Skip to content

Vsetaty nadrazi Traditional Geocache

This cache has been archived.

Skupec Reviewer: Archivace listingu keše

Skupec reviewer pro Cz

More
Hidden : 12/26/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Nádražní cache. Jestli cestujete vlakem, prosím napište odkud a kam jedete.

Všetaty jsou križovatkou dvou tratí - Ceské severní a Severozápadní. První byla budována v letech 1862 - 1865 z Kralup pres Neratovice, Všetaty a Mladou Boleslav do Turnova. V dobe výstavby byly Všetaty a Neratovice bezvýznamnými zemedelskými vesnicemi, takže zde nebyly zrízeny ani stanice. Teprve druhá trat spojující Víden s Dráždany a Berlínem vybudovaná v letech 1862 - 1873 prinesla zmenu. Stavba všetatského nádraží zacala v roce 1872 a v následujícím roce byla dokoncena. Každá z tratí mela své nástupište, prednostu, výpravcí, pokladnu i své zamestnance a jejich provoz zajištovaly soukromé spolecnosti. Silnicní závory byly obsluhovány rucne z budky umístené mezi obema tratemi. V míste dnešního lokomotivního depa byla tocna lokomotiv a probíhalo zde doplnování uhlím a vodou.
Budova nádraží je dvouposchodová. První a druhé poschodí obývali prednosta a výpravcí, prízemí sloužilo jako odbavovací hala s dvema pokladnami, vrátnicí a úschovnou zavazadel. K budove priléhala prízemní stavba v níž byla umístena cekárna a restaurace. Pozdeji byl pristaven další objekt - dopravní kancelár a kancelár prednosty stanice. Na tuto budovu navazovala kolna na uhlí, chlívky hospodárského zvírectva, prádelna, lampárna, útulek posunovacu a další provozní místnosti. V pokracování budov byla zahrádka osazená nekolika brízkami, kvetinami, trávníkem a lavickami pro cestující verejnost. Celý areál stanice byl oplocen, na prístupových cestách opatren vraty a pro strežení celého obvodu byl urcen ve dne i v noci hlídac. Prístupová cesta ke stanicní budove byla lemována z obou stran živým plotem pravidelne stríhaným a upravovaným.
K obcerstvení cestujících i stravování zamestnancu sloužily dve místnosti nádražní restaurace. Její zamestnanci nabízeli u vlaku obcerstvení, v dobe okurkové sklizne i rychlokvašené okurky. U každého vlaku bylo slyšet typické volání "Horké párky, studené pivo".
Cas pokrocil a mnohé se již stalo nostalgickou minulostí. Parní lokomotivy byly nahrazeny motorovými a elektrickými a podstatne se zlepšilo zabezpecní provozu. Do cinnosti bylo uvedeno moderní reléové zabezpecovací zarízení, které umožnuje rízení provozu z jednoho stanovište. To je umísteno v horním patre budovy u prejezdu.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] H xzrar fgebzh.[EN] Arne gerr gehax.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)