Skip to content

This cache has been archived.

Leffe_56: [:(]

More
<

The Stream Islet

A cache by Leffe_56 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/16/2007
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cachen är en liten plasttub innehållande loggbok och penna. Den finns gömd någonstans ute på holmen.

The Stream Islet - Strömsholmen

The Stream Islet 1950

Vykort från omkr 1950. Längst till vänster ses Stora sliphuset som revs 1954 och framför det skymtar den gamla gångbron från 1897. Mitt på holmen ser man sommarrestaurangen som fanns kvar till 1954.


The Stream Islet 2007
Samma vy nästan 60 år senare. Sliphuset är borta liksom restaurangen på holmen. En ny gångbro har byggts upp efter att ha varit borta i nästan 60 år. (Vid fotograferingstillfället var vattennivån i ån något lägre än vanligt pga arbeten med kantstenar längs ån i stadsparken.)

[Swe]
Under 1600-talet kallades holmen för Fårkätteholmen. Senare benämndes den även Havretäppan eller Sliphusholmen. Det senare härrör förmodligen från "Stora sliphuset" som uppfördes i början av 1800-talet. Ett nytt stort Sliphus uppfördes 1891 och detta var kanske ett av de första "nätverkshusen" som fanns i Eskilstuna. Där hyrdes nämligen lokaler ut till småföretagare som här kunde få tillgång till elektricitet till sin verksamhet. Sliphuset revs 1954.

Restaurangbyggnaden på Strömsholmen uppfördes 1899 och blev snabbt ett populärt sommarnöje. Restaurangen öppnade för säsongen på valborgsmässoafton varje år och under somrarna var verandorna och uteserveringen fyllda med folk. Gångbron över till holmen sattes upp 1897 och till den återanvändes stora delar av Fors gamla kyrkbro.

Restaurangen var som populärast under 1920- och 1930-talen. Under andra världskriget spärrades området runt Gevärsfaktoriet av för allmänheten och Strömsholmen hamnade innanför avspärrningarna. Restaurangen tvingades att hålla stängt och folk fick söka sig till andra matställen. När Strömsholmen kunde öppna igen efter kriget så var det svårt att locka tillbaka besökare. Vintern 1947-1948 rasade gångbron och 1953-1954 revs restaurangen.

Numera finns inga byggnader kvar på Strömsholmen men sommartid är holmen ändå ett populärt utflyktsmål för flanörer och solbadare. Kvällstid hålls här ibland konserter och uppträdanden av olika slag. En ny gångbro, från Hamngatan över till holmen, byggdes upp igen under 2006.


[Eng]
In the 17th century the islet was called Fårkätteholmen (The sheep-box islet). Later they called it Havretäppan (The field of oats) or Sliphusholmen (The grind-house islet) because of “Stora sliphuset” (“The big grind-house”) that was built in the beginning of the 19th century. A new big Grind-house was built 1891 and it was probably one of the first “network-houses” ever found in Eskilstuna. There could the small manufacturer rent a local where electricity was available for the activity.The grind-house was demolished 1954.

The restaurant building on Strömsholmen was built-up at 1899 and became quickly a popular summer attraction. The restaurant was opening for the season at the 30th of april every year and in the summer the verandas and the open-air cafés was filld with peoples. The footbridge over to the islet was built in 1897 and for that they re-used most of the material from an old bridge near The church of Fors.

The restaurant was most popular at the 1920 and 1930 decades. Under the World War II the area around Gevärsfaktoriet and Strömsholmen was blocked for the general public. The restaurant was forced to keep closed and the people had to look for other eating-places. When Strömsholmen was reopening after the war it was wery difficult to attract the customers back. In the winter of 1947-1948 the footbridge collapsed and 1953-1954 the restaurant was demolished.

At the present time there is no buildings left behind on Strömsholmen but in the summer the islet is a popular area for strollers an sunbathers. In the summer-evenings there is sometimes arranged conserts and appearances. A new footbridge, from Hamngatan and over to the islet, was built-up again in 2006.

Additional Hints (Decrypt)

Zntargvfx

Zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)