Skip to content

Karlinska synagoga Traditional Geocache

Hidden : 09/14/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
CZ
Karlínská synagoga stojí ve Vítkově ulici. Je postavena v novorománském slohu roku 1860 pro místní zámožnou židovskou komunitu. Karlín byl do roku 1901 samostatným městem s prevážně industriálním a komerčním zaměřením; mnoho bohatých továrníků a obchodníků zde byli právě Židé.

Vyznačuje se kombinací maurského a novorománského slohu. Interiér byl modernizován v letech 1928 až 1930. Bohoslužby se zde konaly do 2. svetové války, po válce byla navrácena pražské židovské obci, v 50. letech odprodána Československé církvi husitské, která budovu stavebně adaptovala pro své bohoslužebné účely a využívá ji dodnes. V zadním traktu se nachází zimní modlitebna, která dnes slouží jako farní úřad.

K židovské enklávě v Karlíně má i vztah Jerusalemský ostrov. Někdejší vltavský ostrov, dnes část pražského Karlína. Ostrov ležel mezi dnešním Hlávkovým mostem a Negrelliho viaduktem (viz. mapka). Základem byl nános vzniklý při velké povodni r. 1432. Svůj původní název „Vrbový ostrov“ získal v 15. století podle vrbového proutí, které na něm rostlo. V roce 1800 zde postavil Mojžíš Jerusalem bělidlo pro kartounku v Růžodolu. Kolem r. 1900 ostrov splynul s Rohanským ostrovem. Tou dobou přes ostrov také vedl provizorní štvanický most.

EN
The Karlín synagogue stands in Vítkova street, built in neoromance style in 1860 for a local wealthy Jewish community. Until 1901, Karlín was an independent city with mainly industrial and commercial orientation and many local wealthy factory owners and merchants were Jews.

The synagogue is characterized by the combination of Moorish and neo-romantic style. The interior was modernized between years 1928 and 1930. Services were held here until the World War Two. After war, the synagogue was returned to the Prague Jewish community, but in 1950s it was sold to the Czechoslovak Hussite Church, which adapted the building for its sacral purposes and uses it to this day. In the rear section you can find a winter chapel, which serve as a parish office these days.

There’s a connection between the Jewish community in Karlín and the Jerusalem Island. This used to be an island, lying between today’s Hlávka‘s bridge and Negrelli’s railway bridge (see map). It was formed mainly from sediments after a flood in 1432. It was originally called the Willow Island, due to willow trees which grew there, but was later named after Moses Jerusalem, who , in 1800, built a bleachery for cotton fabric manufacturers‘ in Ruždol here. Around 1900, the island merged with the neighbouring Rohan Island. At that time, a temporary bridge used to lead across the island.

Dekuji DeathOfRats za pomoc s prekladem.

Samotná schránka není uložena na nijak pěkném místě, ale cílem této naší keše je upozornit Vás na zajímavou stavbu.

View the ratings for GC1B1E5

Additional Hints (Decrypt)

Xrf uyíqá onyrgxn. Pnpur thneqf onyyrevan.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)