Skip to content

Valašské keškobraní Event Cache

This cache has been archived.

I+B+M+H: Tak, keškobraní je už pres dva mesíce za námi a já mohu s radostí konstatovat, že vše probehlo bez vážnejších problému, nikdo se nenaboural, nikdo nezranil, nikdo nezabloudil. Drobnosti jsme vyrešili za pochodu a nakonec drtivá vetšina úcastníku odjíždela z Rajnochovic spokojena a z keškobraní si krome památecního CWG odvezla i radu príjemných zážitku.
Také kolegové a kamarádi, kterí spolu s námi zakládali soutežní keše, betatestovali a pomáhali s organizací i prímo pri závode, byli spokojeni a nekterí z nich už dokonce zacali premýšlet o tom, co a jak príšte...
Bude-li nejaké príšte ješte nevím, neslibuju, vše je možné. S kolegy se o tom zacneme bavit nekdy v listopadu a velkou roli v našem rozhodování sehraje skutecnost, jestli ješte vubec bude v regionu dostatek místa na založení alespon šedesáti kvalitních soutežních krabek.
Na záver ješte jednou díky všem spoluporadatelum a spoluzakladatelum i všem úcastníkum za bájecnou atmosféru i financní podporu a snad se v cervnu 2009 v Rajnochovicích zase sejdeme...

P.S. Všechny, kterí si z Rajnochovic odvezli nejaké TB a GC žádám, aby si je odtud vyzvedli i na webu, at tady ty ikonky porád nesvítí... Díky!

More
Hidden : Friday, 06 June 2008
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tak vážení, je to tady! Po roce máte príležitost znovu proverit své schopnosti, sílu, duvtip, odolnost a vytrvalost. Zveme vás k úcasti v geozávodu, pro který jsme vám prichystali bohaté menu v podobe bezmála sedmdesáti nových keší mnoha druhu i velikostí.
V honbe za poklady navštívíte mesta, vesnice i samoty, ceká vás voda, bláto, skály, temné podzemí i rozkvetlé jarní louky, v potu tváre budete luštit nárocné mysterky, i s lehkostí lovit jednoduché drive-inky.
Sbalte si geonádobícko, lode, kola, lana, a dostatek baterií, pribalte bojovnost, odhodlání, dobrou náladu, týmového ducha a smysl pro fair-play a prijedte 6.- 8. cervna na strední Moravu zmerit své síly s ostatními týmy z Cech, Moravy i Slovenska na Valašské keškobraní.

A pokud nechcete závodit, nevadí! Na základne v Rajnochovicích, kde bude start i cíl závodu je pro vás pripraveno množství stolních her, stejne jako možnost zahrát si volejbal, nohejbal, ringo, boccio nebo kroket, prípadne vyrazit za keškama, jichž je v okruhu do 30 km od základny už dnes uloženo pres trista! Na sobotní vecer je pak pro všechny pripraven event (možná i s prekvapením) a pro zájemce po skoncení závodu i listingy soutežních keší, které pak budou publikovány na GC.com.

Program eventu
Pátek 6. cervna
- od 16 hodin: príjezd, ubytování, vecere, posezení s geopráteli... (závodící týmy 16 – 21 hodin registrace do závodu)

Sobota 7. cervna
- 7 – 7.30 hodin: snídane, registrace zbývajících týmu (jen po predchozí dohode!)
- 7.30 – 8 hodin: predstartovní príprava, instrukce a vysvetlení pravidel
- 8 – 18 hodin: Valašské keškobraní – geozávod pro 50 týmu a 60+X keší nejruznejších typu a velikostí. Nezávodící týmy volný program - možnost kešování v okolí, turistika nebo sport a hry na základne.
- 18 – 21 hodin: vecere, volný program, možnost kešování (budou uvolneny listingy závodních keší) nebo sport a hry na základne.
- 21 hodin: vyhlášení výsledku geozávodu – oslava tech nejlepších, potlesk pro všechny, kdo prežili... Poté event - posezení s geopráteli, prohlídka a výmena TB a GC, atd.

