Skip to content

Lektion 2 - Multi Multi-cache

Hidden : 01/06/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Grundlæggende Geocaching

Lektion 2 - Multi

Indledning

D. 12. Januar 2008 afholdt spejderne moduldag i Blommeshytten. Her var der bl.a. mulighed for at deltage i en introduktion til geocaching. I den forbindelse blev der gemt 3 ekstra cacher i Blommeskobbel. Cacherne er lavet således, at de med deres forskellige typer, størrelser og sværhedsgrad repræsenterer forskellige aspekter af geocaching. Da Blommeskobbel er en dejlig skov, oprettedes cacherne som almindelige cacher, der også kan findes af andre end deltagerne på introduktionsturen. Nybegyndere kan selv gennemføre dette kursus i grundlæggende geocaching og erfarne geocachere kan jo bare finde cacherne.

Cachetype

Billede af symbol for Multi-cache src=Cacher af typen "Multi" involverer to eller flere lokaliteter, hvor slutlokaliteten er en fysisk beholder. Der er mange forskellige variationer, men det er meget almindeligt, at multicacher er opbygget af flere poster, hvor hver post henviser til placeringen af den næste post. Første post er ofte en parkeringsplads og sidste post er altid selve cachen.
Der kan være flere årsager til, at en cache oprettes som en Multi frem for en Traditional:
  1. Det er ikke muligt, at gemme en cache på det sted, som cacheejer ønsker at fremvise.
  2. Cacheejer ønsker at fremvise flere seværdige steder.
  3. Cacheejer ønsker at besøgende geocachere skal følge en bestemt rute.
  4. Cacheejer ønsker at cachen skal være særlig udfordrende eller strabadserende.

Cachestørrelse billede af symbol for størrelse

Billede af cachebokse Denne cache er af størrelsen "Small" (lille). Cacher af denne størrelse kan være alt fra små pilleglas til mindre madkasser. Der er god mulighed for kreativitet, når disse små bokse gemmes. F.eks. kan de let placeres i hule træer eller i en grenkløft. Det er klart, at cacher af størrelsen Small kun kan indeholde mindre bytteemner.

Sværhedsgrad Billede af 2 stjerner

Det er cacheejers vurdering, at denne cache har en sværhedsgrad (Difficulty) på 2 ud af 5 mulige stjerner.
Der skal findes flere poster af forskellig type og cachen er af størrelsen small. Alle poster befinder sig i skoven, med begrænset satellitdækning. Selv om det er forsøgt at gøre alle poster forholdsvis lette at finde, vurderes den samlede sværhedsgrad til 2.

 

Terræn Billede af 2 stjerner

Cacheejer vurderer tærrænnet (Terrain) til 2 ud af 5 mulige stjerner. Næsten hele ruten kan gennemføres på veje og stier, men den samlede længde af turen medvirker også ved vurderingen.

Waypoints

Det er meget almindeligt ved Multicacher at referere til de enkelte poster som Waypoints.
Det er givet, at du for hver lokalitet der skal findes på ruten, skal oprette et Waypoint på GPS-modtageren.
De enkelte positioner er for denne Multicache navngivet som WP1, WP2, WP3 o.s.v.
Når du opretter disse Waypoints på GPS-modtageren, er det nyttigt, at navngive dem, på en sådan måde, at du på listen over Waypoints kan skelne dem fra hinanden og genkende dem i forhold til cachebeskrivelsen (denne tekst).

WP1

Det første Waypoint er som regel det samme som det koordinatsæt der er opgivet for cachen. Som det ofte er tilfældet, er WP1 også for denne Multi parkeringspladsen. Hvis du befinder dig et andet sted i skoven, behøver du i dette tilfælde ikke at gå til WP1, men kan starte fra WP2.

WP2

Koordinatet for WP2 er N54° 57.128 E010° 01.040. Dette koordinatsæt er hæftet på cachebeskrivelsen som et Additional Waypoint (se nederst på cachebeskrivelsen). Sådanne ekstra Waypoints kan med fordel oprettes på GPS-modtageren inden man starter turen. Hvis man er Premium Member (betalende medlem) på www.geocaching.com, kan Waypointet sågar overføres automatisk til en kompatibel GPS-enhed. Dette er et eksempel på en af de mange små fordele man opnår som Premium Member. Medlemskabet er frivilligt og man kan sagtens finde cacher uden. Det koster 3 USD pr. måned at være Premium Member.
Opgaven:
Ved Multicacher er det meget almindeligt, at man skal løse små opgaver for at finde koordinatet for næste WP.
Det kan være nødvendigt at medbringe papir og blyant til sine noter og udregninger, og i nogle tilfælde kan en lommeregner vise sig som et nyttigt værktøj.
Ved WP2 finder du en rød pæl.
A = antal skilte monteret på pælen.

WP3

For at finde WP3 skal du bruge svaret (A) fra opgaven i WP2. Nogle Multicacher er således opbygget, at du skal indsamle flere svar ved forskellige Waypoints. I disse tilfælde er det særdeles vigtigt at tage gode notater.
Opgaven:
Find koordinatet til WP4 på  N54° 57.[A-1][A+2][A+1] E010° 00.[9][A+1][0]
Kik efter en sten.

WP4

Informationstavler indgår ofte i multicacher, på den måde forsøger cacheejer, at tvinge dig til at læse teksten på disse.
Opgaven:
B = antal store bogstaver i overskriften

WP5

Billede af filmhylster Find WP5 på N54° 57.[B+2][A+1][9] E010° 01.[B-1][A-2][5] Det du skal finde er et filmhylster. Sådanne små beholdere udgør ofte selve cachen ved cacher af størrelsen Micro Symbol for Micro. En Microcache kan også bestå af andre typer små æsker eller beholdere. Der er normalt ikke plads til bytteobjekter i microcacher. Det er ret almindeligt, at cacher gemt i bymæssig bebyggelse er af størrelsen Micro. Især når man leder efter cacher i en by, skal man passe på, at cachens gemmested ikke bliver afsløret for mugglerne. Muggler er et udtryk fra Harry Potter, hvor det benyttes som betegnelse for de mennesker, der ikke har magiske evner. For geocachere betegner begrebet muggler en person, der ikke kender til geocaching. Mugglere kan bevidst eller ubevidst komme til at fjerne eller ødelægge cachen (at muggle cachen). Pas derfor altid på, ikke at afsløre dit forehavende overfor mugglere.

WP6

Find cachen.

English:
This is the second lesson of a course on Geocaching in Danish.
WP1: The parking area
WP2: N 54° 57.128 E 010° 01.040 – A = count of signs on the pole.
WP3: N54° 57.[A-1][A+2][A+1] E010° 00.[9][A+1][0] – Look for a stone
WP4: B = Count of Capital Letters in The Heading
WP5: N54° 57.[B+2][A+1][9] E010° 01.[B-1][A-2][5] (Micro)
WP6: Find the Cache

Additional Hints (Decrypt)

Ont tnzzry fgho zryyrz fgv bt irw / Oruvaq byq fghzc orgjrra cngu naq ebnq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)