Skip to content

Jätturn Traditional Cache

Hidden : 04/16/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jätturn är en liten sjö som utgör huvuddelen av Jätturns naturreservat 15km norr om Ludvika. Här finns en av länets största grottor och området har en unik flora pga. områdets höga kalkhalt.
[ENG] Jätturn is a small lake which constitutes the main part of Jätturns nature reserve 15km north of Ludvika. Here you can find one of the largest caves in the county and the area has a unique flora due to the high content of limestone.

Jätturns naturreservat består av sjöarna Jätturn och Vitturn, med omkringliggande skogsmark samt mindre partier myr och äng. Jätturn är en bananformad sjö belägen i en sänka omgiven av branta sluttningar. På Jätturns södra sida reser sig en bergknalle som delvis består av urkalksten. Vid stranden har här en större grotta formats genom karstvittring. Grottan har angetts som en av länets största och mest intressanta. Området är i sin helhet botaniskt intressant. Ädla lövträd förekommer såsom alm och lönn. Ett tiotal sällsynta mossor och lavar har hittats här, detta p.g.a. kalken.
På stranden finns en kolarkoja och från denna löper en spångad stig runt sjön. Här finns även en roddbåt som kan användas för att ro in i grottan på andra sidan sjön (rekommenderas).

[ENGLISH]
Jätturn nature reserve consist of the small lakes Jätturn and Vitturn, and it’s sourrundings. Jätturn is situated in a valley suorronded of steep slopes. On the lakes south side stands a hill partly made of primary limestone. At the shore has a rather big cave formed due to decomposion. The cave is one of the countys biggest and most interesting. The whole area is interesting from a botanical point of view, and here you can find rare leaf trees and moss thanks to the limestone.
On the shore lies a coaling hut and from this leads a footbrigde around the lake. There is also a rowboat here which can be used to enter the cave (is recommended).

Additional Hints (Decrypt)

Haqre ra ebgiäygn. Cå fwöfvqna. Haqre n ebbg ybt. Gur ynxr fvqr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)