Skip to Content

<

Zlaty vrch / Golden hill

A cache by A+T Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/17/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Zlatý vrch / Golden Hill

[ english ]

Golden  and silver hill are two basalt hills, rising about 0.5 km above the southern edge of LISKY. Earlier they were known as Big and Small Fish Hill and both were used for qarrying of basalt. Both quaries are  not used anymore. Golden Hill is a National Park and  since 2002 the track OKOLIM STUDENCE goes through there.

GOLDEN HILL 657 m is an striking hill, the quary was established there arend 1870on it!s south east side. The basalt streaks in there were well developed with only slight cracks therefore pillars up to 6 m in length were cut. Because of its great robustness they were apparentlz used to build sea barriers in Holand.

The quarz was initially divided into two stories,  where the hight of the pillars could reach up to 18 m. During the first half of 20th senctury it was considered to mine from the bottom floor all the way to the top floor to achieve a consistent wall with pillars arend ** m. About 200 m south west from Golden Hill divided by a shallow valley  is the less striking SILVER HILL 599 m, with a simmilar geological structure. On its hil lis also a deserted quary where basalt pillars up to 10 m in a fan shape could be found. Today only short and not well developer pilars canbe seen.  In the botám right hand sideis exposed tufa cement; this has formed a vent through which during cainozoic a basalt lava reached the surface.

In 1940 mining was stopped on both Golden and Silver Hill and both hills were pronounced as protected. But efore the end of second Word war mining resumed againg and continued even after 1945. In 1964 for the second time Golden Hill ,but this time without  its neighbouring Silver hill , was pronounced as protected.Mining continued for several years to komplete extraction of bottom level. It was not until XX.YY.ZZZZ that mining has stopped after the exposure of a complete  quary wall containing up to ** m long well established basalt pillars. This wall is even more robust than the more commonly known Panska skala u Kamenickeho Senova.

The basalt sphere of Golden Hill was established in at least three time periods of vulcanic aktivity. The eldest basalt forms the base bedrock (I)rising to surface in the northern part of the quary . In this bedrock is forming a lengthy cavern which was later filled with a younger lava of the main sphere(II). A not too large lava lake was formed. Its thickening co,ntinued under particularly favorable conditions characterizing  slow and steady cooling. Because of this regular, well established  slim pilars of pentagonal and hexagonal prisms, 30 cm in diameter were formed .

Pilars are almost vertical and their slope is less to the edge, that is why  they create huge fan. Its upper surface is horizontal and probably it was surface of the lake in the past. The youngest  coat (III) covers the body  and got colder very slowly nad this is the rason it fell into short pilars. This stone is the top of rock and its detritus covers  neighbouring  hillsides.

 

To recognise your log you must visit the Golden Hill and add photographs with a geocacher and GPS ( spoiler ) and send answers to following  questions to e-mail : pruchat@centrum.cz

1) When was  the  basalt columns discovered ?

2) In what geological era was the hill formed ?

3) Estimate high of basalt columns ?

4) What special forms of Basalt is here ?

 

[ cesky ]

Zlatý a Stríbrný vrch jsou dva cedicové kopce, vycnívající asi 0,5 km nad východním okrajem Lísky. Dríve se oznacovaly také jako Velký a Malý Rybí vrch (Fischberg) a na obou se lámaly cedicové sloupce. Dnes už jsou ale zdejší lomy opuštené, Zlatý vrch je národní prírodní rezervací a od roku 2002 kolem nej prochází naucná stezka "Okolím Studence".

Zlatý vrch (657 m) je výrazný kopec, na jehož jihovýchodním úbocí byl lom založen údajne nekdy kolem roku 1870. Cedicové sloupce v nem byly dokonale vyvinuté a jen málo rozpukané, takže se daly lámat až 6 m dlouhé. Pro svou velkou odolnost se údajne používaly i pri stavbe morských hrází v Nizozemí.

