Skip to Content

<

Prague bridges 4 - Vysehradsky zeleznicni most

A cache by Benjo5 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/01/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


VYŠEHRADSKÝ ŽELEZNICNÍ MOST

Železnicní most pod Vyšehradem je ctvrtým nejstarším a druhým pražským železnicním mostem na území Prahy pres Vltavu. Podobne jako patrí Karluv most k pohledu na Hradcany, patrí železnicní most k pohledu na Vyšehrad. Most není oficiálne pojmenovaný, v mapách je bežne oznacován podobne jako jiné nepojmenované železnicní mosty slovy železnicní most (s malým písmenem), v tomto prípade je však toto oznacení vžité jako neoficiální vlastní jméno. Stávající most však není prvním, který na tomto míste stál.

Puvodní jednokolejný most

Most postavila v roce 1871 – 1872 Harkortova mostovna v Duisburgu. Byl soucástí tzv. Pražské spojovací dráhy spojující nádraží Františka Josefa (nynejší Hlavní nádraží) a Západní nádraží (nyní Smíchovské nádraží). Na most je v železnicní stanici Smíchov napojena nejen plzenská trat, ale i obe trati vedoucí Hlubocepským údolím. Zprvu se používal jen pro nákladní dopravu, osobní doprava byla zahájena až o sedmnáct let pozdeji v roce 1888. Puvodní konstrukce byla jednokolejná, most spocíval na trech pilírích. Príhradový, prímopásový ocelový most ze svárkového železa mel celkem 5 polí o rozpetí 56,9 metru a celkovou délku 196,3 metru. Sloužil svému úcelu celých 29 let.

Soucasný most

Na konci 19. století již prestal starý jednokolejný most vyhovovat, proto bylo rozhodnuto o jeho náhrade novou konstrukcí pro dvojkolejnou trat. Stavba nového mostu probehla v letech 1900 – 1901. V rícním koryte byly vybudovány nové pilíre, príhradové nosníky byly smontovány na pomocné konstrukci vedle puvodního mostu. Výmena starého mostu za nový probehla ve trech dnech. Obdiv ve své dobe vzbudila zejména skutecnost, že po dobu stavby nebyla prerušena lodní doprava a železnicní pak na pouhých 60 hodin. A pritom se vyklánela stará konstrukce, nastrkovala nová na nové, vyšší pilíre a upravovala se obe predpolí. Na obrázku je videt již nový most, tehdy ješte bez elektrifikace.

Konstrukce mostu

Puvodní most byl postaven z málo kvalitního svárkového železa, proto nový most byl postaven už ze železa plávkového. Novou stavbu provedly tri domácí firmy: Ceskomoravské strojírny, firma Bratri Prášilové a Rustonova strojírna. Každá z firem dodala jeden ze trí oblouku. Soucasný most je tvoren tremi príhradovými nosníky s rozpetím 69,9 m, široký je 8,1 m (oproti 4,3 m mostu starého) a ješte jsou po obou stranách vysunuté peší chodníky, každý široký 1,8 m. Na projekcní práci se podílel nejvíce ing. Jan Kolár, dr. h. c., profesor na pražské technice. Most dlouhý 298,4 metru slouží dodnes jak železnicní doprave, tak peším, trebaže jeho technický stav není práve skvelý. Je rovnež zobrazen na poštovní známce.

Úvahy o novém mostu

V souvislosti s rozvojem železnicní síte se uvažuje o jeho náhrade novým trojkolejným mostem v ponekud odsunuté poloze tak, aby bylo možno zvýšit polomery oblouku ve výhybne Praha-Vyšehrad. Nový most by mel sloužit i silnicní doprave, takže na míste dnešního železnicního mostu tedy možná vznikne zcela nový most, který budou moci využívat nejen vlaky, ale i automobily, chodci a cyklisté.

