Skip to content

Lomy Skutecska I - Horka Multi-cache

Hidden : 04/19/2008
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Lomy Skutecska I – HORKA

Tato cache je soucástí série putování po zatopených lomech v okolí Skutce.


Skutec je známa svou „skutecskou žulou“. Za západním okrajem Skutce se nachází známá lomarská oblast Horka. Lomy zde postupují až k samému mestu. A práve tímto územím vás dnes provedeme. V lesním prostredí se nachází mnoho lomu a lomecku a romantickými jezírky, které dávají zvláštní tvar této okrajové oblasti Ceskomoravské vysociny.

Lomarská cinnost zde zapocala v 90. letech 19.století, a v dobe svého rozkvetu, ve 30. letech poskytovaly lomy skutecské i okolní obzivu pro témer 3000 delníku, a byly požehnáním pro celý horský kraj. Krome žulových se na Skutecsku nalézají též i doly opukové, dioritové, amfibolové a rohovcové.

V nynejší dobe se ovšem již v málokterém lomu teží a zrejme díky zajímavým geologickým pomerum (jejichž „pricinením“ pijeme i výbornou nezávadnou a minimálne upravovanou vodu ve skutecském vodovodu – opravdová rarita !) je také vetšina bývalých lomu zatopena. Dlužno ovšem dodat, že mnohdy byly lomy opušteny majiteli a delníky práve z duvodu jejich zatopení – težarskými pracemi se narušilo podloží a na povrch prýštila voda v množství které nestálo zato odcerpávat.

V oblasti Horek se v soucasnosti tedy nachází mnoho pustých lomu a lomecku a vlastne všechny jsou zatopeny. Ke každému lomu vede cesta (mnohdy již ale nevýrazná a zarostlá) a u lomu, kde zpravidla nebyl drtic kamene jsou zretelné též haldy odpadového kamení - tehdy momentálne nevyužitého. Ráz krajiny se od dob príznivých pro težbu kamene, související úzce s rozvojem dopravy, zmenil. Dríve zde nebyl souvislý les, ale krajina s remízy a „hrobkami“ – typickými oblými pahrbky se skalnatou vrcholovou cástí. Postupem casu se z této dríve „prumyslové oblasti“ stal príjemný prírodní park, kde lidé a príroda, ponechaná cástecne sama sobe, utvorili krásné malebné prostredí, které by bylo škoda nevhodnými zásahy a neekologickým chováním ruzných zájmových skupin narušit. Je zde krásne a prirozene. Nekteré lomy se staly oblíbeným místem pro plavce, jiné jsou zase zcela pokryty žabincem.

A nyní již k naší procházce (cca 3 km tam a zpet):

Parking – na začátku zelené a žluté značky (a naučné stezky), po které doporucujeme se vydat (N 49°50.639, E 015°59.222). Také je možné zaparkovat u koupalište.

Stage I – Novákovo jezírko
První zastávka (uvodni souradnice) vás zavede k zatopenému lomu „malá Litická“. Zavede vás tam žlutá značka (NS Žulová). Název malá Litická je podle vedlejšího obrovského lomu Litická, kde se dnes ješte teží (opodál se lze na nej podívat seshora). Název lomu Litická je podle Litice nad Orlicí – sídelního mesta Litice a.s.kdysi provádejícího težbu. Malé Litické se míste ríká „Novákovo jezírko“. Je všeobecne známo, že práve sem si chodil zaplavat i ve velmi zralém veku hudební skladatel Vítezslav Novák (prý to bylo „na Adama“). Na koupání ho doprovázeli dva psícci, z nichž jeden mu vždy odebral do zubu hulku, s kterou si již tehdy pomáhal pri chuzi a vstupu do vody. Dnes je lom zarostlý žabincem.
Hledejte mikrokeš se souradnicí dalšího zastavení!

Stage II – kamenný žulový sloupek
Druhá zastávka vás zavede ke kamennému žulovému sloupku s vyrytým letopoctem 1895, který se nachází mezi 2 mohutnými lipami (asi 90 let staré). O tomto sloupku Jan Sedlák napsal v roce 1944 toto: Obrázek u Horek: na pozemku c.k. 657/2, patrícím nyní Vladimíru a Anežce Backovským v Leštince c.10. Predchudci Backovských, František a Marie Brdíckovi, koupili r. 1891 tento pozemek na katastru skutecském od Antonína Zveriny. Získali jej výhodne a z uspokojení nad tím a i proto, že dovedl Brdícko (nebo Novotný, který na c. 10 bydlel) opracovávati žulu, zhotovil tento sloup žulový ctyrhranný asi 3 m dlouhý (nad zemí vyniká 2,5 m) rozmeru 17x20 cm a vyryl do neho letopocet 1895. Nahore visí plechová, dnes prázdná kaplicka, a pod ní na tabulce nápis: „Nákladem Novotnýho z Leštinky“. Nápis je obrácen k jihu.
I zde hledejte mikrokeš se souradnicí dalšího zastavení!

Stage III – Andrusák
Tretí zastávka vás zavede k lomu zvaném Adrusák neboli Andrusiho lom. Velmi malebný lom s krásne cistou vodou.
Hledejte mikrokeš se souradnicí finálovky!

Final - Zverinov
Finálovka vás zavede k lomu Zverinov (podle jména majitele Zveriny) – na Požárech, zvaný také Habeš (dnes jsou tyto dva lomy propojeny a zatopeny).
Na kraji lomu mužete videt zbytky provozní budovy, naproti si pak mužete prohlédnout typický prístrešek s volnými stenami, kde zpracovávali lomoví delníci kámen, zde na mnoho druhu dlažby. Na Zverinove se nacházely tri druhy kvalitního kamene, žula ružová, cerná, málo i hodne svetlá. Vedla odsud železnicní vlecka podél zmíneného prístrešku dále kolem dalších lomu pres viadukt až do železnicní stanice Ždárec u Skutce. O tom bude v budoucnu jiná cache :-)
Ve finální cache si nezapomente opsat císla pro bonusovou cache!


Doufám, že se vám procházka líbila. Pokud ano, projdete si i další cache této série s bonusovou cache na konci.

Lomy Skutecska I – Horka
Lomy Skutecska II – Lestinka
Lomy Skutecska III – Horakuv lom a cikanske hrobky
Lomy Skutecska IV – Psota
Lomy Skutecska V – Prosetin
Lomy Skutecska – BONUS

Námety na výlety prevzaty ze stránky knihovny ve Skutci.

Pozor, v zime muze byt odlov finalky velmi nebezpecny!

Legendy

Additional Hints (Decrypt)

[S1] fxnyav fgreovan ilfbxb anq ibqbh mnxelgb xhebh, h glpr
[S2] h cngl
[S3] i xberarpu cbq xnzrarz
[F] xynqxbfgebw anuber

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)