Skip to content

Historiska vyer I Traditional Geocache

Hidden : 10/20/2007
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

En bit Malmöhistoria från flera århundraden.
A pice of history in Malmo form several decades.

Det var för cirka 12000 år sedan de första jägarna följde djuren till det då isfria landskap som täckte nuvarande Danmark och Skåne. En första klimatförbättring ledde till att vegetationen förbättrades successivt och allt fler djur etablerade sig i de nu från is befriade områden. Människorna som följde djuren under först och främst somrarna till det "nya landet" i Skåne lämnade inte många spår efter sig. Några rester efter boplatser hittades vid Segeå utanför Malmö. Med största sannolikhet var trakterna kring Malmö, och för den delen Fosie, de första invandringsområdena i det som så småningom skulle bli Sverige.

Cachen ligger i ett område där du finner minnen ur Malmös historia. Ta en titt på stenen längs vägrenen, N 55.34.271, E 013.03.044, den är svår att läsa men mäter avståndet till Malmö.

Akta er för kaniner och deras hål.

Historical view
For about 12000 years ago the first hunter followed animals to the ice-free landscape, today Denmark and Skane. Climate changed and more animals established in the ice-free areas. Humans followed especially in the summer to the new county. Not many trace have been found expect some small things just by the Sege creek outside Malmo. The area around Malmo and specially Fosie is most likely the first surroundings that later should be Sweden.

Cache is placed in an area where you will find memories from Malmo history. Look at the stone placed near the road at, N 55.34.271, E 013.03.044, its hard read but it measures the distance to Malmo.

Beware of rabbits and their diggings.

Additional Hints (Decrypt)

[SWE] Såtryob [ENG] Ovequbhfr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)