Skip to content

Lektion 1 - Traditional Traditional Geocache

Hidden : 01/06/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Grundlæggende Geocaching

Lektion 1 - Traditional

Indledning

D. 12. Januar 2008 afholdt spejderne moduldag i Blommeshytten. Her var der bl.a. mulighed for at deltage i en introduktion til geocaching. I den forbindelse blev der gemt 3 ekstra cacher i Blommeskobbel. Cacherne er lavet således, at de med deres forskellige typer, størrelser og sværhedsgrad repræsenterer forskellige aspekter af geocaching. Da Blommeskobbel er en dejlig skov, oprettedes cacherne som almindelige cacher, der også kan findes af andre end deltagerne på introduktionsturen. Nybegyndere kan selv gennemføre dette kursus i grundlæggende geocaching og erfarne geocachere kan jo bare finde cacherne.

Cachetype

Billede af symbol for Traditional Cacher af typen "Traditional" er af den originale cachetype, som den blev opfundet og beskrevet af Dave Ulmer d. 2. maj 2000. Koordinatet henviser så præcist som muligt til det sted cachen er gemt.

 

Regler

Reglerne er simple:
 • Find cachen
 • Tag nogle ting
 • Læg nogle ting
 • Skriv i logbogen

Logning

I logbogen kan du skrive om dine oplevelser med at finde cachen.
Hvis du bytter noget, skal du skrive, hvad du har taget og hvad du har lagt.
Skriv hvilken dato og evt. hvilket klokkeslæt du har fundet cachen.
Du underskriver med dit Username/Brugernavn.

Username

For at få adgang til koordinaterne på www.geocaching.com skal du oprette en brugerkonto
Du skal oplyse en gyldig e-mail-adresse
Du definerer en adgangskode
Du skal vælge et brugernavn.
Brugernavnet er den unikke betegnelse, som du vil blive kendt under af andre geocachere. Det er derfor en god ide, at tænke sig grundigt om, inden man vælger sit brugernavn. Det er mest praktisk, hvis navnet ikke bare er en kode, men et ord eller en frase der kan udtales.
Når du har en brugerkonto, kan du ud over logningen i logbogen lave en online-logning af cachen på dens side på www.geocaching.com. Med online-logningen kan du selv og andre geocachere holde styr på, hvilke cacher du har fundet.
Du kan oprette din brugerkonto på: www.geocaching.com/login/new.aspx
Hvis du vil udnytte de muligheder, der findes specielt for danske geocachere, er det en god ide, at oprette sig med det samme brugernavn på både www.geocaching.com, www.geocaching.dk og www.webfora.dk/geocaching.

Cachestørrelse billede af symbol for størrelse

Billede af cachebokse Denne cache er af størrelsen "Regular" (almindelig). Cacher af denne størrelse kan være alt fra en madkasse over militære ammunitionskasser til en mindre spand eller tønde. Cacher af denne størrelse er som regel gemt i jordhøjde. De må ikke være nedgravede, men er ofte tildækkede med grene, blade eller lignende.

Sværhedsgrad Billede af 1½ stjerner

Det er cacheejers vurdering, at denne cache har en sværhedsgrad (Difficulty) på 1½ ud af 5 mulige stjerner.
Alene det faktum at cachen er gemt i en skov, hvor træerne kan dække for GPS-modtagerens forbindelse til satellitterne, og dermed mindske nøjagtigheden, betyder at sværhedsgraden skal være mere end 1 stjerne. Som nybegynder bør man nok undgå cacher med mere end 2 stjerner i sværhedsgrad.

 

Terræn Billede af 1½ stjerne

Cacheejer vurderer terrænet (Terrain) til 1½ ud af 5 mulige stjerner. Cachen kan altså findes uden at få sved på panden, men på det sidste stykke skal man dog forlade stien.

GPS-opsætning

Hvis det er første gang du benytter din GPS-modtager til geocaching, skal du sørge for, at opsætningen er korrekt.
Afhængig af mærke og model vil nedenstående indstillingsmuligheder være placeret anderledes i menustrukturen, have andre betegnelser og se anderledes ud.
Du ønsker at finde en cache på et bestemt koordinatsæt, derfor er det vigtigt at din GPS-modtager arbejder med koordinater i det samme format og i det samme koordinatsystem, som det der benyttes på cachebeskrivelsen på www.geocaching.com. Et klasiskt format, som f.eks. benyttes i forbindelse med sejlads, er "grader; minutter; sekunder". Til geocaching benyttes imidlertid "grader; minutter med decimaler".

Billede af indstillingsmuligheder for enheder
 • Vælg Menu
 • Vælg Setup/Opsætning
 • Vælg Units/Enheder
 • For Position Frmt/Positions Format vælg et format der svarer til: hddd°mm.mmm

Et koordinat henviser til en placering i et koordinatsystem. Der findes forskellige koordinatsystemer der beskriver jordklodens krumning. Til geocaching og de fleste andre civile formål anvendes den definition af koordinatsystemet der betegnes: WGS 84.
 • For Map Datum/Kort Datum vælg: WGS 84
Afstande skal gerne vises i meter/kilometer.
 • For Units/Distance vælg: Metric/Metrisk

