Skip to content

<

Od stromu ke stromu 2 - Douglaska v Újezdci

A cache by Gjende & Jarmulka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/15/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


DOUGLASKA V ÚJEZDCI je více jak stosedmdesátiletá douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), která je soucástí naucné stezky a "Neznámého arboreta v Újezdci". Leží u levého brehu Starého potoka v nadmorské výšce 400 m. Podle AOPK (Agentura ochrany prírody a krajiny CR) se jedná o krásného jedince s prímým kmenem a soumernou korunou, spodní vetve však prosychají vlivem zastínení okolní vegetací. Obvod jejího kmene je 372 cm, soumerná koruna je široká 14 m a dosahuje do výšky 40 m (merení 2004). Chránena je od roku 1996 pro svuj vzrust a dendrologickou hodnotu.
V míste bývala okrasná školka s radou dalších cenných drevin (index plantarum 186). Je možné, že ve stejné školce prožila své mládí i Cernínova douglaska, která roste v Americké zahrade v Chudenicích. I když "školka" v Újezdci stojí tak trochu ve stínu nedaleké Americké zahrady v Chudenicích, co se týce nabízeného sortimentu se jí jiste vyrovnala. Príbuzenství hrabete Jana Kolovrata-Krakovského s chudenickými Cerníny naznacuje možnou souvislost mezi obema projekty.

Douglaska (Pseudotsuga) je rod rostlin z celedi borovicovitých. Rod byl pojmenován na pocest skotského botanika Davida Douglase. Jde o vždyzelené jehlicnaté vysoké stromy s hnedou, ve stárí velmi silnou a rozpraskanou borkou. Previslé šišky s trojcípými šupinami dozrávají v prvním roce. Její drevo, známé jako oregonská borovice, se široce využívá: pro výrobu nábytku, na výrobu prekližek, jako stavební materiál pro stavbu domu, v dolech na výdrevu, na výrobu železnicních pražcu, na podvodní konstrukce aj. Nejduležitejším druhem tohoto rodu z hlediska hospodárského je douglaska tisolistá. V USA a v Kanade je též oblíbeným vánocním stromkem.

Pestování douglasky a ochrana starších jedincu (napr. jako památné stromy) s obvodem kmene nad 3 m však naráží na odpor nekterých orgánu ochrany prírody, nebot jde o nepuvodní drevinu ve smyslu zákona 114/1992 Sb. o ochrane prírody a krajiny. Mezi památnými stromy je tak pouze 14 položek douglasky.

Tato keš je soucástí 4-dílné série stromových keší, nalézajících se v blízkém okolí této keše. Pro odlovení bonusovky, kterou je

Od stromu ke stromu 4 – Pastýrova hruška

je treba mít odlovené keše

Od stromu ke stromu 1 - Kacerensky dub
Od stromu ke stromu 2 – Douglaska v Újezdci
Od stromu ke stromu 3 - Lípa u Bukové

V každé z techto keší najdete tabulku. Je duležité si zapsat císlo mesíce, kdy jste odlovili PRVNÍ (libovolnou) z keší této série a odpovídající hodnotu x a y. V každé další keši získáte z tabulky další hodnoty x a y u STEJNÉHO mesíce. V listingu bonusové keše pak najdete tabulku ctvrtou. Dosazením hodnot "x" a "y" do vzorce získáte cílové souradnice keše.


Tato keš byla zarazena do série "významné stromy".


Zdroj: wikipedia

Additional Hints (Decrypt)

Pgrf fv vasb b qbhtynfpr? Cbgbz uyrqrw h fzexh mn gilzv mnql.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.