Skip to content

BB# 7 /Brnenské budovy/ aneb... Mystery Cache

Hidden : 02/29/2008
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


...aneb,prach jsi a v prach se obrátíš!

Tak další kousek do /snad/ nekonecné série je kupodivu funkcionalistická stavba a mimorádné dílo cs. meziválecné architektury.

Mezi dvema svetovými válkami vzniklo v Brne mnoho pozoruhodných staveb moderní architektury. Jednou z nich je i monumentální stavba Krematoria.

 

 Krematorium, které se nachází v mestské cásti Bohunice, vznikalo v letech 1926 až 1930 podle soutežního návrhu z roku 1925. Do užšího kola architektonické souteže postoupili  Ernst Wiesner, Antonín Blažek, Pavel Janák a Vladimír Škarda. Wiesner nakonec zvítezil se svým alternativním návrhem - stavenište bylo puvodne umísteno níže, nicméne Wiesner se nehodlal vzdát výhledu na Brno.
 Budova, jejíž kapacita byla na svou dobu vetší, než bylo potreba, byla postavena na okraji komplexu Ústredního hrbitova. Stavba byla dokoncena v roce 1929 a o rok pozdeji byla uvedena do provozu.

 Monumentální zevnejšek s cervene obloženým protáhlým podnožím, do kterého je zasazena bílá hmota obradní síne se štíhlými travertinovými sloupy, kontrastuje s intimními interiéry

 Krematorium svou originální kompozicí a presvedcivým architektonickým vyjádrením myšlenky zpopelnení, vysvetlené v jedné z mála Wiesnerových teoretických prací, zaujímá výlucné postavení mezi typologicky obdobnými stavbami, a to nejen na našem území.

Strohý kvádr obradní síne na logické pudorysné osnove, odvozené z jeho provozních potreb i duchovního poslání, vyznívá do prostoru subtilními vertikálami jehlancovite ukoncených travertinových pilíru. Jeho psychologické pusobení melo být podporeno ješte vysokým komínem - symbolem premeny posledních pozustatku cloveka ve vecný prach a popel.

 O brnenském Krematoriu, které má být svou ojedinelou koncepcí architektonickým vyjádrením myšlenky zpopelnení lidského tela, nekterí ríkají, že bylo rovnež inspirováno mezopotámskými zikkuraty, tedy vysokými stupnovitými vežemi, které sloužily k náboženským úcelum a uctívání bohu.

 A neco o architektovi

Ernst Wiesner

* 21. 1. 1890 Malacky (Slovensko) – † 15. 7. 1971 Liverpool (Velká Británie)

Rodák ze slovenských Malacek (21. ledna 1890) byl s moravskou metropolí spojen už od studentských let. Maturoval zde v roce 1909 na stavebním odboru Vyšší prumyslové školy. Za dalším vzdeláním odešel do Vídne, nejprve na Vysokou školu technickou, poté do Mistrovské školy architektury Friedricha Ohmanna na Akademii výtvarných umení, kde absolvoval v roce 1913. Víc než vliv ucitele, s nímž a s jehož rodinou udržoval po celý život prátelské kontakty, na neho silne zapusobily jiné rozhodující impulsy vídenského prostredí - tradice architektury 19. století, príklad Otto Wagnera a jeho školy nebo radikální estetika Adolfa Loose, zbavující architekturu veškerého dekoru a redukující hmotu až na elementární tvar, zároven však zduraznující ušlechtilý, z tradicního prírodního materiálu provedený detail..                      V breznu 1939 byl Wiesner nucen Ceskoslovensko opustit. Zbytek života strávil ve Velké Británii, kde se venoval predevším pedago- gické cinnosti na školách architektury v Oxfordu a Liverpoolu.

Keš se nachází na /jak jinak/mírne upravených souradnicích:

 

                                N 49 10.A

                                E 16 35.B

 

 A= 7 : 216 - 44 + 648 x 9 + 03 - 268 - 0 - 582 x 97 - 142 : 0 x 402 - 87   + 3 x 748 x 6043 + 67

 

 B =  6130 + 6 x 5 + 648 x 8 + 1 + 026 x 0 : 548 + 19

 

 Dobrý lov!!

       

Additional Hints (Decrypt)

x yhšgraí mxhf gngl gngn n arzlfyvz gvz qrqh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)