Existují dve základní studie mostu. První pocítá s patrovým mostem, kde by železnicní trat vedla nad vozovkou. Proti této podobe však hovorí nekolik okolností: dva mosty nad sebou by tvorily velmi vysokou prostorovou prekážku a navíc by se ložiska silnicního mostu dostala pod hladinu stoleté vody. Druhá varianta v podstate kopíruje soucasnou podobu mostu, ovšem s tím rozdílem, že by po obou stranách železnicní trati vedla vozovka pro automobily.

Termín stavby sice není dosud znám, ale územní plán mesta na rok 2010 s novým premostením Vltavy pod Vyšehradem již velmi optimisticky pocítá. Mnohem pravdepodobneji však ke stavbe dojde až v rámci prestavby celého pražského železnicního uzlu. Kompletní uzavrení trate z Hlavního nádraží na Smíchov za úcelem její kompletní rekonstrukce je plánované na roky 2015 – 2018.

Zdroje: Wikipedie, Encyklopedie mostu + vlastní doplnení, fotografie z ruzných zdroju

VYŠEHRAD RAILWAY BRIDGE

Railway bridge under Vyšehrad is fourth oldest bridge and second oldest railway bridge over Vltava in Prague. As Charles bridge belongs to view of Hradcany, railway bridge belongs to Vyšehrad. It doesn’t have an official name, but in maps it’s usually called railway bridge as any other railway bridges. In this case, it’s adopted as an unofficial name, although written with small letters. But this bridge is not the first one, which was built on this place.

Preceding single-track bridge

Bridge was built between 1871 – 1872 by Harkot’s bridge building company in Duisburg. It was part of a connection railway connecting Smíchovské nádraží with Hlavní nádraží. Initially it was used only by goods-trains, passenger service started seventeen years later in 1888. This bridge was used for whole 29 years.

Current bridge

Old single-track bridge didn’t meet the requirements of increasing train traffic in late 19. century. Current bridge was built between 1900 and 1901. New pillars were constructed in watershed and the truss girders were completed on a provisional construction next to the old bridge. Exchange of bridges took only three days. Especially admired was fact, that during construction boats traffic wasn’t stopped at all, and the railway service was interrupted only for 60 hours. At that time old construction was bent out and the new one was planted onto new, taller pillars, as well as both bridge foregrounds were adjusted for the increased height.

The bridge has three spans – each of them was delivered by one of three domestic companies. Each span is 69,9 meters long and the whole bridge is 298,4 meters long including smaller parts on the foregrounds. Current bridge is 8,1 meters wide (as compared with the old one’s width 4,3 meters) as well as it has 1,8 meters wide walkways on both sides. The biggest contributor of the project was ing. Jan Kolár, dr. h. c., professor of the Czech technical university.

New bridge considerations

As the city grows, there are new ideas of replacing current bridge by a new three-track bridge. It should be used by trains as well as by cars, by bikers and by pedestrians. There are two basic concepts. First expects two-storied bridge, where the railway would lead above the road bridge. Against this version speak few facts: two-storied bridge would be too high obstruction and the bearings of the road bridge would be under a cent-years flood. Second concept copies in principle current bridge, only on both sides of the bridge would accrue a roadway. New bridge will be most probably built during a complete reconstruction of the Prague railway network. Complete closure of this railway is scheduled to years 2015 – 2018.

KEŠ / THE CACHE

Keš naleznete na míste, odkud se nabízí výborný výhled na most a na Vyšehrad. Budte zde prosím obzvlášt opatrní na mudly. K bezproblémovému vyndání a zandání logbooku doporucuji použít šroubovitý pohyb držátkem. V keši najdete pod víckem císlo, které se vám bude již zanedlouho hodit.

You will find the cache on a place with a great view of the bridge and Vyšehrad. Please be especially aware of muggles here. For easy taking out and returning the logbook I recommend helical motion with the handle. There is a number on the inner side of the lid, which will be useful soon.

free counters free counters

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] mryrmb an xbapv mqv
[EN] veba ba gur raq bs gur jnyy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.