Skip to content

MotherCache - Logscroll Mystery Cache

This cache has been archived.

Cachen.dk: Til bage i arkivet.

More
Hidden : 09/14/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:DK:

Ideen med cachen er at man logger den, tager en cachebeholder og laver sin egen "Logscroll-cache" og får den godkendt. Cachen vil så blive tilføjet til denne cacheprofil, så man kan se hvor meget "Logscroll-cacherne" kommer rundt.

Cachen er en ammobox, der ligger på ovenstående kordinat.
Den burde ikke være så svær at finde.

Der er bare lidt specielle regler for at logge cachen.

Cachen logges på følgende måde:

 • Skriv i logbogen
 • Tage et filmhylster med en LogScroll.
 • Lav en cache efter nedenstående regler, og få den frigivet.
 • Først der skal du lave din found logning her på siden, husk deri at skrive GC-nummeret på din "Logscroll-cache"
Regler for "Logscroll-cachen":
 • Cachen skal være: Traditionel
 • Container størrelse angives til: Mikro
 • Navnet skal være: "Det du bestemmer - Logscroll"
 • Placer helst ikke filmhylsteret i en skov :)
 • Resten er op til dig
Vær opmærksom på at en logningen af denne cache først er gældende, når man har lavet sin "Logscroll-cache" og skriver GC nummeret til den i sin logning.
Ellers vil din found logning blive slettet.

Cachen indeholder fra starten:

Logbog
Blyant
Blyantspisser
Stashnote
Filmhylstre med Logscroll
 

EN:

The idea with the cache is, that you’re logging it, takes a cache-container, create your own ”logscroll-cache” and finally get’s it approved. The cache will then be added to this cacheprofile, so you can see how far the ”logscroll-caches” moves around.

The cache is a ammobox, which is located on the above  coordinate. It shouldn’t bet that hard to find.

There is however some particular rules to log the cache.

The cache is logged the following way::

 • Write in the logbook
 • Take a 35mm film canister, with a LogScroll from the box.
 • Create a cache using the rules below.
 • Then you can make your found log on this page, remember to write the GC-number for your ”LogScroll-cache”
Rules for the ”LogScroll-cache”:
 • The cache : Traditional
 • The size of the container : Micro
 • The name : ”You decide – LogScroll”
 • Please do not place a film canister in a forrest ?
 •  The rest is up to you.
Be aware that a logging of this cache won’t count until you created your ”LogScroll-cache” og states the GC-number for it in your log.
If not then your found log will be delete.

From the start the cache contains:

Logbook
Pencil
Pencil sharpener
Stash note
A lot of Film canisters with LogScroll

Logscroll-Caches: 


Additional Hints (No hints available.)