Skip to content

Pizza na Ceske Mystery Cache

This cache has been archived.

Voyager Reviewer: Archivace listingu keše

Protože výzvy k údržbě nebyly naplňeny, byla keš v souladu s pravidly archivována. Upozorňuji, že keš, která byla archivována pro zanedbávanou údržbu, již nelze odarchivovat.

Voyager Reviewer - Reviewer pro ČR, (především kraje Jihomoravský, Zlínský)

More
Hidden : 02/29/2008
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[de] Pizza in der Ceská ("Tschechischen") Straße: Finde den Cache und füge ein Foto von dir mit Pizza bei.
[en] Pizza on the Ceská ("Czech") street: Find the cache and attach a photo of you with pizza.
[eo] Pico en la strato Ceská ("Chehha"): Trovu la kashujon kaj aldonu foton pri vi kun pico.
[es] Pizza en la calle Ceská ("Checa"): Busca el cache y incluye una foto de tí con pizza.

[cs] Pizza na Ceské

Že je Brno mestem studentu, to v nem jde poznat na každém kroku. Však se jich taky mezi 366.384 obyvateli moravské metropole pohybuje na 67.359. V akademickém roce 2006-2007 mu tak se 184 studenty na tisíc obyvatel mezi studentskými mesty patrilo druhé místo, o sedm studentu na tisíc obyvatel za Olomoucí (Praha byla v tomto srovnání až osmá).

Prítomnost tolika studentu se samozrejme ve meste projeví: napríklad vznikem velkého množství prodejen rychlého obcerstvení pizzového typu s výdejem do ulice, tzv. "pizza oken" – protože studentum pres den casto chybí cas a teplé jídlo. A práve v blízkosti jednoho takového okna na ulici Ceská je uložena cache. Patrí k nejstarším a k nejnavštevovanejším a behem dne se zde obvykle stále vytvárejí fronty.

Cache se NACHÁZÍ na zadaných souradnicích. Podmínkou uznání vašeho nálezu je ale priložení fotografie vás s pizzou k elektronickému logu. Odkud ji vezmete, to je vaše vec – na konci listingu naleznete tip na tri pizza okna v okolí, nebo si klidne doma upecte vlastní ci se vyfotte s pizzou v krabici v obchode – fantazii se meze nekladou. K vytvorení této cache mne inspirovala GC163GH Trnavská pizzová / Pizza cache Trnava, v jejímž listingu si také mužete precíst podrobnosti o historii pizzy.


Ulice Ceská (v brnenském hantecu "Cára") je nejživejší ulicí v Brne. Nachází se v centru mesta a spojuje Žerotínovo námestí a ulici Joštovu na severu s námestím Svobody na jihu. Za svuj název vdecí faktu, že se v ní již za Rakouska-Uherska scházeli a promenovali ceští obcané Brna, narozdíl od ulic Masarykovy a Behounské, které byly oblíbenými místy naopak vetšinové nemecké cásti obyvatelstva. K popularite ulice mezi Cechy prispelo i zrízení knihkupectví Joži Barvice, vubec prvního ceského obchodu v Brne.

Jakožto soucást historického jádra mesta existovala ale ulice již dávno predtím - od 14. století se nazývala platea Letorum / Fröhlichgazz, v 18. století Neue Fröhlichergasse, Neufröhlichergasse ci Vordere Fröhlichergasse (Nová ci Prední Veselá). Název vznikl nepresným prekladem puvodního pojmenování dosud nejasného puvodu – platea Letorum (též Laetorum), tj. ulice Létu ci kupcu odvozující název od latinského laetus = veselý. V severní cásti ulice stála Veselá brána, soucást mestských hradeb. Roku 1817 však již tato brána neexistovala, což zavdalo príležitost ke zmene jména. Roku 1867 dostala ulice jméno Rudolfsgasse, podle korunního prince Rudolfa, syna rakouského císare Františka Josefa I. Název Veselá byl tehdy ponechán puvodní Staré ci Zadní Veselé, která jej nese až dodnes. Ceskou ulicí (Tschechische Gasse) byla nazvána po pádu monarchie roku 1918. Nemecké oznacení zmizelo po druhé svetové válce, kdy bylo 20.000 Nemcu z Brna vysídleno, címž nemecký život ve meste prakticky ustal.
Pokud na svých procházkách po Brne do Ceské zabloudíte, mohl by vám prijít vhod následující malý pruvodce po domech, které se na ní nacházejí. A pokud si ji budete chtít prohlédnout na fotografiích, doporucuji stránky Encyklopedie Brna ci Brno – historie a soucasnost ve fotografii.

Upozornení: Ulice Ceská je soucástí mestské peší zóny. Jízda na kole je zde cyklistum povolena pouze od 17 do 9 hodin za podmínek pro dopravní obsluhu. Automobilové doprave je vjezd povolen pouze na zvláštní povolení od Magistrátu mesta Brna.

