Skip to Content

This cache has been archived.

SG-1-TEAM: Po dvou krádežích archivace.

More
<

Zidlochovicky zamek a park/Zid. castle and park

A cache by SG-1-TEAM Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/15/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cache se nalézá v zámecké zahrade zámku Židlochovice. Je to procházka dlouhá asi 800m, která se dá prodloužit o prohlídku celého parku. Zámecká zahrada je otevrena celorocne a to takhle. 1.4. - 30.9.(8:00-21:00), 1.10. - 31.3.(8:00-16:00).

Státní zámek Židlochovice
The Židlochovice state-owned castle

Státní zámek Židlochovice patrí k nejzachovalejším zámkum Evropy a spolecne s historickými bažantnicemi a oborami pro vysokou zver vytvárí ojedinelý lovecký komplex, navazující na staletou mysliveckou tradici tohoto území.

The Židlochovice state-owned castle ranks among the best preserved castles of Europe and together with its period pheasantries and game preserves it forms a unique complex which continues the hundred-year-old hunting tradition of the area.

Historie zámku, zámek v soucasnosti
The castle´s origins, the Židlochovice castle at present

Historie zámku zacíná v 14. století zmínkami o vodní tvrzi, vybudované na jantarové stezce, spojující Stredomorí s baltským pobrežím. Do honosnejší podoby byla tvrz postupne prestavována stredovekými majiteli, z nichž mezi nejvýznamnejší patrily rody Žerotínu a Valdštejnu. Zásadní prestavbu zámku do barokního stylu provedl hrabe Sinzendorf (1696-1742), který také velmi výrazne ovlivnil rozvoj myslivosti na židlochovickém panství. Také za doby panování rodu Ditrichštejnu a Habsburku byla myslivosti venována velká pozorno?t a židlochovický zámek sloužil loveckým hostum nejen k lovu, ale také ke spolecenským a politickým setkáním.

Dochovanou klasicistní podobu zámku nejvíce ovlivnil arcivévoda Fridrich, který vlastnil zámek v letech 1895 -1918. V této dobe byly v Židlochovicích organizovány velkolepé hony na drobnou zver a do interiéru zámku dovážel arcivévoda a jeho rodina trofeje zvere, ulovené v honitbách na území celého Rakouska-Uherska. Od roku 1918 patrí zámek Židlochovice do majetku ceského státu.

V soucasné dobe poskytuje zámek Židlochovice komfortní ubytování v 26 pokojích s celkovou kapacitou 46 lužek. Jednolužkové a dvoulužkové pokoje doplnuje 7 apartmá urcených pro nejnárocnejší klientelu. Pro príjemný pobyt hostu je pripravena lovecká jídelna, ružový salónek a hlavní spolecenský sál, které doplnují zámecká obrazárna a expozice soucasných významných trofejí zvere. Vedle ubytovacích a stravovacích služeb nabízí zámek Židlochovice predevším moderní konferencní centrum s kapacitou 90 osob, dále pak telefonické? ?axové a internetové spojení, individuální trezory pro hosty, strežené parkovište a radu dalších služeb.

The castle´s origins date back to the 14 th century, when records mentioned a water stronghold built on the so-called amber trade paht connecting the Baltic and Mediterranean coasts. In the course of centuries the Žerotín, respectively the Waldstein noble families got possession of the original stronghold, which gradually gained more splendour. A radical rebuilding was carried out under the reign of the count of Sinzendorf (1696 - 1742) who markedly influenced the gamekeeping development of the Židlochovice manor. Under the D?trichsteins and Habsburgs close attention was paid to gamekeeping and the Židlochovice castle served not only as a hunting venue but also as a place of social and political gatherings.

The present form of a castle (classicism) was most markedly influenced by the archduke Fridrich, who was in possession of the castle in 1895 - 1918. In his time Židlochovice housed grandiose small - game hunts and the castle´s interior became adorned with trophies coming from hunting grounds all over the Austro - Hungarian monarchy. Since 1918 the Židlochovice castle has been in possession of the state.

At present the Židlochovice castle provides luxury accommodation in 26 room with the sleeping capacity of 46 beds. Single and double rooms are offered alongside 7 suites, which cater for the most discriminating guests. To their best possible comfort, our guests can have the use of a hunting - style dining room, a pink lounge and the main parlour, together with the castle picture gallery, a permanent exhibition of outstanding hunting trophies and conference room. Apart from catering and accommodation services, the Ži?lochovice castle guests have telephone, fax, internet and a Conference centre with the capacity of 90 people at their disposal, and they can utilize individual safes, a guarded parking place and a number of other services.

Zámecký park
The castle park

Zámecký park je parkem anglického typu s velkým množstvím (celkem 112 druhu) starších domácích i cizokrajných stromu rozptýlených na rozloze 23 ha. Je celorocne bezplatne prístupný verejnosti a je v nem možno videt 10-20 muflonu a 5-10 jelenu sika. Pri pobytu prezidenta T.G. Masaryka na zámku v roce 1930 byla na jeho pocest vysazena lípa u západní strany zámku, kde dodnes roste a je oznacena pametní deskou. V parku se nachází také obnovená lavicka básníka Petra Bezruce, který zde rád odpocíval pri svých návštevách mesta.

The castle park is a type of an english park, with a large number (in total 112 pcs.) of old not only domestic but also exotic trees, which are spred over a 23 hectare area. For the publicity the park is freely accessible during the whole year. You can see here 10-20 mouflons and 5-10 Sika deer. In the year 1930, during the staying of the president T.G.Masaryk in the castle, one linden-tree was set in his honour. It still can be found on the west-side of the castle and is marked wit a memory plate. Furthermore you can se? a reconstructed bench, were one of the greatest czech poets, Peter Bezruc, has frequently took a rest during his visits of the city.

Additional Hints (Decrypt)

Hgebol fgnepr h zbfgxh / Byq zna arne oevqtr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.