Opret Waypoint

Du er nu klar til at oprette det koordinatsæt (cachens placering), som du ønsker at navigere frem til. Når man gemmer et koordinatsæt på GPS-modtageren kaldes dette et Waypoint.
 • Vælg Mark (v.h.a. menu eller evt. Mark-knap)
Billede af Markeringsfunktion Waypointet navngives automatisk med et fortløbende nummer (i eksemplet til venstre "006"). Dette navn skal rettes til en mere sigende værdi - f.eks. LEK1 (forkortelse af Lektion 1).
 • Brug Up/Down eller navigationsknap til at markere navnet
 • Tryk Enter
 • Vælg med Up/Down eller navigationsknap de ønskede bogstaver og tal
 • For hver karakter indsæt det med Enter
 • Afslut ved at markere OK og trykke Enter
Billede af Positionsfunktion Som udgangspunkt vil det oprettede Waypoint repræsentere din aktuelle position. Koordinatet skal derfor rettes.
 • Brug Up/Down eller navigationsknap til at markere koordinatsættet
 • Tryk Enter
 • Vælg med Up/Down eller navigationsknap de ønskede tal
 • For hver karakter indsæt det med Enter
 • Afslut ved at markere OK og trykke Enter
Til slut skal Waypointet gemmes
 • Gem Waypointet ved at markere OK og trykke Enter

Gå til Cachen

Først skal Waipointet vælges
Billede af Waypointsmenuen
 • Vælg Waypoints (v.h.a. Menu eller evt. Find-knap)
 • Tryk Enter
 • Vælg med Up/Down eller navigationsknap det ønskede Waypoint
 • Tryk Enter
 • Vælg Goto
Billede af Kompas-skærm Nu ser du GPS-modtagerens kompasvisning.
Den viste afstand er afstanden til det valgte Waypoint.
Retningen som vises med pilen vil sandsynligvis være forkert.
Det er kun de nyeste og dyreste GPS-modtagere der har indbygget et elektronisk kompas.
Uden kompas aner enheden hverken hvad der er nord og syd eller i hvilken retning cachen findes.
 • Gå med modtageren i hånden i en jævn hastighed i mindst 2 sekunder i én bestemt retning
Nu kan GPS-modtageren på baggrund af forskellen mellem dens aktuelle position og den position den var på for et øjeblik siden beregne retningen. Det er altså kun når du bevæger dig lige frem i gåhastighed eller derover, at pilen viser den korrekte retning til cachen.

Du er nu klar til at skifte retning og følge pilen til cachen.
Den viste afstand er længden på fugleflugtslinjen, altså længden på den lige linje til cachen.
Det er klart, at du ikke altid kan følge pilen. Hvis du kommer til en sø og pilen viser, at du skal lige over, så er det kloge valg nok i de fleste tilfælde, at gå udenom. Selv om ruten bliver længere end den lige afstand, er det som regel smartest at følge veje og stier så langt som muligt.

Kom tæt på Cachen

GPS-modtagerens nøjagtighed er afgørende for, hvor tæt på cachen pilen kan føre dig. Hvis nøjagtigheden f.eks. er 10 meter, vil pilen begynde at svinge, når du kommer tættere på Waypointet end 10 meter.
Billede af Satellitskærmen GPS-modtagerens nøjagtighed afhænger bl.a. af udsynet til satellitterne. Når du befinder dig i en skov vil nøjagtigheden være dårligere end på åben mark. Hvis udsynet helt eller delvist blokeres af tæt løvhang, risikerer man totalt at tabe forbindelsen. Især under dårlige modtageforhold er det særdeles nyttigt at vide, hvor godt et signal GPS-modtageren er i stand til at opfange. De fleste enheder kan vise et skærmbillede med signalskvalitet og anslået nøjagtighed.
 • Tryk på Page til siden - Skyview/Satellit vises
Hvis den anslåede nøjagtighed er meget dårlig (over 25 meter) eller signalet helt er tabt, bliver du nød til, at bevæge dig til den nærmeste lysning. Vent her til du igen har dækning. Skift med Page til Kompassiden og forsøg igen at nærme dig cachen. Hvis du igen mister signalet, må du gå tilbage til lysningen, finde retning og afstand og så ved at tælle dine skridt i den rigtige retning gå til området, hvor cachen er gemt. Selv med den bedst mulige dækning vil der altid være et område med en diameter på 3 - 5 meter, som du manuelt kommer til at skulle eftersøge. Hvis nøjagtigheden er dårligere, kommer du til at skulle eftersøge et større område. Hvis nøjagtigheden f.eks. er 10 meter, skal du tænke på, at vedkommende der har gemt cachen, måske har haft en tilsvarende unøjagtighed. Dermed bliver det område du skal afsøge teoretisk af en størrelse som en cirkel med en diameter på 2 * 10 = 20 meter - faktisk et ret stort stykke land.

Find Cachen

Når du kommer så tæt på Waypointet, at GPS-modtageren på grund af unøjagtigheden ikke kan hjælpe dig tættere på, er det tid til at rette opmærksomheden mod omgivelserne. Cacher er ofte gemt, således at cacheejeren let selv kan finde dem igen. Kik derfor efter, om der er noget i omgivelserne der skiller sig ud. Et væltet træ, den eneste eg i bøgeskoven, en stor sten - dette kunne være oplagte steder, at gemme cachen under eller i nærheden af.
Hvis der fornyligt har været besøg ved cachen af andre geocachere, vil man ofte kunne se spor i græsset (en såkaldt geosti), der hvis man er heldig, fører lige til cachen. Cacheejer eller den forrige finder af cachen, har ofte gemt cachen ved at lægge grene og lignende over den. Disse parallelle pinde (geopinde) vil for det opmærksomme øje tydeligt fremstå, som noget der ikke er skabt af naturen.

Download Kursusmateriale
Her kan du downloade et hæfte med alle tre cachebeskrivelser: geocachinggrundkursus.pdf.

English:
This is the first lesson of a course on Geocaching in Danish.
Go find the Cache.

Additional Hints (Decrypt)

tvtnagfgho / tvnag fghzc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)