Skip to Content

<

Tramps of the Round Table

A cache by THomasfromPawnee Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/28/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


GB: (CZ verze následuje)

The place I want to take you to today lies in the heart of the Hostýnské hills. It is a place where I once enjoyed my first soup cooked over a campfire and smelled the lovely tobacco fragrance when some of the older ones filled their pipes and told stories which may have been only half-true. Let’s go together where the campsite perhaps used to be. We used to call it Tramps of the Round Table, but the sign you’ll find there now, says “Camp Severka (=NorthStar)”.

When you get to the cache coordinates, you’ll find yourself standing in the middle of a ravine where you can climb over a scree field, among smaller and bigger rocks or boulders covered in moss, right up to the summit of Smrdutá Hill. The site defined by these coordinates is interesting because of a forgotten millstone, rediscovered by a group of friends who used to come here camping and used it as a table, a round table. The millstone wasn’t here just by coincidence, legends of the region say that until the end of the nineteenth century, this site was a source of material for stone-masons, who made millstones right here, on the spot. Sometimes things didn’t work out right and therefore you can still find a few more or less completed stones.

However, this locality is mainly important in terms of flora, fauna and geomorphology. The geological composition includes sandstone, conglomerate and claystone of the “magurský flysh” zone. In this area, there are bigger separate rock formations, scree fields and pseudokarst fissure caves. They were created by tectonic rupture of the sandstone and the subsequent effect of frost and gravitational forces. These formations are of two types: the fissure caves and the surface caverns in the overhangs. A few fissure caves are in the very neighbourhood of the cache, some of which provide a source of water for visitors. In one of them, called Zamrzlá (Frozen Cave) ice can be found late into springtime. In Smrdutá cave (Smelly Cave), white calc-sinter coating has been found, resembling cauliflower – this is called pea-grit or peastone. It is the result of chemical precipitation of calcium carbonate which filled holes in the ceiling of the cave to an area of appr. 1m2. The ground surface mainly consists of cambisoils, and azonal type soil (typical and cambic ranker) is developing within the nature reserve – which was established here for this very reason in 1975. At present it is one of the best-preserved localities within the Hostýnské hills. For me, this was the reason to create a cearthache here.

Your task is to take a picture of yourself or your team, or even your GPS, but always together with the described ROUND stone, you’ll definitely recognize it. Your second task is to send me an e-mail describing the symbol which is engraved on the table (on my picture it has been erased). The area also has one other interesting spot. It is an inconspicuous rock above the stream (the second pair of coordinates) near to the recommended parking place. If you climb on top of the rock, you will find the remains of a stone building – not a castle, but a hunters’ lodge which belonged to the Bystrice estate. Local people call this place Liškárna (Fox’s Den). Count Rottal used to sit here, in his lodge, and have the animals driven right in front of his gun. A comfortable arrangement. Again, add a picture of the ruins of the lodge to your log.

CZ: (po našem)

Místo, kam Vás chci dnes vzít, je v srdci Hostýnských vrchu. V techto místech jsem si uvaril první polívku v kotlíku na ohni a také ucítil vonavý tabák, když nekdo z tech starších nacpal svou dýmku a vyprável príbehy, které možná byly pravdou jen tak napul. Zajdeme spolecne do míst, kde snad býval trempský kemp. My jsme tam tomu ríkali „Trempové kulatého stolu“, ale najdete tam visacku Camp Severka.

Když dojdete na souradnice keše, ocitnete se uprostred žlabu, kde sutovým polem mezi vetšími ci menšími balvany až skalami, vetšinou obrostlými mechem, mužete stoupat až na vrchol Smrdutá. Místo souradnic je zajímavé tím, že práve zde trampská parta nalezla v sutovém poli zapomenutý mlýnský kámen a zhotovila si z nej stul, kulatý stul. Tento kámen zde nebyl náhodou; traduje se, že nekdy do konce devatenáctého století bylo práve toto místo zdrojem pro mistry kameníky, kterí zde, prímo v terénu, vyrábeli mlýnské kameny. Nekdy se výroba nepovedla, a proto mužete v této lokalite nalézt nekolik více ci méne opracovaných kamenu.

Oblast je však významná hlavne z hlediska botanického, živocišného a geomorfologického. Geologickým podkladem jsou rusavské vrstvy zlínského souvrství racanské jednotky magurského flyše (strední až svrchní eocén) složené z arkózových pískovcu a slepencu s vložkami jílovcu. Pískovce jsou vetšinou hrubozrnné, nevápnité, slepence jsou petromiktní, s promenlivou velikostí valounového materiálu a úlomku (kremen, krystalinikum, vápence). Nacházejí se zde vetší izolované skalní útvary, sutová pole a pseudokrasové puklinové jeskyne. Jejich vznik souvisí s tektonickým rozpukáváním pískovcového podloží a dalším pusobením mrazu a gravitacní modelace. Rozlišují se zde dva typy techto útvaru: puklinové jeskyne a povrchové skalní sluje v previsech. V oblasti kolem keše bylo popsáno hned nekolik puklinových jeskynních útvaru, nekteré z nich jsou zdrojem vody pro návštevníky, jedna tzv. „Zamrzlá“ si zachovává zbytky ledu do pozdního jara. V puklinové jeskyni na Smrduté byla nalezena snehobílá sintrová poleva podobná povrchu kvetáku, jsou to tzv. pisolity. Vznikaly postupným vymácením vápenitého tmelu pískovcu za pusobení srážkové a spodní vody. Rozpuštený uhlicitan vápenatý se zpetne vysrážel a vyplnil dutiny na strope jeskyne na ploše asi 1 m2. Pudní pokryv tvorí prevážne kambizeme typické, v rezervaci se na výchozech podložních hornin vyvíjí azonální typ pudy - ranker typický a kambický. Z tohoto duvodu zde byla v roce 1975 vyhlášena prírodní rezervace. V dnešní dobe predstavuje jednu z nejlépe zachovaných lokalit v Hostýnských vrších. To byl také hlavní duvod, proc jsem se rozhodl pro tento typ keše.

Vaším úkolem je porídit fotku, na které budete vy, Váš tým, nebo Váš GPS prístroj zachyceni ve spolecnosti popisovaného KULATÉHO kamene; urcite ho poznáte. Druhým úkolem je napsat mi na e-mail, jaký symbol je na stole vyryt (na mojí fotce je pocítacove odstranen - prosím taky ho nezverejnete u logu). Oblast je zajímavá také ješte jedním místem. Je to nenápadná skalka nad korytem potoka (druhé souradnice) kousek od doporuceného místa parkování. Když si na ni vylezete, najdete zbytky kamenné stavby; nebyl to žádný hrad, ale lovecká chata patrící k Bystrickému panství. Temto místum ríkají místní Liškárna. Zde hrabe Rottal sedával ve své chate a honci mu nadháneli zver prímo do rány. Nemel to špatne vymyšlené. Vy znovu pripojte ke svému logu fotku zbytku chaty.


Special thanks to Ina from GeoGio klanu for helping with the translation. /
Velký dík za pomoc patrí Ine z GeoGio klanu , podržela me když už moje “Masa Bob” anglictina nestacila.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.