Skip to content

Gymnazium v Kutne Hore Multi-cache

This cache has been archived.

Michalowic: Dle posledních informací indicie aktuálně nesedí a místo finálky za ty roky výrazně zarostlo vegetací a stalo se dost nepřehledným. Keši tedy dopřeji věčný klid v archivu.

Děkuji všem dosavadním nálezcům za logy.

More
Hidden : 08/13/2008
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Gymnázium v Kutné HoreGymnázium Jirího Ortena v Kutné Hore patrí svou soucasnou budovou sice k nejmodernejším a nejnovejším stredním školám v Ceské republice, presto však má dlouhodobou tradici. Škola, jejíž význam by se snad dal prirovnat k dnešnímu gymnáziu, existovala v Kutné Hore již v 16. století a opomenout nelze ani tradici pozdejšího gymnázia jezuitu. Se zrušením Societas Jesu, jezuitského rádu, však jejich škola zanikla a musela být nahrazena jinou, tzv. c. k. hlavní školou. Ta sídlila v historické budove Hrádku a byla spjata predevším se jménem pedagoga a kutnohorského arcidekana Josefa Herzána. Polovina 19. století si však žádala zmenu ve prospech stredních škol zamerených technicky, a tak došlo k premene cásti této hlavní školy na nižší reálku. Když se v roce 1857 tato nižší reálka osamostatnila, vznikl prímý predchudce dnešního Gymnázia Jirího Ortena - vyšší reálka. Sídlila v novostavbe na Komenského námestí, kde zacíná tato multina.

:: STAGE 1::
N 49° 56.929 E 015° 15.900


Nacházíte se pred budovou nekdejší vyšší reálky, nyní Domovem mládeže pri SPŠ, která zde stojí od roku 1857. S pribývajícím poctem studentu a také s rostoucími požadavky na vybavenost školy se však zacalo ukazovat, že ani místnosti v této rozsáhlé budove nebudou do budoucna dostacující. V polovine 90. let 19. století, presneji ve školním roce 1894-95, se už nedostávalo uceben pro první rocník, a tak se studenti tríd 1.A a 1.B museli ucit v náhradních prostorách tehdejšího špitálu u sv. Bartolomeje na Pirknerove námestí. Pro následující školní rok pak byly zajišteny dve místnosti v budove obecné (dnes zvláštní) školy Komenského Na Námeti. Reditelství reálky požádalo 9. ríjna 1894 kutnohorskou mestskou radu, aby bud projednala rozšírení stávající budovy (prístavbou ve dvore ci nástavbou tretího patra), nebo se priklonila k stavbe nové školní budovy. Nadrízené orgány se nakonec rozhodly pro druhou z variant, a tak vyrostla v dnešní Kourimské ulici u chrámu sv. Barbory zcela nová budova gymnázia, kam se podíváme pri druhé zastávce.

Nyní je však vaším úkolem spocítat prosklené tabulky na hlavním vchodu, dostanete císlo A:: STAGE 2::
N 49° 56.692 E 015° 15.719Nyní se nacházíte pred novou budovou gymnázia, nynejší ZŠ Žižkov, stojící prímo nad chrámem sv. Barbory. Byla vystavena v letech 1898-1900 podle plánu arch. Otakara Materny. Dne 18. zárí 1900 byli do školy poprvé vpušteni studenti a nazítrí došlo k slavnostnímu vysvecení novostavby. Starosta Kutné Hory Jan Machácek predal oficiálne klíce od budovy rediteli Aloisi Strnadovi. Za pusobení tohoto reditele pocátkem 20. století na škole také poprvé studovaly dívky. První svetová válka výrazne zasáhla do chodu školy. Již v ríjnu 1914 budovu zabrala pro své potreby rakousko-uherská armáda. Reditelství v cele s Františkem Mazalem muselo hledat náhradní prostory pro výuku. Ve školním roce 1930-1931 probíhala první cást reformy stredních škol a roku 1934 se škola zmenila ve Státní ceskoslovenské reálné gymnázium v Kutné Hore. Od roku 1939, kdy vypukla druhá svetová válka, stál v cele školy Jirí Pelikán. Válka školu postihla obdobne jako pri posledním svetovém konfliktu – budova byla zabrána armádou, tentokrát nemeckou. Opet bylo nutné hledat náhradní prostory pro výuku a stejne jako v letech 1914-1918 zasáhla i nyní výrazne cenzura. Nekteré predmety byly redukovány, jiné – jako napríklad nemecký jazyk – naopak posilovány. Konec války prinesl problémy nové. Opuštenou budovu obsadila Rudá armáda a škole se vrátila až koncem cervna. Pred zahájením vyucování bylo však nutné celou budovu prakticky znovu zarídit. Ten nejvetší problém, totiž nedostatek prostor v budove v Kremnické ulici 98, zacal být konecne rešen v roce 1994, kdy zapocala stavba nové budovy gymnázia v Jaselské ulici v Kutné Hore, kterou si prohlédneme pri príští zastávce.

Zde bude vaším úkolem spocítat malá okénka s mríží na prední strane budovy (naproti chrámu sv. Barbory), dostanete císlo B:: STAGE 3::
N 49° 56.586 E 015° 15.469Poslední zastávka na ceste za keší je tato. Stojíte pred budovou soucasného gymnázia, jehož výstavba zapocala v roce 1994 na míste nekdejšího hrište Respo a to podle plánu ing. arch. Radima Bárty. Peníze na stavbu poskytl stát prostrednictvím Ministerstva školství. Celkové výdaje vcetne vybavení cinily 143 824 026 Kc. Dne 1. zárí 1997 zacala v nové školní budove v Jaselské ulici 932 pravidelná výuka. Nyní je Gymnázium Jirího Ortena jednou z nejlépe vybavených škol v Ceské republice.

Vaším úkolem na tomto míste bude zjistit pocet podperných sloupu na prucelí budovy, tím dostanete císlo CTak a ted už zbývá jen vypocítat finální souradníce, a to podle vzorce:

N 49° 56.(C)(B-A-4)(C-5)
E 015° 15.(C-2)(A-8)(B-12)


Cache je menší Lock'n'lock krabicka. Po zalogování si dejte záležet s jejím zamaskováním, vecí je na to okolo dost. S dohledáním by jste nemeli mít problémy, s pomocí hintu se jiste zadarí. :). Upozornuji, ze neni nutne lezt az uplne dolu. Nebojte se pouzit FOTOHINT - kes je asi 2m nad mistem na fotce.


tuzka

Additional Hints (Decrypt)

H mrzr, cbq xnzrarz n mn xnzral. Nfv qin zrgel bq frfhahgrub finuh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)