Nedele 8. cervna
- 8 – 10 hodin: snídane, volný program – kešování, turistika nebo sport a hry na základne.
- do 12 hodin: uvolnení chatek, sbalení stanu a odjezd ze základny - konec akce

Registrace do závodu
Aby se to nepletlo, presunuli jsme registraci týmu do geozávodu na speciální stránku. Do závodu bude pripušteno maximálne 50 týmu, po 3 – 5 (max. 7) lidech, které uhradí startovné ve výši 350 Kc/tým.
Systém automaticky radí týmy podle data a casu prihlášení a eviduje padesátku úcastníku, deset náhradníku a zbylé neštastníky. V prípade, že nekterý z registrovaných týmu nesplní požadované podmínky úcasti, bude z poradí vyrazen a presunut na konec seznamu, všechny týmy za ním se posunou o jedno místo v seznamu nahoru.

Registrace týmu do závodu je ZDE.Poznámka: Prihláška do závodu neznamená automatickou rezervaci ubytování. To si každý tým musí zajisti pomocí logu Will attend – ctete dále!

Podmínky úcasti v geozávode
- správná a úplná registrace týmu pres registracní formulár – vybráno bude podle poradí registrace prvních padesát týmu, prípadne náhradnící podle poradí registrace.
- v požadovaném termínu splnení podmínek, které budou kapitánum prihlášených týmu zaslány na e-mail uvedený v prihlášce.

Strucná pravidla závodu
- úcast v závode je dobrovolná a všichni úcastníci ho absolvují na vlastní nebezpecí. Osoby mladší 15 let ho absolvují spolecne se svým zákonným zástupcem nebo s jeho písemným svolením.
- do závodu muže nastoupit maximálne 50 vcas registrovaných 3 – 5 clenných týmu. Poradatel si vyhrazuje právo registrovat i týmy s maximálním poctem 7 clenu, za každého clena nad peticlennou kvótu ale musí tým uhradit navíc ke startovnému 50 Kc. Podle poctu clenu v týmu bude konecný bodový soucet navýšen ci snížen bodovým koeficientem:
Pocet clenu – bodový koeficient
3 – 1,1
4 – 1,05
5 – 1
6 – 0,9
7 – 0,8

- úcastníci závodu jsou povinni dodržovat obecná pravidla geocachingu, zásady slušného chování a platné zákony CR. Zvláštní duraz klademe na dodržování pravidel silnicního provozu, predevším pak na respektování zákazu vjezdu VŠECH MOTOROVÝCH VOZIDEL do lesa (tedy i ctyrkolek) a to i tam, kde není umístena zákazová dopravní znacka. Mezi jednotlivými závodními kešemi se budou pohybovat kontrolní hlídky, které budou sledovat dodržování techto pravidel. Na základe jejich hlášení je poradatel oprávnen provinivší se tým ze závodu bez náhrady vyloucit.
- za každou nalezenou keš obdrží tým body. Každá keš je bodove ohodnocena podle obtížnosti hledání, nárocnosti terénu a vzdálenosti nutné ujít a ujet pri jejím hledání. Ke každé keši náleží také prémie za FTF log. Listingy keší pro závod nebudou obsahovat nápovedu. Tu zájemci získají za 25% penalizaci z bodového hodnocení keše (vztahuje se i na prémii za FTF log), na telefonním císle, uvedeném v listingu.
- závod bude probíhat 7. cervna 2008, start je stanoven na 8 hodinu, v cíli musí být všechny týmy v 18 hodin. Za každou zapocatou minutu zpoždení bude týmu z konecného bodového zisku odecteno 20 bodu. V prípade zpoždení nad 30 minut budet tým diskvalifikován. Rozhodující pro posuzování zpoždení je cas na poradatelské casomíre.
- celkový bodový zisk bude dán souctem bodu z nalezených keší a získaných FTF prémií. Tento soucet pak bude vynásoben koeficientem dle poctu clenu v týmu.
- pro uznání nalezení keše, prípadne FTF logu, je potreba v cíli doložit: fotografii kompletního týmu v elektronické podobe (ve formátu JPG na kartách SD, MMC, CF, xD, MemoryStick), na níž budou jasne identifikovatelní všichni clenové týmu. Dále musí být na fotce viditelná cást keše (krabicka nebo vícko) s kódem keše (VK-XX), v prípade FTF nálezu i „FTF coin“, který bude vložen v keši.
- Poradatel nepripouští spory o dodržovaní pravidel. Poradatelský tým svrchovane rozhoduje o diskvalifikaci ci penalizaci týmu. Proti tomuto rozhodnuti není možné odvolání.

