Skip to content

Prameny / Springs #2: Park Multi-cache

Hidden : 01/12/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dobrý den, pozdravil malý princ.
Dobrý den, rekl obchodník.
Byl to obchodník s patentními pilulkami utešující žízen. Když clovek polkne jednu týdne, nemusí už pít.
Proc to prodáváš? zeptal se malý princ.
Je to velká úspora casu, odpovedel obchodník. Znalci to vypocítali. Ušetrí se padesát tri minuty za týden.
A co se udelá s temito padesáti tremi minutami?
Co kdo chce ...
Kdybych já mel padesát tri minuty nazbyt, rekl si malý princ, šel bych docela pomaloucku ke studánce...[CZ]Druhá ze série Prameny. Ze zadní strany logbooku získáte císlo C pro bonusovou cache.
Od 19. 2. 2008 je keš také soucásí série K pramenum.

[EN]Second from the Spring series. Get the letter C for the bonus cache from the back side of the logbook.


[CZ]Tato jednoduchá multi-cache vás provede mariánskolázenským parkem podél Úšovického potoka po trase dlouhé cca 1,5 km. Pokud se nebudete kochat (což nedoporucuji, obzvlášt ne na podzim), urcite to stihnete do hodiny od startu ke krabicce.
Prameny v parku jsou bohužel v zime zavrené, keš bude nejspíše možné odlovit i v melkém snehu.
Pozn: V horní cásti parku, od stage 1 ke stagi 2 je zákaz vjezdu kol, je ale možné to objet po Hlavní ulici. Dál už se na kole muže.

Pozor, kvůli opravě schodů u Rudolfova pramene od 6. 8. 2021 zmena výpoctu!

Stage 1: Alexandrin pramen

Výchozí souradnice vás dovedou k pavilonu pramene, který zde vyveral mezi lety 1873 a 1958. Byl pojmenován po vévodkyni z Meklenburska, která zde pobývala. (Podle ní byla rovnež pojmenována vyhlídka u dnešní školy "Sever".) Pramen obsahoval, stejne jako Krížový a Ferdinanduv, množství Glauberovy soli. V porovnání s ostatními dvema však byla koncentrace této soli podstatne nižší, proto byl predepisován ppacientum, pro které byly tyto prameny príliš silné, a byl též používan jako bežná stolní voda.
Po roce 1940 zacala vydatnost pramene klesat, až pramen zanikl úplne. V nedávné dobe byl na puvodním míste pramen obnoven.
Vaším úkolem je spocítat nosné sloupky bílého zábradlí podél schodu vedoucích k Hlavní ulici. Pocet sloupku = AB

Stage 2: Ferdinanduv pramen
N 49°57.743‘ E012°42.444

Ferdinandovy prameny, jichž je dnes šest, tvorily puvodne jediný pramen, nazývaný Slaný nebo Úšovický. Na návrh K. K. Reitenbergera byl pramen roku 1819 nazván Kolovratuv, ale místodržící Kolovrat si této pocty neprál a navrhl název Karluv na pocest opata. Nakonec byl pramen pojmenován podle krále Ferdinanda, který se o nem poprvé zminuje v dochovaném spise z roku 1528 – zkoumal jej za úcelem získat kuchynskou sul. (Bohužel, ta sul, kterou pramen obsahuje, se k solení používat nedá, neb má projímavé úcinky.)
Jeden z pramenu se využívá pro pitné kury, jeden se plní do lahví pod názvem Excelsior a ostatní se využívají pro uhlicité koupele.
Kolonáda pramene je nejstarší dochovanou klasicistní stavbou v Mariánských Lázních – v roce 1827 ji nechal zbudovat opat Reitenberger.
V obloukovité cásti kolonády hned za pramenem najdete patery prosklené dvere. Pocet sklenených tabulek v jednech dverích od zeme až ke stropu = CD
Ano, tam nahore už to nejsou dvere, takže pokud se vám ta formulace nelíbí, proste spocítejte tabulky v jedné petine prosklené cásti.