Prehled nekterých domu ve smeru od námestí Svobody k Žerotínovu námestí (od jihu k severu):

• Ceská 1/3 (nalevo): restaurant KFC (na križovatce s ulicí Stredovou)
• Ceská 4 (napravo): bývalý obchodní dum Brouk a Babka z roku 1933 navržený Miroslavem Koprivou, dnes zde sídlí prodejna firmy Bata
• Ceská 5 (nalevo): Stopkova plzenská pivnice, od roku 1919 s novou fasádu se sgrafitem, jejíž starosvetské kouzlo i staroceskou kuchyni ocenují dnes ale spíše cizinci; v jejím sklepe se nachází cajovna Jasmína
• Ceská 6 (napravo): historická restaurace Stredoveká krcma, do které casto turisty láká živá postava kata se sekerou
• Ceská 9, 11 (nalevo): tyto domy byly roku 1946 vydeleny do nove vzniklé ulice Skrytá, tvorící "malou nenápadnou spojku mezi ulicí Ceskou a Veselou"; na adrese Ceská 9 / Skrytá 1 se nacházelo sídlo První obcanské záložny v Brne, postavené behem první svetové války v letech 1914-1916
• Ceská 13 (nalevo): Knihkupectví Barvic a Novotný, nejstarší ceské knihkupectví a soucasne první ceský obchod v Brne, založené roku 1883 Jožou Barvicem (1853–1924), knihkupcem a národním a spolkovým pracovníkem v Brne, a jeho ucnem Josefem Novotným z Králova Pole
• Ceská 14 (napravo): Statistické a evidencní vydavatelství tiskopisu (SEVT); dum s nekdejší adresou Neufröhlichergasse 153, ve kterém ve školním roce 1866/1867 za svých studií na gymnáziu v Brne bydlel mladý Tomáš Garrigue Masaryk
• Ceská 19 (nalevo): Palác Convalaria (na soubehu Ceské s ulicí Veselou), funkcionalistická stavba architekta Josefa Šolce z roku 1938, nesmírne dynamická se zaoblenými nárožími, pásovými okny a keramickým obkladem; dnes se v prízemí nachází parfumerie Convalaria a v horních patrech sídlo brnenské redakce deníku MF Dnes; pred domem naleznete verejné vodní pítko, funkcní mimo zimní mesíce
• Ceská 16/18 (napravo): Obchodní dum Vágner, založen puvodne jako "papírnické a koloniální zboží" Karlem Vágnerem již roku 1907, oslavil nedávno stoleté výrocí své existence (historie, fotografie)
• Ceská 20 (napravo): Avion – hotel a restaurace, osmiposchodová funkcionalistická stavba s kapacitou 35 pokoju, 60 lužek, 1 apartmá a 4 restauracní podlaží, dílo architekta Bohuslava Fuchse z roku 1928, jedna ze dvou nejvýznamnejších stavebních památek v Brne (druhou je villa Tugendhat) známá po celém svete jako stavební unikát své doby díky zpusobu, jakým se architekt vyporádal s problémem extrémne úzkého a velmi dlouhého pozemku
• Ceská 25 (nalevo): pizza okno Lahudky Horcica-Chaloupka (na križovatce s ulicí Solnicní)
• Ceská 26 (napravo): dum, na kterém je umístena tato geocache :-)
• Ceská 29 (nalevo): Švejk restaurant U Formana
• Ceská 31 (nalevo): kavárna Pod Hodinami s nekuráckým oddelením
• Ceská 30 (napravo): Knihy Dobrovský
• Ceská 32 (napravo): Pekarství Paneria, Galerie Hrebícek
• Ceská 33 (nalevo): Ústavní soud Ceské republiky (hlavní vchod z ulice Joštova)

Na severním konci ulice Ceská se nachází dopravní uzel Ceská – križovatka tramvají (s nástupem v okolí budovy Ústavního soudu) a dve konecné trolejbusu (ulice Brandlova a Komenského námestí u "cerveného kostela") brnenské MHD. Z toho duvodu bývá oznacení "Ceská" lidmi nekdy mylne prisuzováno také ulici Joštova, která zde skutecnou ulici ceskou kolmo križuje a spojuje Komenského námestí s Moravským námestím.

Na nároží ulic Ceská a Joštova se nachází místo castých setkání a schuzek – každý správný Brnák ví, kde to je "na Cáre pod hodinama". Minulá generace zase toto místo srazu nazývala "u medvídka" (ci "u médana"), podle tehdejšího detského fotoateliéru "U medvídka". Povestné kulaté hodiny na nárožním dome prežily i nedávné (2007) stehování prodejny masa a uzenin Steinhauser, kterou nahradila pobocka Komercní banky. Témer v kteroukoliv denní ci nocní dobu zde lze nalézt cekající lidi, a podle jejich menícího se poctu casto dokonce i z dálky úspešne odhadovat príchod celé hodiny ci jiného typického casu schuzek.

Zdroje informací:
Ceská – Encyklopedie mesta Brna – Profil ulice
BRNO – historie a soucasnost ve fotografii
BRNO – druhé nejvetší mesto Ceské republiky
Flodrová, M. & Galasovská, B. & Vodicka, J.: Seznam ulic mesta Brna s vývojem jejich pojmenování. Brno: Muzejní a vlastivedná spolecnost. 1984
Moderní Brno – Aktualita – Mesto studentu? Neplatí

Additional Hints (Decrypt)

qehur bxab mcenin, cbq, hcebfgerq, zntarg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)