Skip to content

Dalmatiner løs i " Ejby Ådal" Multi-Cache

This cache has been archived.

Toa Ignika: Hej<br>
<br>
En reviewer har kontaktet dig for over 4 uger siden for at få en status på denne cache. Da du ikke har svaret eller genåbnet cachen, bliver cachen hermed arkiveret.<br>
<br>
Cachen kan hentes frem fra arkivet igen, men det er en betingelse for genåbning, at cachen opfylder retningslinierne for nye cacher! En cache kan ikke genåbnes med henblik på adoption. <br>
<br>
For at få cachen genåbnet skal du skrive en mail til mig med cachen nummer, navn og et link til cachen. Du skal skrive til t.ignika@gmail.com<br>
<br>
<b>Følg de danske reviewere på Facebook https://www.facebook.com/DanskeReviewere</b><br>
<br>
<br>
Geohilsen<br>
<br>
<br>
Toa Ignika<br>
Frivillig Geocaching.com reviewer for 2.210.579 km² af jorden (Danmark, Færøerne og Grønland)<br>
Kontaktinformation: t.ignika@gmail.com eller via min profil<br>
Hvis du skriver om en bestemt cache skal GC kode og navn fremgå af som det første i beskeden, gerne med et link.<br>

More
Hidden : 05/03/2008
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cachen ligger ikke på ovenstående Coordinater men kan bruges til Pakering.

Ejby Ådal er et af de smukkeste steder på sjælland jeg kender.

Ejby Ådal er en dybt nedskåret ådal, som formentlig er dannet af istidens vandmasser for ca. 15.000 år siden.
Ådalens markante skrænter er furede af terrasseformede udskridninger „fårestier“, der fremkommer, når leret i skrænten ved udtørring sprækker og smuldrer.
Græssende dyr har igennem århundrede gået på disse terrasser og derved forstærket dem.
Ådalens markante form strækker sig en kilometer ind i landet, og i dalens fugtige bund og på de tørre skrænter
græsser får og kreaturer. Denne drift har igennem flere hundrede år bidraget til at friholde ådalen for opvækst af træer og buske, hvilket har skabt ideelle forhold for lyselskende planter.
Ejby Å løber gennem dalen og er så ren, at havørreder kan gyde her. Området er blandt Danmarks fineste botaniske lokaliteter.
Her findes oprindelige dansk plantesamfund med sjældne planter som Nikkende Kobjælde, Soløje, Skov-Kløver og Grenet Edderkopurt.
I april og maj måned er dalbunden gul af Eng-Kabbelejer og violet af Maj-Gøgeurter. Ejby Ådal og skrænterne nord og syd herfor er fredet.
Formålet med fredningen er at bevare det særlige landskab, værne om det rige planteliv,
insekter og andet dyreliv, der knytter sig til området.Roskilde Amt har fjernet træer og krat
for at sikre udsigt og flora, ligesom amtet med ejernes tilladelse, har gjort adgang til fredningen mulig,
For at finde Cachen skal du gå en tur på ca 2,5 Km

Step 1 N55 42.352 E011 50.604
Hvor mange asfalt belagte trin er der her ?
antal + 50 = A

Step 2 N55 42.489 E011 50.499
Hvor mange bænke er der her ? ( 3 eller 5 eller 7 )
antal x 40 = B

Step 3 N55 42.286 E011 50.440
Hvor mange brædder er der på oversiden af broen ?
antal x 5 = C

Step 4 N55 42.178 E011 50.445
Hvad sider der ved havelågen ?
En klokke 400 = D
Her vogter jeg skilt 300 = D

Step 5 N55 42.192 E011 50.532
Hvad er det sidste tal i det næsten ulæseligt nr. ?
tal = E

Step 6 N55 42.112 E011 50.862
hvor mange svelder er der på tvers af broen
antal x 12 = F

Step 7 N55 42.193 E011 50.869
Hvar nr. har huset ?
nr. x 3 + 14 = G


Cachen finder du her N55 42.A+B+C E011 50.D+E+F+G

Cachen er en 0,6 l Plast box
Indhold fra start
Dalmatiner Jaspis
FFC og FFCJ
Log

På opfordring lidt om Sten'en
Der er nogle der tror at sten udstråler en kraft der har en
virkning på os.
( det gør jeg ikke jeg kan bare godt lide sten )

Man siger om Dalamatiner Jaspis
Styrke. Bringer glæde og en følelse af samhørighed. Åbner for gemte og måske glemte følelser.
Forstærker følelsen af forenelighed og er glimrende at have med når nye bekendtskaber skabes. Skaber harmoni.
Lærer os at acceptere vores mørke sider.

Additional Hints (Decrypt)

Trzzr fgrq re oyrirg elqqrg. få ah svaqre qh pnpura 8z sen 0 chaxg - uwøear

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)