Skip to Content

<

Cibousov

A cache by NIKULE TEAM Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/25/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[CZE]
Ciboušov


Je zvláště chráněným územím severozápadních Cech, která je mineralogicko-archeologickou lokalitou evropského významu.Výjimečnost této lokality tkví především v bohatém výskytu drahokamových odrůd křemene. Již ve 14. století zde byly v muskovitických a dvojslídných rotulách nalezeny mocné křemenné žíly s drahokamovými odrůdami. Od té doby byly drahé kameny na křemenné žíle intenzivně těženy, především ve 14., 16. a na počátku 19. století. Pozůstatky po této těžbě nalezneme ještě dnes - v podobě odvalů a zbytků těžební rýhy.
Zde vytěžené minerály byly použity na výzdobu hradu Karlštejn, kaple sv. Václava na Pražském hradě a na hradu Tangenmurde u Magdeburku.
V 80. letech 20. století zde byl proveden rozsáhlý, několik let trvající archeologický průzkum, který všechny výše uvedená fakta potvrdil. Poté bylo toto území vyhlášeno v roce 1983 za zvláště chráněné.

Vznik křemenných minerálu:
Magmatické procesy - Během procesu krystalizace a diferenciace magmatu vznikali magmatogenní minerály. Postupně jak magma chladlo nebo se odměšovali některé složky, dochází ke vzniku krystalizačních center, kolem kterých se shlukují další částice a narůstají tak jednotlivé minerály. Co se týče vzniku ložiskových akumulací těchto minerálu, mohou být ložiska likvační (ty vzniknou, když se magma dostane do takových podmínek, kdy v něm nemůže existovat sulfidická složka spolu se silikátovou a tak se od sebe odmísí a právě odmísená sulfidická složka obsahuje velké množství ložiskově významných kovových prvku) a nebo segregační (vznikají gravitací, kdy těžší minerální frakce klesají ke dnu magmatického rezervoáru).

Na území národní přírodní památky je přísně zakázané sbírat a těžit nerosty a měnit dochovaný stav vůbec!

Úkoly pro uznání logu:

Stage A (N 50°24.445 - E 013°11.886) - na uvedených souřadnicích naleznete odpovědi na tyto otázky:
1. Vyjmenuj dvě drahokamové odrůdy nalezené v této lokalitě.
2. Jakou má přírodní památka Ciboušov rozlohu?

Stage B (N 50°24.506 - E 013°11.936) - na uvedených souřadnicích, kde se nachází jeden z dochovaných odvalů, pořiďte někde svou fotku.


Odpovědi pošlete pres profil a hned poté logujte s tím, že přihodíte k logu fotku.[ENG]
Cibousov


National natural monument Cibousov is a specially protected area in northwest Czech Republic, that has mineralogical and archaeological significance in this region ofEurope.
The anomaly among those locations is above all an abundance of jewel-quality quartz.
Already in the 14th century, the minerals mica and dual mica were found here with quartzes veins with jewel varieties.
Since they were jewel-quality, the quartz dike deeply was minded, above all in 14th, 16th and at the beginning of the 19th century. Even today we can see remains of the mining activity - in the form of piles and the residual extractive grooves.
Some minerals mined from this site were to be used on decoration castle Karlstejn, chapel St .Vaclav on Prague castle and on castle Tangenmurde near Magdeburg.
Beginning in the 1980s - there was pursued extensive archaeological inquiry, which has produced the above-mentioned data. In 1983 this became a specially protected area .

Creation quartz minerals:
Magmatic processes. During magma crystallization and product differentiation various minerals are created. Gradually, as magma cools, some components segregate and crystallic centres arise, about which agglutinate next element and accumulate so individual minerals. As regards rise focal accumulation these minerals, can be bearing condensations (they originate when magma achieves the right conditions, at which sulphide components cannot exist together with silicate, so asunder unmixing and just unmixing sulphides component contains lump focal significant metal elements) and or segregate (creation gravitation, when more difficult mineral faction sink to gout magmatic reservoir).


On territory national natural monument is narrowly forbidden collect and extract minerals and change extant state at all!


Office for recognition logs:

Stage A (N 50°24.445,E 013°11.886) - on mentioned coordinates find answerback upon this questions:
1. You enumerate two jewel variety found in those locality.
2. Of what has nature sanctuary Cibousov extent?

Stage B (N 50°24.506,E 013°11.936) - at the coordinates to take a picture.


Answerback send over profile and photo added to logs!

 Additional Hints (No hints available.) 

Find...

327 Logged Visits

Found it 318     Write note 7     Publish Listing 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 382 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.