Stage 3: Rudolfuv pramen
N 49°57.562‘ E 012°42.521‘

Rudolfuv pramen založil povest Mariánských Lázní jako lázenského místa pro lécení chorob mocových cest. Vyveral v lukách v Úšovicích jako Lucní. Majitel louky, úšovický sedlák si postavil hlavu a odpíral klášteru prodat pozemek i za násobek ceny, aniž by sám s pramenem neco delal. Klášter nakonec koupil sousední pozemek a vrtem pramen stáhl. Nazván byl dobove podle korunního prince a cekatele na trun po Františku Josefu I. – Rudolfa (1858 – 1889).
V roce 1902 byl Rudolfuv pramen nove zachycen, byla k nemu pripojena k nemu rada menších pramenu z okolí a byl postaven dnešní drevený pavilon. Minerální voda je odsud také vedena potrubím do Pavilonu Krížového a Karolinina pramene.
V kolika jazycích je název pramene napsán na pavilonu = E.
Vpravo od pavilonu stojí nové pítko a má na sobě symbol koruny. Počet hrotů na koruně = F
Kolik schodů vede k potoku = G
Kolik sloupu podepírá železnicní most = H
Pozn: Sloup je to, co mužete obejít dokola.

Cache najdete na:
N 49°5(A+D+E).E(B+C)(G-H)‘
E 012°4H.(C+D)(G-F)(F-C)‘

Kontrola: Ciferace (scítáte císla tak dlouho, dokud nedostanete jednu cifru) císel A - H je 1.
K finálce nechoďte přes bažinu! Je možné dojít suchou nohou po cestě.
Jak se bažině vyhnout: Cestou k finálce uvidíte takovou... velkou věc. Dojděte až k ní a pak zkuste najít cestičku, která vede okolo. Někdy je víc vyšlapaná, někdy méně. Tím obejdete bažinu.
Prosím nebalte keš do igelitu - pokud do nej natece voda (což se vetšinou stane), stává se z nej i z keše odporný humus.

Zdroj informací: marianskelazne.cz Hamelika.cz[EN] This easy multi-cache will take you for a 1.5 km long walk through the park along the Úšovice brook. It shouldn't take more than one hour from start to finish (but I can't guarantee anything if you decide to enjoy the scenery :o)
Unfortunately, the springs in the park are closed during winter. You can try to hunt the cache in shallow snow, but be careful about too many footprints and digging.
Note: Bikes are forbidden in the park from stage 1 to stage 2, but you can go by road instead of going straight through the park. Since 22. 7. 2012, the cache is at a new place - change in the formula (again)!

Stage 1: Alexandra’s spring (Alexandrin pramen)

Coordinates given above will take you to a spring which used to be here between 1873 and 1958, and was renewed recently.
Your task will be to count white columns that support the railing along the steps leading to the Main Street. Number of columns = AB

Stage 2: Ferdinand’s spring (Ferdinanduv pramen)
N 49°57.743‘ E012°42.444

Ferdinand’s spring, also called Salty spring or Úšovice spring, was called after king Ferdinand who mentioned it in his records in 1528 – he was trying to get salt from the spring.
The colonade, built in 1827 by abbot Reitenberger from Teplá, is the oldest classicist building in the town.
In a circle shaped space, just behind the spring, you can find five doors. Number of glasspanes in one door from ground to ceiling = CD Yes, I know up there it's not a door anymore. But just count all the way up to the ceiling.

Stage 3: Rudolf‘s spring (Rudolfuv pramen)
N 49°57.562‘ E 012°42.521‘

This spring is used for healing kindey diseases.
In how many languages is the name of the spring written on the pavillon = E.
To the right of the pavilion, there is a new tap with a crown drawing on top. Number of spikes on the crown = F.
How many stone steps lead down to the brook = G
How many pillars support the railway bridge = H

Note: If you can go round, it is a pillar. If you can't, it is not.

You will find the cache at:
N 49°5(A+D+E).E(B+C)(G-H)‘
E 012°4H.(C+D)(G-F)(F-C)‘

Checkup: If you add up numbers A to H until you get one number, you should get 1.
You don't have to walk through swamps to the cache. There is a path and it's not difficult to find.
When you walk towards the final location, you se a big body of... something. Go to it, and then try to find a path that goes around it. That's how you avoid the swamp.
Please don't wrap the cache in plastic bags, it makes the whole thing only soggy and disgusting.

Information comes from: marianskelazne.cz Hamelika.cz


Additional Hints (Decrypt)

[CZ]mn iryxýz qibwfgebzrz, iyrib qbyh bq prfgl [EN]oruvaq n ovt gjva-gerr, qbja gb gur yrsg sebz gur cngu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)