Skip to content

Älgs grotta Traditional Geocache

Hidden : 04/19/2008
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

In a beautiful valley in the western part of Partille parish some robber’s and highwaymen had their den below the cliffs around 1840-50. The cache is a small plastic box. In it you will only find a logbook and a pen – It’s well hidden – be careful then you search and mind your step! In total there was 7 male robbers and 1 female. They were all put in prison for some time, the leader was in prison for 10 years.

I Bjelkes dal i Partille lär det en gång i tiden ha funnits en bas för ett rövarband. I april månad år 2005 placerade jag ut en cache lite längre in i dalen ”Robber’s den” men den platsen var helt klart inte den som traditionen säger var rövarnas tillhåll. Tack till cream för att ni påpekade detta! Nu har jag därför skapat en ny cache, minst lika lurig som den tidigare p.g.a. den dåliga mottagningen i området. En mer noggrann inmätning kommer att ske så snart jag fått min nya gps…!

Så här skriver Erik Bergendahl i ”Partille krönika” år 1920:

”I en svårtillgänglig trakt söder om Partille samhälle, ett stycke väster om Prästtjärn, ligger mellan bergen en sumpig dalgång som bär namnet Bjelkes dal. På ena sidan stupar berget brant ned mot dalen och där har man flera nedramlade stora stenblock bildats liksom en grotta med en stor häll som tak. Här höll för en 60-70 år tillbaka ett rövarband till, bestulo bönderna i kringliggande nejd och gjorde trakten i övrigt osäker. Flera gånger hände det att folk, som foro prästvägen fram, blevo överfallna och bestulna på allt vad de hade på sig, och de kunde vara glada om de kommo med livet i behåll från äventyret. Slutligen fick man reda på var rövarna höllo till och männen i trakten samlade sig en dag och tog dem till fånga. Det visade sig då vara sju män och en kvinna. De dömdes till fängelsestraff och deras anförare, en vild sälle vid namn Älg, fick för sin del tio års vatten och bröd. Kvinnan, som skall hava sett mycket bra ut, mörk och med stora, vackra ögon, frigavs och lär sedermera hava blivit gift någonstädes i socknen. När Älg slutligen frigavs från fängelset fick han arbete på Partille tegelbruk. Men det blev ej ngåon riktig fason på hans arbete. När han ville kunde han arbeta lika mycket som tre andra ihop, men däremellan gjorda han ej ett skapande grand. Och om nätterna, när andra sovo, hade han ej ro i kroppen. Det var som om han gripits av feber och han gav sig ut på långa strövtåg. Så en natt begav han sig till Göteborg och där stal han vid Göta Källare en kopparflaska med mjölk, vilken han gick till torget för att sälja. Men någon bonde från trakten, som kände igen honom, angav honom för polisen. Så blev han åter fast och sedan dess var han ej mer synlig mera här i socknen.” (Partille krönika s. 213-14)

Lycka till med ditt sökande, en lämplig hint har inte varit möjlig att skriva så jag har lagt till två bilder för att något kompensera för den dåliga mottagningen på platsen.

Additional Hints (No hints available.)