Lom byl puvodne rozdelen do dvou pater, v nichž délka svisle postavených sloupcu dosahovala až 18 m. Již v 1. polovine 20. století se ale uvažovalo o tom, že by odtežením dolního patra až ke stene patra horního vznikla souvislá stena se sloupy dlouhými kolem ** m. Asi 200 m jihozápadne od Zlatého vrchu je melkým sedlem oddelený nižší a méne výrazný Stríbrný vrch (599 m), který má podobné geologické složení. Také na jeho svahu je velký opuštený lom, v nemž byly až 10 m dlouhé cedicové sloupce usporádané do krásných vejírovitých svazku. Dnes však jsou viditelné sloupce jen krátké a nedokonale vyvinuté. V pravé dolní cásti lomu jsou odkryté tufové horniny, tvorící zrejme výpln sopouchu, kterým v tretihorách vystupovala cedicová láva k povrchu.

    V roce 1940 byla težba v lomech na Zlatém i Stríbrném vrchu zastavena a oba kopce byly prohlášeny za chránené. Ješte pred koncem 2. svetové války se zde ale opet zacalo lámat a težilo se tu i po roce 1945. Podruhé byl Zlatý vrch, už ale bez sousedního Stríbrného vrchu, vyhlášen chráneným územím roku 1964. Težba ale ješte nekolik let pokracovala tak, aby bylo odlámáno dolní patro lomu. Definitivne byla zastavena teprve XX. YY. ZZZZ, kdy byla odkryta celá lomová stena, tvorená až ** m dlouhými dokonale vyvinutými cedicovými sloupy. Tato stena je ješte mohutnejší, než podstatne známejší Panská skála u Kamenického Šenova.

    Cedicové teleso Zlatého vrchu vzniklo nejméne ve trech casove oddelených fázích vulkanické cinnosti. Nejstarší cedic tvorí podloží (I.), vystupující na povrch pouze v severní cásti lomu. V tomto podloží se vytvorila protáhlá prohluben, kterou pozdeji zaplnila mladší cedicová láva hlavního telesa (II.). Vzniklo tak nevelké lávové jezero, jehož tuhnutí probíhalo za zvlášt príznivých podmínek, vyznacujících se velmi pomalým a stejnomerným ochlazováním. Díky tomu se uvnitr telesa vytvorily pravidelne vyvinuté, peti až šestiboké štíhlé sloupce o prumeru kolem 30 cm. Sloupce jsou uprostred telesa témer svislé a smerem k okrajum se jejich sklon zmenšuje, takže vytvárejí jakýsi obrovský vejír. Jeho horní plocha je vodorovná a predstavuje pravdepodobne volnou hladinu puvodního lávového jezírka.

Utuhlé teleso sloupcového cedice nakonec zakryl nejmladší príkrov (III.), který chladl pomerne rychle a proto se rozpadá jen na nepravidelné a nedokonale vyvinuté krátké sloupky. Tato cedicová hornina dnes tvorí vrcholové skály a její sut také pokrývá prilehlé svahy.

zdroj www.luzicke-hory.cz

K uznání logu musíte navštívit Zlatý vrch a splnit následující úkoly :

Vyfotografovat se dle priloženého spoileru u cedicových sloupcu s vaší GPS a foto priložit k logu. Poslat odpovedi  na následující otázky na email: pruchat@centrum.cz predmet: Zlatý vrch

1 ) Kdy byla odkryta celá lomová stena a sloupcová odlucnost cedice ?

2) V jakém geologickém období útvar vznikl a jak ?

3) Jaké výšky dosahují cedicové sloupy ?

4) Jaká zvláštní forma cedice tvorí tyto sloupy

EDIT: DLE MÝCH INFORMACÍ MOMENTÁLNĚ INFORMAČNÍ CEDULE NEJSOU NA SVÉM MÍSTĚ A DOCHÁZÍ K JEJICH REKONSTRUKCI. POŽADOVANÉ INFORMACE JE TAK MOŽNO ČERPAT NA INTERNETU.

spoiler foto

 

 

Additional Hints (Decrypt)

Bqcbirqv an bgámxl anwqrgr an vasbeznpaípu prqhyípu b Myngéz iepuh, xgreé wfbh prfgbh m irfavpr Yífxn nfv 3 ( išrpual fgrwaé)Zbžaá fr gnxé anpuámí an iryxé vasbeznpaí gnohyv ceízb h Myngéub iepuh.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

769 Logged Visits

Found it 760     Write note 8     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 943 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.