Skip to content

VLTAVA RIVER Traditional Geocache

Hidden : 04/23/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vnitřní petka je na karabině, logujte nahoře!!! Když vám něco spadne do vody čekám že se přiznáte.

 

Vltava

Vltava je se 430 km (433 km) nejdelší rekou v Ceské republice. Pramení na Šumave, protéká mimo jiné Ceským Krumlovem, Ceskými Budejovicemi a Prahou a ústí zleva do Labe v Melníku. Povodí Vltavy s prítoky Malší, Lužnicí, Otavou, Sázavou a Berounkou zaujímá jižní polovinu Cech a spolu s Labem, za jehož prítok je Vltava tradicne považována, vytvárí systém odvodnující Cechy témer celé.

Základní údaje

• Plocha povodí 28 090 km²
• Délka toku 430 km
• Prumerný prutok u ústí 150 m³/s
• Výškový rozdíl mezi pramenem a ústím 1 016 m

Hlavní tok nese od pramene k ústí postupne názvy Cerný potok, Teplá Vltava a Vltava. V nemcine má reka jméno Moldau.

 

Popis toku

Teplá Vltava, která je považována za hlavní pramennou vetev, pramení na východním svahu Cerné hory (1 315 m) na Šumave ve výšce 1 172 m nad morem jako Cerný potok. Jeho pramen je znám jako chránené území Pramen Vltavy. Prvních 5 km tece severním smerem, od soutoku s Kvildským potokem v Kvilde obrací nadlouho svuj tok k jihovýchodu. Od ústí Vydrího potoka v obci Borová Lada (890 metru nad morem) nese rícka název Teplá Vltava, záhy pribírá Vltavský potok, známý též jako Malá Vltava. Ten pramení v Plánském polesí ve výšce 1 158 m nad morem. Protéká Horní Vltavicí a poté v Lenore (756 metru nad morem) získává vody Rasnice, zvané také Travnatá Vltava. Za Lenorou má reka jen nepatrný spád a vytvárí v ploché krajine rozsáhlé mokrady s mnoha meandry, souhrnne zvané Vltavský luh. Práve zde, uprostred 1. zóny NP Šumava Mrtvý luh se v nadmorské výšce 731 m u osady Chlum stékají Teplá a Studená Vltava. Ta pramení na druhé strane hranic v Bavorsku západne od obce Haidmühle pod nemeckým názve Altwasser nebo Kalte Moldau. Od soutoku obou hlavních pramenných toku Teplé a Studené Vltavy tak reka po zbytek své cesty nese jméno Vltava.
U Nové Pece se Vltava rozlévá do širokého a dlouhého prehradního jezera, které vzniklo prehrazením jejího toku u obce Lipno nad Vltavou. Za Lipnem protéká reka romantickým skalnatým údolím pod Certovou stenou (tento její úsek se nazývá Certovy proudy) a smeruje k vyrovnávací nádrži Lipno II tesne pred Vyšším Brodem. V úseku mezi prehradní hrází Lipno a Vyšším Brodem je koryto reky témer bez vody (prehrada je povinna udržovat minimální prutok 2 krychlové metry vody za sekundu), protože vetšina vod z Lipenského jezera je odvádena kanálem od podzemní elektrárny do vyrovnávací nádrže Lipno II. Pouze výjimecne se prutok zvyšuje - budto za prebytku vody v nádrži, nebo u príležitosti vodáckých závodu, nebot úsek Certových proudu je považován za jednu z nejtežších vodáckých a slalomových tras na svete. Takové akce ovšem vyžadují prutok 20-30 metru krychlových vody za sekundu.
Za Vyšším Brodem protéká Vltava otevrenejší krajinou a stácí svuj tok k severu. Cetnými zákruty protéká turisticky atraktivní oblastí s radou kulturne historických památek situovaných obvykle v tesné blízkosti reky. Její tok smeruje k hradu Rožmberk, protéká mesteckem Vetrní a skalnatým údolím vstupuje do Ceského Krumlova.
Tok Vltavy smeruje odtud dále na sever, protéká kolem kláštera Zlatá Koruna, míjí bývalé keltské opidum Trísov a obtéká skalnatý ostroh se zríceninou hradu Dívcí kámen. Pak již pokracuje rovinatou Ceskobudejovickou pánví k Ceským Budejovicím (rkm 239,6). Zde pribírá vody reky Malše. Za mestem pokracuje tok Vltavy kolem obce Hluboká nad Vltavou a smeruje k Hnevkovické prehrade, která zajištuje vodu pro Jadernou elektrárnu Temelín. Odtud až za Prahu vytvárí reka hluboké a úzké údolí, které se rozširuje jen na nekolika místech. Protéká Týnem nad Vltavou a za ním pribírá vody reky Lužnice.
Až k Týnu nad Vltavou však již zasahuje hladina dalšího stupne Vltavské kaskády, Orlické prehrady, pojmenované podle známého zámku Orlík. Jezero pohltilo i soutok Vltavy s Otavou u hradu Zvíkova. Za hrází Orlické prehrady pokracuje tok Vltavy dále k severu. V úseku pred Prahou zadržují vody Vltavy ješte další ctyri prehrady Vltavské kaskády - Kamýcká, Slapská, Štechovická a Vranská.
U Davle leží v rece Ostrov sv. Kiliána, na nemž do roku 1419 stával Ostrovský klášter. V techto místech se zprava vlévá reka Sázava, o neco dále na okraji Prahy za Zbraslaví zleva reka Berounka. Po prutoku hlavním mestem se Vltava teprve v Kralupech nad Vltavou vymanuje z úzkého údolí do roviny a u Melníka ve výšce 156 m n. m. se vlévá do Labe. Ackoliv je k místu soutoku delší a vodnatejší, nese tok dále oproti zvyklostem jméno Labe. To protéká Nemeckem a ústí do Severního more.

Etymologie

Puvod jména má reka ve starogermánském slove Wilth-ahwa, divoká voda. V 9. století je zminována jako Fuldaha, pozdeji Wultha. Kosmas ji poslovanštil na Wlitaua .

Zdroj: Wikipedie

 

Legendy

free counters

Additional Hints (Decrypt)

Iavgeaí crgxn wr an xnenovar, ybthwgr anuber!!!
Arzynggr cbhmqerz b žroeíx n mrq, avpígr gra máivg!!!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)