S podrobnými pravidly budou soutežící týmy seznámeny v prubehu registrace nebo tesne pred závodem. Pravidla mohou být poradatelem upravována až do startu závodu.

Ubytování
Prímo na základne jsou tyto možnosti ubytování:
- 24 drevených ctyrlužkových chatek (svetlo, zásuvka, infrazáric – noci bývají chladné), cena 90 Kc/osoba/noc
- 16 míst ve zdené chate, 4 pokoje (2+3+5+6 lužek), cena 140 Kc/osoba/noc. Objednávají se jen celé pokoje
- možnost postavit si vlastní stan na louce pod hrištem, cena 20 Kc/osoba/noc

Poznámka: na postelích jsou matrace a polštár s povlecením, spacáky si vemte vlastní. Po celou dobu akce je k dispozici sociální zarízení (WC s toaletním papírem + sprcha s teplou vodou).

Prednost v rezervaci chatek mají ti, kterí si objednají celou chatku na dve noci...

Upozornení: V prostoru celé základny je ZÁKAZ KOURENÍ! Pro nikotinové závisláky bude vyhrazena kurárna „u brány“ areálu.

Stravování
Jídlo, pití, slané pecivo a nejaké ty sladkosti je zajišteno formou bufetu po celou dobu akce. Ráno a vecer bude k dispozici teplé jídlo.

Parkování
Pro ubytované bude vyhrazena parkovací plocha v areálu základny, ostatní mohou své železné ore zaparkovat pred základnou.

Prihlášení na event
Formou Will attend logu se zkopírovaným a doplneným/vynechaným textem:
Pocet osob:
Ubytování: ANO/NE
Typ: zdená chata (jen celé pokoje 2+3+5+6 lužek)/drevená chatka/stan
Pocet nocí: 2 noci/1 noc (6.- 7. 6.)/ 1 noc (7.- 8. 6.)


V hektickém sobotním veceru jsem pozapomnel prezentovat taky naše spolupracovníky a tvurce závodních keší, za což se všem omlouvám a nyní napravuji:

Autory keší pro Valašské keškobraní jsou:

VK 01–09 Jedla-bedla
VK 10-14 dark.metalswamp
VK 15-20 Kedon a spol.
VK 21 swordfish13
VK 22-24 želvicka + fuvi + dinosaulek
VK 26-28 jakteam
VK 29-34 Ricmond
VK 37-42 Grako
VK 36, 43-47 MarcanC
VK 48-53 jirkap
VK 54-58 Sardno
VK 59-62 Brukef team
VK 25, 35, 63-70 Thomas from Pawnee
VK 71-73 Papoušek
VK 74-85 I+B+M+H

Na betatestování keší se podíleli:
Thomas from Pawnee, Jedla-bedla, jirkap, Sardno, MarcanC a I+B+M+H. Velký kus reviewerské práce odvedl také Igi (Geolens reviewer), který behem peti týdnu musel krome své bežné reviewerské práce navíc všechny naše keše zkontrolovat, pripravit k publikaci a v sobotu vecer i publikovat.

Velký dík za hardwarovou a softwarovou podporu a vybavení výpocetního centra patrí jakteamu, bv1 a Ricmondovi. Obema posledne jmenovaným pak patrí hluboká poklona za vytvorení a odladení programu na zpracování výsledku geomaratónu a obsluhu výpocetního centra od pátecního odpoledne až do bezmála sobotní pulnoci a vystavení výsledku závodu na internetu.

V prubehu celého eventu mi byl velkou oporou a pravou rukou Jedla-bedla a také Thomas from Pawnee pomohl, když bylo treba...

Kamarádi, ješte jednou vám všem dekuji, bylo mi ctí s vámi spolupracovat...


Výsledkovou listinu, Prehled nálezu jednotlivých týmu a Seznam keší vcetne poctu nálezu najdete: ZDE.

Servo2 z týmu GeoVychor nám poslal odkazy na dva videospoty ze závodu a vyhlašování výsledku. Najdete je: TADY a TU.

Additional Hints (No hints available.)