Skip to content

Biesbosch EarthCache

This cache has been locked, but it is available for viewing.
Hidden : 10/12/2007
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


English

In the dark ages, the “Groote Waard” or “Zuidhollandsche Waard” was a prosperous region, the main means of income were; agriculture, salt and peat winning.
The region must have been a lot like the “Krimpenerwaard”or the “Alblasserwaard” in the 19th century. Lots of water, little villages along the riverdikes and development paths. But also a castle here and there.
In the night of 12 November 1421 the region was hit by the “Sint Elisabeths flood” and the region turned in to an inlandsea of 115.8 squaremile or 300 square kilometre.
The 1.5 century old dikes in the southwest breached on several places, approximately where the “Moerdijk” bridges are today.
As a result of this “Sint Elisabeths flood”, approximately sixteen villages disappeared from the face of the earth.

Riverwater found shorter ways to sea, helped by later dike breaches near “Werkendam”. The salt seawater was replaced by riverwater and the region turned in a freshwater tidal area, the only one in Europe.
Because sea and river drooped large amount of clay and sand particals in the region, land rose up slowly, until land appeared at lowtide. This gave vegetation a new change.
The first vegetation that appeared was a kind of reed, called in Dutch “biezen”. The original name “Bergsche Vliet” was no longer in use, the common name became “Biesbosch” (woods of “biezen”)

Since 1421, the “Biesbosch” has made a remarkable natural development in which people had a large influence. Old farmhouses were built on mounds, because every winter high tides and floods flooded the polders.
The “Bakkerskil” was the widest and biggest waterway of all the “Biesbosch” creeks and it was the single most imported waterway between the river “Merwede” and the river “Amer”.
In and around 1840 the steamship ferry between “Geertruidenberg” and “Gorinchem” sailed through the “Bakkerskil”.

After the “Haringvlietlocks” (1970) were accomplished, this century old landscape disappeared, because the tidalwaves disappeared. The region was given back to nature, and some polders were redeveloped into drinkingwaterbasins.

To log this Earthcache:

Answer this questions and e-mail to me:

● What percentage of the water from the rivers “Maas” and “Waal” was flowing through the
“Werkendamse killen” into the rivers “Amer” and “Hollands Diep”?
● When did the large landconsolidation start?

We want a photograph at the information board from you, with a GPS in your hand.

LOGS WITH A WRONG PICTURE OR LOGS FROM PEOPLE THAT E-MAILED INCORRECT ANSWERS ARE REMOVED IMMEDDIATELY!

Nederlands

De Biesbosch ontstond door een samenspel tussen water, natuur en mensenhanden. In dit ontoegankelijke gebied - een mooie schuilplaats tijdens de oorlog - verdienden griendhakkers, rietsnijders, biezenvlechters, jagers, eendenkooikers en boeren op afgelegen boerderijen een karige boterham.

De Groote of Zuidhollandsche Waard was in de Middeleeuwen een welvarende streek waar landbouw, fruitteelt, en turf- en zoutwinning de voornaamste middelen van bestaan waren. Het gebied moet er ongeveer hebben uitgezien als de Krimpenerwaard of de Alblasserwaard in de negentiende eeuw: met veel water, boerendorpjes langs de rivierdijken en langs de ontginningspaden in de polder, maar ook met hier en daar een kasteel. In één nacht, van 11 op 12 november 1421 veranderde de Sint Elisabethsvloed dit gebied in een binnenzee van 30.000 ha. De reeds anderhalve eeuw oude, omringende dijk brak door in het zuidwesten, ongeveer waar nu de Moerdijkbruggen liggen, op diverse plaatsen. Als gevolg van deze overstroming verdwenen naar schatting zestien dorpen van de landkaart.

Geholpen door latere dijkdoorbraken bij Werkendam kon het rivierwater een kortere weg naar zee zoeken. Het zoute water werd naar zee teruggedrongen en veranderde het gebied in een zoetwatergetijdengebied, het enige in Europa.
Doordat na de Sint Elisabethsvloed zee en rivier veel klei- en zanddeeltjes aanvoerden, kwam het onder water gelegen land geleidelijk steeds hoger te liggen. Op een gegeven moment kwam er land bij eb droog te staan. Daarmee ontstonden groeimogelijkheden voor planten. Als eerste groeiden er biezen. De oorspronkelijke naam Bergsche Veld werd niet meer gebruikt, in de volksmond werd de naam: 'Biesbosch' (bos van biezen).

Sinds 1421 heeft de Biesbosch een bijzondere landschappelijke ontwikkeling doorgemaakt waarop de mens veel invloed heeft uitgeoefend. De oudere boerderijen zijn op terpen gebouwd, want elke winter stroomden de polders vol bij vloed en hoog water. De Bakkerskil was de breedste en grootste watergang van alle Biesboschkreken en het was de belangrijkste verbinding tussen de Merwede en Amer. Rond 1840 voer zelfs de stoombootverbinding tussen Geertruidenberg en Gorinchem over de Bakkerskil.

Na 1970 (door de aanleg van de Haringvlietsluizen) verdween deze eeuwenoude cultuur door het wegvallen van de getijden. De natuur kreeg vrij spel en enkele polders werden ingericht als drinkwaterbekken.

Om deze Earthcache te loggen, doe je het volgende:

Beantwoord volgende vragen en e-mail ze naar mij.

● Hoeveel procent van het water van de Maas en waal, stroomde via de Werkendamsekillen naar de Amer en het Hollands Diep?
● Wanneer begon de grootschalige Ruilverkaveling?

Maak een foto van jezelf of teamlid met een GPS in de hand bij het informatiebord.

LOGS MET EEN VERKEERDE FOTO OF LOGS VAN MENSEN DIE FOUTIVE ANTWOORDEN HEBBEN GEMAILD WORDEN DIRECT VERWIJDERD !

Additional Hints (No hints available.)