Skip to content

This cache has been archived.

Voyager Reviewer: Archivace listingu keše pro nevhodné umístení v rozpadávající se zídce, bez reakce ownera.

Voyager Reviewer - reviewer pro CR, (predevším kraje Jihomoravský, Zlínský)

More
<

Zvonice

A cache by HonzikC Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/29/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zvonicezvonice

Vedeli jste, že na Novém Hradci Králové se nachází malý hrbitov? Možná ano. A ne jeden. A víte, že na jednom z nich stojí hned 2 zajímavé stavby? Možná ano, možná ne…tak tedy pojdte s námi se sem podívat.


Kostel sv. Jana Krtitele

Nedaleko od tehdejšího predmestí, na jih za vsí Trebeš, se nad hradeckou rovinou zvedá nevelké návrší, nazývané proste Kopec. Je to nejzazší výstupek z lesnaté vysociny, která se odtud táhne na jih a na východ až k Holicím a Týništi. Je odtud krásná vyhlídka daleko pres hradecké okolí na západ, na východ a na sever, ovencená vzadu Krkonošemi a pohorím Kladským, ke kterým se krajina malebne zvedá pres jiné menší hory za Jaromerí, Skalicí, Náchodem a Novým Mestem nad Metují.

Je to místo pro obyvatele Hradce bezesporu od dávných casu velmi milé. Nazývalo se Konstancí, pro vzpomínku na upálení Husa v Kostnici. Roku 1521 hradecký meštan Lukáš Forman, jinak Hostovský z Hostovic, pojal úmysl vystavet zde kostel na památku mistra Jana Husi, mistra Jeronýma z Prahy a jiných verných mucedníku ceských, v nadeji Boží svatých. Nalezli se ješte jiní dobrodinci, zejména meštan Václav, syn Jakuba Kydlina za masnými krámy, kterí ucinili odkaz na oltár mistra Jana Husi pro tento kostel. Je pravdepodobné, že se ješte téhož roku zacalo stavet na mestském pozemku, vedle kterého si Lukáš Forman na stráni vysázel velkou vinici. V roce 1530 byl kostel již postaven, protože v tomto roce Lukáš Forman ustanovil nadaci pro kneze podávající podobojí zpusobou, který by tu sloužil mši svatou každou ctvrtou nedeli a v nekteré svátky. K tomu venoval 200 kop míšenských a také výše jmenovanou vinici. V roce 1535 byla uzavrena smlouva s panem Janem z Pernštejna, na základe které poddaní lidé hradeckých meštanu ze dvou blízkých vesnic Roudnicky a Vysoké, kterí príslušeli k farnímu kostelu v Opatovicích, jsou pricleneni k tomuto novému kostelu. Povinnost posluhovat temto lidem svátostmi a sloužením mší svatých na sebe vzal farár od sv. Antonína v predmestí Mýtském. Mel k tomu ustanovit nekterého kaplana za plat výše k tomu urcený. Již tehdy (v roce 1541) se u tohoto kostela usadil poustevník v domku, ve kterém mohli pobývat kneží zde sloužící, kostelníci, nebo se tam mohli uchýlit lidé, zvlášte deti, v dobe nepríznivého pocasí. Na veži kostela se nacházely dva zvony. Jeden ulitý již v roce 1505, tedy mnohem dríve než byl postaven kostel - asi urcený jinam, nákladem hradeckého meštana Jana Rychtaríka. Druhý byl ulit, dle nápisu, který na nem je, na poušt ke kostelu sv. Jana Husi. Slova sv. a Husi jsou na nem nyní vysekána. Ackoliv strán pod kostelem proti mestu je na sever, bylo zde v dobe postavení kostela, vedle velké vinice Formanovy, vysázeno ješte nekolik jiných menších vinic a u nich byly postaveny domky. Proto se tomuto návrší ríkalo také na Vinicích".

Po zpustošení podmestí okolo Hradce behem tricetileté války, zejména v letech 1640 a 1645, byla poborena také vetšina kostelu, které tam byly postaveny. Poboren byl také farní kostel sv. Antonína pred Mýtskou branou. Kneží tam také nebyli a osada byla tehdy priclenena k hlavnímu kostelu ve meste, ke kostelu Svatého Ducha.

Když nebylo duchovenstvo pri kostele sv. Antonína, byl jiste opuštený také kostel sv. Jana Husi na Vinicích. Pozdeji se ho ujali hradectí jezuité. Je jisté, že v roce 1673, a snad i dríve, tam nekterý z nich každý svátek konal cvicení v katechismu. K službám Božím byl kostel upraven již roku 1659. V roce 1691 v nem byl postavený nový hlavní oltár a uskutecnily se tam ješte jiné opravy s tím, že v roce 1692 byl kostel nove vysvecen. Ke dvema starším zvonum pribyl na veži ješte jeden zvon a roku 1699 byly všechny tri zvony znovu vysveceny. Kostel se zacal nazývat novým jménem sv. Jana Krtitele. Vzácní hosté, kterí se zúcastnili svecení zvonu, byli od tehdejšího purkrmistra Arnošta Pichlera pozváni k obedu do domku, ve kterém kdysi pobýval poustevník. Na míste poustevníkova domku si postavil syn Arnošta Pichlera, František, v dobe, kdy byl hradeckým primasem, vetší dum cili zámecek, který byl v roce 1979 zboren. Dne 27. zárí 1722 byl v nem privítán na obed tehdejší nový biskup Václav z Košína, když jel z Chrasti do Hradce ke slavnostnímu uvedení do svého kostela (Svatého Ducha). František Pichlet nechal vedle kostela v roce 1715 postavit kostnici (dnešní zvonici).

(Místopisné pameti mesta Hradce Králové od Václava Vladivoje Tomka)

Zvonice

Objekt zvonice se nachází pri dreveném kostelu Sv. Jana Krtitele z roku 1521. Jedná se o typický príklad konstrukce drevený zvonic rozšírených ve východních Cechách.

První zmínka o samostatne stojící zvonici pochází z roku 1583, kdy byl pro ni ulit zvon. V pobelohorské dobe byl kostel i se zvonicí opušten a postupne chátral. Roku 1659 byl kostel znovu vysvecen.Opraven však byl až roku 1675,kdy prešel pod správu jezuitského rádu.V letech 1858-1859 byl kostelík i zvonice díky príspevkum dobrovolníku obnoven a nove pokryt.

Jedná se o pudorysne osmibokou celodrevenou stavbu s oddelenou štenýrovo-vzperadlovou konstrukcí precházející do približne ctvercové zvonové veže, stupnovite zastrešené. Tento typ zvonic je charakteristický pro oblast Polabské nížiny, kde existuje v mnoha modifikacích. Nosná konstrukce je kombinací dvou základních typu, a to vývojove starší konstrukce štenýrové a mladší konstrukce vzperadlové.

Objekt je prístupný po dohode behem nedelních mší porádaných v prilehlém kosteleV blízkosti úkrytu se nachází porost listnatého lesa. V jarních mesících tu mužete objevit celou radu zajímavých jarních rostlin: dymnivky, sasanky, jaterníky, plicníky, atd. Škoda jen, že se lidé k tomuto místu nechovají ohleduplneji a do okolí vyhazují nepotrebné harampádí

Additional Hints (Decrypt)

qven ir mqv

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.