Skip to content

Prague bridges 5 - Most Legii Traditional Geocache

Hidden : 05/01/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


MOST LEGIÍ

Most Legií je pátým nejstarším mostem pres Vltavu. V tomto míste však již dríve stál skvostný retezový most, který byl druhým nejstarším spojením obou brehu Vltavy.

Most císare Františka I.

V poradí druhý (po Karlovu) pražský most pres Vltavu chtel už v roce 1803 postavit nejvyšší purkrabí Jan Rudolf Chotek. Byla porádaná sbírka, vypracovány plány, když F. J. Gerstner prosadil myšlenku mostu litinového, ale vše zmarily napoleonské války a státní bankrot. A tak teprve o 30 let pozdeji z popudu syna a nástupce ve funkci purkrabího hrabete Karla Chotka vznikl v místech dnešního Mostu Legií retezový most, a to v letech 1839-1841. Jeho stavitelem byl Bedrich Schnirch, který mel v té dobe už za sebou výstavbu retezových mostu ve Strážnici na Morave (první retezový most na evropském kontinentu) ci v Lokti nad Ohrí. Stavbu samotnou provádel známý budejovický podnikatel Vojtech Lanna.

Most byl monumentální stavbou, která jiste prispela k rozvoji Prahy a zejména Smíchova. Jeho problémem však byla nedostatecná nosnost. V roce 1857 se pri preprave obzvlášt težkého vozu z Ringhofferovy továrny most velmi prohnul a rozhoupal. Od té doby byly tyto težké transporty vedeny opet po staré trase pres Karluv most (až do roku 1871, kdy zacal sloužit vyšehradský most). Proto zde také nemohla být vybudována tramvajová trat a vozy tehdy ješte konské dráhy tak koncily na obou stranách mostu, cestující jej museli precházet pešky. Roku 1898 byl provoz na moste ukoncen a preveden na drevené provizorium. V letech 1898–1901 pak byl postaven stávající Most Legií.

Konstrukce mostu

Nový, kamenný most stavený v letech 1898-1901 sestává z devíti velmi plochých kleneb ruzného rozpetí a vzepetí. Autorem projektu byl architekt Antonín Balšánek za spolupráce Josefa Janu a Jirího Soukupa. Stavbu provedla maïarská firma Gregerson a synové. Klenby nad Streleckým ostrovem mají tvar kruhových segmentu o rozpetí 27 metru, ostatní mají tvar elipsovitý. Materiál mostních oblouku je predstavován žulovými kvádry, které jsou na strane zhlaví bosovány. Kuželková balustráda zábradlí je na obou koncích mostu doplnena pylony, které puvodne sloužily jako budky k vybírání mostného. Budky zdobí barokizující kopule, maskarony a mestské znaky. Dvírka zdobí reliéfy s alegoriemi remesel od Gustava Zouly. Kandelábry, reliéfy a další ozdoby navrhl Vilém Amort a provedl Josef Palouš.

Vlastní most je široký 16,40 metru a za vzor mu posloužil údajne parížský Pont d´Alma, nazvaný podle krymské rícky Almy, u níž francouzská armáda v krymské válce dobyla vítezství. Použitý materiál má u mostu Legií puvodne symbolické zbarvení jako u mostu Palackého: je totiž použito strídave kamene modrého, cerveného a bílého zbarvení - tedy národní trikolóra.

Jméno mostu

Po svém dostavení nesl zprvu - jako jeho predchudce - oznacení Most císare Františka I. Váže se k nemu navíc památná procházka tehdejšího císare Františka Josefa I. Když vyšla v novinách fotografie jeho velicenstva s popiskou Procházka na moste, vznikla záhy pro starického mocnáre jeho proslulá prezdívka "starej Procházka".

Po vzniku Ceskoslovenska byl most pojmenován zprvu podle našich legií (1919-1940), v dobe nemecké okupace byl prejmenován na Smetanuv most (1940-1945). Poté se znovu jmenoval Most Legií (1945-1960), ale prejmenování Ceskoslovenska na socialistickou republiku se odrazilo i na novém, "pokrokovém" názvu - most Prvního máje (s malým m). Až po "sametové revoluci" v roce 1989 se obnovil název Most Legií.

