Skip to content

Lektion 3 (Eksamen) - Mystery Mystery Cache

Hidden : 01/06/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Grundlæggende Geocaching

Lektion 3 (Eksamen) - Mystery

Indledning

D. 12. Januar 2008 afholdt spejderne moduldag i Blommeshytten. Her var der bl.a. mulighed for at deltage i en introduktion til geocaching. I den forbindelse blev der gemt 3 ekstra cacher i Blommeskobbel. Cacherne er lavet således, at de med deres forskellige typer, størrelser og sværhedsgrad repræsenterer forskellige aspekter af geocaching. Da Blommeskobbel er en dejlig skov, oprettedes cacherne som almindelige cacher, der også kan findes af andre end deltagerne på introduktionsturen. Nybegyndere kan selv gennemføre dette kursus i grundlæggende geocaching og erfarne geocachere kan jo bare finde cacherne.

Cachetype

Billede af symbol for Mystery-cacheDet der er fælles for alle cacher af typen "Mystery" er, at cachekoordinatet ikke henviser til cachens placering. For at finde cachen, skal man løse en eller anden form for opgave.
Opgaven kan være af praktisk karakter, f.eks. hvor man "i marken" ved hjælp af avancerede funktioner på GPS-enheden, skal finde en placering i forhold til en anden kendt lokalitet.
Opgaven kan også være af mere teoretisk karakter, hvor man skal finde oplysninger på Internettet eller ligefrem behøver at gå på biblioteket.
Denne Mystery-cache udgør eksamensopgaven ved kurset "Grundlæggende Geocaching".

Cachestørrelse billede af symbol for størrelse

Denne cache er af størrelsen "Regular". I forbindelse med Lektion 2, har du prøvet at finde Waypoints som i størrelse og udformning minder om cacher af størrelsen "Micro". Du får på dette kursus ikke lejlighed til, at finde en cache af den fjerde og største størrelse; "Large" symbol for størrelsen Large. Cacher af størrelsen Large består af en beholder på 20 liter eller derover. Disse store cacher er ret sjældne.

Sværhedsgrad Billede af 2 stjerner

Det er cacheejers vurdering, at denne cache har en sværhedsgrad (Difficulty) på 2 ud af 5 mulige stjerner.
Sværhedsgraden på en Mystery-cache dækker som regel især over, hvor svær en opgave du skal løse. 

 

Terræn Billede af 2 stjerner

Cacheejer vurderer tærrænnet (Terrain) til 1½ ud af 5 mulige stjerner.

Eksamen

Hvornår blev geocaching opfundet?
1998: A = 1
2000: A = 2
2002: A = 3

Hvad er en Muggler?
En GPS-scanner bl.a. benyttet af politiet: B = 9
En pose med Silica-Gel til at optage fugt i geocacher: B = 6
En person der ikke kender til geocaching: B = 0

Hvad er et Waypoint?
En position der er gemt på GPS-enheden: C = 7
Den situation hvor retningspilen peger lige frem (Point the Way): C = 3
En grafisk afbildning af den rute man har gået: C = 0

Hvor langt er der fra Cachen "Lektion 1 - Traditional" til slutcachen af "Lektion 2 - Multi"?
Ca. 375 meter: D = 4
Ca. 550 meter: D = 2
Ca. 725 meter: D = 0

Hvilket koordinatformat benyttes til geocaching?
Decimalgrader (hddd.dddddd): E = 3
Grader, minutter, sekunder (hddd° mm' ss''): E = 6
Grader, decimalminutter (hddd° mm.mmm): E = 9

Hvad kendetegner en cache af typen Traditional?
Koordinatet peger på gemmestedet: F = 1
Cachen er gemt tæt på en parkeringsplads: F = 5
Størrelsen er fra ca. ½ til ca. 5 liter: F = 9

Find cachen på: N54° 57.ABC E010° 01.DEF

English:
This is the final lesson and examination of a course on Geocaching in Danish.

When was Geocaching invented?
1998: A = 1
2000: A = 2
2002: A = 3

What is a Muggle?
A GPS-scanner used by the police: B = 9
A bag with Silica-Gel for absorbing moisture in a cache: B = 6
A person not knowing about geocaching: B = 0

What is a Waypoint?
A position saved on the GPS-unit: C = 7
When the arrow points straight forward (Point the Way): C = 3
A graphical image of your route: C = 0

What is the distance from "Lektion 1 - Traditional" to the final cache of "Lektion 2 - Multi"?
App. 375 meter: D = 4
App. 550 meter: D = 2
App. 725 meter: D = 0

Witch format of coordinates is used for geocaching?
Decimal degrees (hddd.dddddd): E = 3
Degrees, minutes, seconds (hddd° mm' ss''): E = 6
Degrees, decimal minutes (hddd° mm.mmm): E = 9

What is the characteristics of a Cache of the type Traditional?
The coordinates is the location of the cache: F = 1
The cache is hidden near a parking area: F = 5
The size of the cache is from app. ½ to app. 5 liters: F = 9

Find the cache on: N 54° 57.ABC E 010° 01.DEF

Additional Hints (Decrypt)

Sver fgnzzre / Sbhe gehaxf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)