Skip to content

WERK - KKO Traditional Cache

This cache has been archived.

Tobias Reviewer: Archivace listingu keše.

[b]Tobias Reviewer, Reviewer pro ČR[/b]

More
Hidden : 10/29/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Další cache ze série industrializace.

Kakao - za touto tajemnou zkratkou se neskrývá nic jiného než Kyslíková Konvertorová Ocelárna.

Surové železo vyprodukované vysokými peci se pro svou krehkost (pri redukci rudy dochází k obohacování Uhlíkem) nehodí pro další zpracovávání a tak clovek hledal technologie co s tím.

Ve werku se v 19. století používala metoda pudlování, kdy se surové železo zahrálo v plytké peci a plamen, s prebytkem vzduchu šlehal na hladinu, címž se prebytek uhlíku spaloval. Tavici museli taveninu neustále promichávat dlouhou tycí, což bylo hodne namáhavé. Jak ubyvalo uhlíku, vznikalo svárkové železo - hmota podobná dneštní litine, která mela jiný bod tuhnutí, takže vytvárela hroudy, které se pomocí háku vytahovaly ven. Tyto hroudy se dále kovaly, aby se odstranila prebytecná struska.

Pozdeji se zacly používat Siemens-martinské pece. Tady už vsázku tvorilo surové železo spolecne se šrotem, která se ohrívala generátorovým plynem, nebo težkými oleji. Aby bylo dosaženo vysokých teplot predehríval se plyn ve dvou párech regenracních komor pod pecí, vyzdených kanálkovým zdivem, které pred tím bylo rozžhaveno odcházejcími spalinami. Mezi komorami bylo rezervacní zarízení pro zmenu proudení plynu. Pomer šrotu a surového železa se mohl libovolne menit. Poslední martinské pece byly odstaveny tuším v roce 1993, címž zmiznul nacervenalý dým nad werkem.

Takové obrázky jsou už naštestí minulostí, kdysi bežný pohled na tretí ocelárnu.

Werk disponuje ješte elektro ocelárnou, kde se taví šrot v obloukové peci. Tady vznikají ušlechtilé a vysoce legované oceli.

Foto: www.trz.cz - Elektrická oblouková pec

KKO - bylo uvedeno do provozu v roce 1983, je v nem dvojice konvertoru každy s kapacitou vsázky 180 t. Vsázku tvorí surové železo a šrot, v této peci se vsázka profukuje spodními tryskami vzduchem. Odtud ocel putuje na mimopecní zpracovaní (Argonovací stanice, vakuovací stanice, pánvová pec, systém chemického ohrevu). Upravená ocel putuje na jedno ze dvou kontilití, popr cca 10% je odlévano do ingotu.

Foto: www.trz.cz - Konvertor, vsázka surového železa.

V cache není tužka! Pri zpetném ukládání logbooku jej po zarolování strcte do vícka a teprve posléze sešroubujte dohromady!

Additional Hints (Decrypt)

Cbq ybxbzbgvibh, ir ilfpr chcxh.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)