Zdroje: text + foto z Wikipedie a Encyklopedie mostu

LEGION'S BRIDGE

Legion's bridge is fifth oldest bridge over Vltava in Prague. Neverthless there used to be a second oldest bridge connecting the banks of Vltava on this place many years before.

Bridge of Francis I.

The Bridge of Francis I. was built in years 1939-1941. This monumental construction was the only chain bridge ever built in Prague and was built by Bedrich Schnirch, who also built two other chain bridges in Straznice (first chain bridge on European continent) and in Loket nad Ohri.

The bridge greatly helped to development of Prague and especially of Smichov. But the problem of the bridge was its low maximum load. During a transport of an especially heavy machine in 1857, the bridge bended and started to dangle. Since that time these heavy transports led again over Charles bridge until construction of railway bridge near Vysehrad in 1871. Thanks to this, tram tracks were not laid down over the bridge and the tram lines ended on both of its ends, so the passengers had to go over the bridge on foot.

Legion's bridge

New stone bridge was built between 1898 - 1901. The bridge has nine archs, archs over Strelecky island have circular shape, other ones are eliptical. As well as Palackeho bridge, stones of national colors were used. Bridge is 16,40 meters wide and it is said, that it was built after the fashion of Pont d´Alma in Paris, which was named after a small river Alma, where french armies won victory in the Krym war.

After its completion it was also named Bridge of Francis I., and even the Emperor Francis I. himself visited the bridge for a walk. The next day there appeared in newspaper title "Prochazka na moste", which means "Walk on the bridge". This was the origin of his notorious alias Old Prochazka, as Prochazka is also one of classic czech names. Later on, when the new Czechoslovakian was established it was named after the Czech legions. During the war in 1940-1945 it was called Smetana's bridge, but the name Legion's bridge returned after its end. In 1960 the bridge was renamed to Bridge of 1. May, but after revolution in 1989 it was renamed for the last time back to Legion's bridge.

KEŠ / THE CACHE

Aby v sérii nebyly jen jednoduché drive-iny, jak si mi nekdo stežoval, tak vzhledem k nenalezení vhodné schovky nahore se zde dockáte trošku nárocnejsí keše. Keš tedy nenajdete nahore na moste, ale na zdi, která oddeluje Vltavu od plavebního kanálu, který pod mostem vede. K odlovu si budete muset s sebou prinést lod, i když dá se sem dostat i vypujceným plavidlem, proto terén není cistá 5. Odlov doporucuji ve dvou ci více lidech, je totiž nutné z plavidla na zed vystoupit, tak aby vám plavidlo neodplulo. Vyjíždku na lodi vrele doporucuji spojit s odlovem tématicky blízké pekné kešky "http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=4d74cbaf-8c45-4040-a38b-0388a258fa26"> Na Palube stejne jako i keše "http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=fc58fb6b-8020-4042-9165-987ed9cdad15"> Prague bridges 13 - Most na Slovansky ostrov. K bezproblémovému vyndání a zandání logbooku doporucuji použít šroubovitý pohyb držátkem. Vracejte keš prosím na zadní stranu zavešením na poutko s použitím pojistných magnetu. V keši najdete v logbooku bonusové císlo, které se vám bude, stejne jako císla z predchozích keší, hodit k odlovu bonusové keše Prague bridges 6. Preji príjemnou projíždku po Vltave.

You will find this cache under the bridge on the wall between Vltava and the floating channel. You will need to bring a boat with you, but as it is available to borrow a boat on a nearby island, the terrain is not a clear 5. I recommend to go for this cache in at least two persons, as you will have to get off the boat to get the cache, so that your boat doesnt sail away. When on water, you got a great opportunity to take also caches "http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=4d74cbaf-8c45-4040-a38b-0388a258fa26"> Na Palube as well as "http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=fc58fb6b-8020-4042-9165-987ed9cdad15"> Prague bridges 13 - Most na Slovansky ostrov. For easy taking out and returning the logbook I recommend helical motion with the handle. Please return the cache onto back side using the loop and the magnets. There is a number in the logbook, which you can use for the bonus cache Prague bridges 6. Have a nice cruise on Vltava.

Legendy

free counters free counters

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] qbceniaí manpxn [EN] genssvp fvta

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)