good accessible, but walking with a baby carriage isn’t preferable. Stick the whole track to the paths, you only have to leave them at the cache place. A calculator can be useful.
Attention: some parts of the track are only accessible from sunrise to sunset.


You can park near
WP1: N 50°50.113' – E005°40.840'
You can use this service beween ab.00 en cd.00 hours!
A = b-c-d =
B = b-d =
C = a
D = c+d =

WP2: N 50°(A+1)(B+D).(A+B)(A+D)(D)' – E005°(D-C)(C).(A+D)(A-1)(D/2)'
Search for a GC-plate with the coordinates of WP3 and the value of E.
E =

WP3
How many consonants?
F G = _ _

WP4: N 50°(G-F-D)(A+B+F).(D)(D+F)(A)' – E005°(E-2)(C).(E-F)(F)(D-A)'
Total amount of characters on this banking institution / 18.
H =

WP5: N 50°(D)(G).(H)(D)(D+H)' – E005°(H+2)(A-F-H).(D+H)(C)(E)'
Amount of vertical planks with a pointy head of the big and small gateway.
I =

WP6: N 50°(G-B)(I-H).(G)(I/B+F)(E)' – E005°(I-E)(C).(I-A)(C)(F+1)'
Sum of the digits of the phone number in Tegelen + 8.
J =

WP7: N 50°(J+A).(I-H)(J-B)' – E005°(D*I).(J/G)(I/H-B)(C)'
Search for a combination of numbers at the end.
K / L = _ _ / _ _

WP8: N 50°(L+G).(J-L-B)(H)(G-F)' – E005°(L).(K-J-B)(I-A)'
Sum of the first 2 digits of the year.
M =

WP9: N 50°(J+D).(M*H)(H)' – E005°(D*I).(C)(G-M)(B)'
Sum of the digits of the house number.
P =

WP10: N 50°(D)(G).(P*D+1)(D)' – E005°(A)(G).(G-F)(K-1)'
Find again a GC-plate with the coordinates of WP11.

WP11
Search a micro and determine the value of Q.
Q =

WP12: N 50°(M*7-C).(M)(P+A)' – E005°(L).(P+B)(D)'
Number of curled pins at the top.
R =

WP13: N 50°(D)(G).(M)(R*H-A)' – E005°(R+M).(R/D-F)(M)(D)'
Add all digits of the repair service number (storingsnummer).
S =

WP14: N 50°(B*I).(S*M-I)' – E005°(L).(C)(R+S)'
Sum of all digits of the year.
T =

WP15: N 50°(L+I).(C)(T/H)(E)' – E005°(J-B).(D)(T-E)(M-F)'
What’s the last name of the brothers (gebrs) from Maastricht? Value (if a=1, b=2 etc.) gives W.
W =

WP16: N 50°(Q+R).(W*I+J+K+L)' - E005°(W/H-F).(Q*S+J+K+S)'
Search here for the cache.

To reach the stash you need a code XYZ.
X = Value W reduced to 1 digit =
Y = G =
Z = F =

Please, place everything back the way you found it. Thanks in advance!Additional Hints (Decrypt)

Irybcn AI Ebggreqnz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)