Skip to content

Stránská skála UP & DOWN Mystery Cache

Hidden : 09/26/2007
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Úvodní souradnice vás zavedou k trigonometrickému bodu na vrcholu Stránské skály (309,96 m n.m.). Odtud už si budete muset poradit sami, cache tu ale rozhodne nehledejte.. Štastný lov!
Pro odlov cache je nutné vzít si s sebou baterku (radeji dve), oblecení které se muže ušpinit a nejlépe i nekoho kdo pujde s vámi (to jen pro jistotu..) !
!!! PO CELOU DOBU DBEJTE MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTI !!!

potrebné vybavení / needed equipment

The initiative coordinates will bring you to a trig station at the top of the Stránská skála (309,96 m n.m.). From now it's all up to you, but don't try to find the cache here.. Good hunt!
You will surely need to bring a flashlight with you (better two of them), clothes which can get dirty and preferably someone to go with you (just to be sure..) !
!!! BE CAREFUL AS MUCH AS POSSIBLE ALL THE TIME !!!


Stránská skála

    Stránská skála je zajímavá z nekolika hledisek. Je to významná botanická a archeologicko-speleologická lokalita, oblíbené místo zejména zacínajících skalních lezcu a také nedelními výletníky navštevované místo s rozhledem na Brno.
    Národní prírodní památka Stránská skála leží v nejsevernejší cásti katastru brnenské mestské cásti Brno-Slatina; nachází se mezi Slatinou (konecná tramvaje c. 10) a Líšní, na rozhraní cernovické a turanské terasy. V minulosti byla soucástí katastrálního území Židenice.


Stránská skála

    V geologickém vývoji Stránské skály se prolíná historie dvou velkých stredoevropských geologických jednotek – Ceského masivu a Západních Karpat. Starší jednotka, Ceský masiv, byla vyvrásnena kadomským vrásnením (prelom predkambria a prvohor); k této etape patrí žula, na kterou vetšinou nasedají devonské slepence, vápence a bridlice. Na Stránské skále vystupuje pres 50 m mocný sled vápencu starých cca 156 miliónu let.
    Hned v dolní cásti Stránské skály mužete objevit nekolik vchodu do jeskyní. Tyto prostory využíval praveký clovek už pred 3/4 milionu let, címž se tato lokalita radí k našim nejstarším. Vápencový skalní hreben byl v druhohorách morským dnem, takže je také významným nalezištem zkamenelin.

    Lokalita byla dlouhou dobu pred svým zaclenením na seznam chránených lokalit CR znacne využívána. Nese stopy rady menších vápencových kamenolomu a byla dále narušena umelým hloubením štol pro úcely blízké nemecké továrny Flugmotorenwerke Ostmark, která ovšem prestavby nestihla dokoncit, když byla znicena 25.srpna 1944 náletem amerických letadel. Továrny vybudovaly v lokalite systém propojených jeskyní, bunkru a šachet o trech horizontálních patrech, do kterých behem druhé svetové války plánovaly presunout stroje na výrobu leteckých motoru a ukrýt je pred možným bombardování. Z techto duvodu je oblast z cásti elektrifikována, což pozdeji ocenily zahrádkové kolonie, které v blízkosti svahu vyrostly. Samotní Nemci i po náletu ve skalním masivu nadále budovali kryty, padla domnenka, že v podzemní továrne se vyrábejí rakety V-2. Po válce se v ražení štol nepokracovalo, v padesátých letech obsadila cást podzemních prostor ceskoslovenská armáda, která zde zacala budovat protiatomový kryt. Ten pred dokoncením prevzal závod ZKL, který stavbu dokoncil a vybavil ji jako velitelské stanovište civilní obrany, které dnes leží pripraveno za zakovanými železnými dvermi. Chodby nejhornejšího patra, sloužící jako kryty, mají délku 136 m, délka štol stredního patra je kolem 1 Km z toho asi 250 metru se nachází za krytem civilní obrany pres jehož strop se lze preplazit. Nejspodnejší patro má delku zhruba 200 metru. Na toto patro bezprostredne navazuje jeskyne o souhrné délce chodeb asi 150 metru. Bohužel se všechny prístupné jeskyne a štoly stávají úkrytem bezdomovcu, narkomanu a vyznavacu ruzných vír.

    Skála vhodná k lezení se táhne na vrholu kopce, je dlouhá približne 500 metru a vysoká do 20 metru. Mužete zde boulderovat, lézt jednoduché i složité cesty, predevším s horním jištením. Prakticky kdykoliv v letních mesích tady narazíte na lezce, je to vlastne nejdostupnejší brnenská lokalita. Zde najdete popsané lezecké cesty, obtížnost i mapku.


Trigonometrický bod

    Trigonometrický bod, jež se nachází na vrcholu Stránské skály ve výšce 309 m n. m., je díky svému provedení opravdu neprehlédnutelný. To má zajistit jeho snadné zamerení i ze vzdálených míst.
    Nad obycejným zememericským patníkem je vystaven jehlan z železobetonových prefabrikátu. Na vrcholu je asi 2 m dlouhá tyc, která je prodloužením výšky jehlanu a svislice z ní spuštená prochází prímo stredem patníku.


Trigonometrický bod

    Souradnicový systém jednotné trigonometrické síte katastrální (S-JTSK) je definován Besselovým elipsoidem s referencním bodem Hermannskogel, Krovákovým zobrazením (dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze), prevzatými prvky síte vojenské triangulace (orientací, rozmerem i polohou na elipsoidu) a jednotnou trigonometrickou sítí katastrální. Krovákovo zobrazení je jednotné pro celý stát. Navrhl a propracoval jej Ing. Josef Krovák roku 1922.


Legendy


Zamaskujte cache prosím tak, jak byla když jste ji našli a do elektronického logu se pokuste nespoilovat.. Díky!

Please, cover the cache up the same way as it was when you found it and try to avoid spoiling in the electronic log.. Thx!


Additional Hints (Decrypt)

uyrqrw qnyší cbxlal.. ybbx sbe zber vafgehpgvbaf..

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)