Skip to content

The Bozi Dar Peat Bog/Bozidarske raseliniste EarthCache

Hidden : 09/21/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[CZE]
Božídarské rašeliniště


U obce Boží Dar leží nejvýše položená Národní přírodní rezervace Krušných hor, na jejímž území se nachází naučná přírodní stezka Božídarské rašeliniště a Blatenský vodní příkop. Přírodní rezervace Božídarské rašeliniště má rozlohu 929,57 ha. Na jejím území byla vybudována naučná okružní stezka o délce 3,2 km, která vede jednou z nejhodnotnějších částí rezervace. Rašeliništi dominuje Božídarský Špičák, který je nejvyšší čedičovou kupou ve střední Evropě.  Vznikl v třetihorách, kdy docházelo k čedičovým výlevům pres prahorní a prvohorní krystalické břidlice.

K uznání logu musíte navštívit, projít celé Božídarské rašeliniště a splnit následující úkoly:
1. U zastávky č.12 jsou na malých cedulích čtyři byliny. Jaké?
2. Jaký je největší živočich, který žije v rezervaci?
3. Jak se nazývá způsob těžby rašeliny ručním rýpáním kvádrů?
4. Zjistěte rozdíl nadmořské výšky nejnižšího a nejvyššího bodu stezky.
5. K logu připojte alespoň dvě fotky vás a Božídarského rašeliniště.[ENG]
The Bozi Dar Peat Bog

Near the village of Bozi Dar lies the highest National Nature Reserve of the Ore Mountains on the territory of which lies the educational nature trail of the Bozi Dar Peat-bog and the Blatenský water dyke. The Nature Reserve of the Bozi Dar Peat-bog has an area of 929.57 hectares. On its territory a circular educational trail has been constructed with a length of 3.2 km, which goes through the most valuable part of the reservation. The peat bog is dominated by the Bozi Dar Spicak, which is the highest basalt pile in Central Europe.  It came into being in the Tertiary, when there were eruptions of basalt through the Archeozoic and Palaeozoic crystalline shale.

The recognition of the logo must visit, walk across the moors and Božídarské accomplish the following tasks:
1. Near station No.12 are small signs in four herbs. What?
2. What is the biggest animal that lives on the reservation?
3. How is called the method of extraction of peat blocks nag manual?
4. Find the altitude difference of the lowest and highest point of the trail.
5. To log connect at least two photos of you and The Bozi Dar Peat Bog.


Additional Hints (No hints available.)