Skip to Content

This cache has been archived.

Kac.a: Po domluve se spoluautorem kvuli opakovanemu mizeni krabice archivuji....zadne lepsi misto v okoli bez kolize jsem opravdu nenašla a mikro tam dávat nechci.
Preju více štestí prípadné nové kešuli v parku =)

More
<

FIT cache

A cache by Verenae & Felonton Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/16/2008
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

FIT cache

Cache s tématikou fakulty informacních technologií VUT

NA UVEDENÝCH SOURADNICÍCH CACHE NEHLEDEJTE!
Souradnice ukazují prímo na budovu FIT, cache se nacházi poblíž.Abyste schránku nasli, musite nejdrive vylustit test uvedený na konci listingu. Prejeme hodne štestí ;)

logoFITFakulta informacních technologií VUT v Brne byla založena 1.1.2002na základe Ústavu informatiky a výpocetní techniky FEI VUT v Brne.Ústav informatiky a výpocetní techniky (ÚIVT) vznikl na Fakulteelektrotechnické VUT v roce 1964 pod názvem Katedra samocinnýchpocítacu. V roce 1990 byla katedra prejmenována na Katedruinformatiky a výpocetní techniky a v roce 1992 na Ústav informatikya výpocetní techniky. Další vývoj ústavu souvisel s dynamicky serozvíjející oblastí výpocetní techniky a jejími aplikacemi,souhrnne nazývanými informatikou. Rostoucí požadavky na odborníky vtéto oblasti urcovaly rozsah a zamerení výuky, výzkumných úkolu ispolecných projektu, a také ovlivnovaly rust poctu studentu apracovníku ústavu. Rostoucí role výuky informatiky na fakulte vedlav roce 1993 k reorganizaci fakulty na Fakultu elektrotechniky ainformatiky (FEI) a oddelení studijních plánu studia informatikyjiž po 1. spolecném semestru studia.

Koncem tisíciletí prerostla role ústavu a podíl informatiky navýuce fakulty organizacní, technické i financní limity ústavu abyla zahájena transformace ústavu na novou fakultu. Soucasne s tímbyla zahájena príprava nových studijních programu: tríletéhobakalárského programu a navazujícího dvouletého magisterskéhoprogramu. Tyto nové studijní programy byly úspešne akreditovány vroce 2001 a k 1.1.2002 vznikla Fakulta informacních technologií(FIT) VUT v Brne. Zbylá cást FEI byla prejmenována na Fakultu elektrotechniky a komunikacních technologií (FEKT).

Ústav informatiky a výpocetní techniky urcoval nápln a profilovépredmety studijního oboru Samocinné pocítace, pozdeji od roku 1973oboru Elektronické pocítace, od roku 1990 oboru Informatika avýpocetní technika a konecne od roku 1999 oboru Výpocetní technikaa informatika. V soucasné dobe zajištuje ústav výchovu odborníku skvalifikací bakalár a inženýr v oboru Výpocetní technika ainformatika a doktoru ve vedním oboru Kybernetika a informatika (odroku 2002 Informacní technologie). Ústav informatiky a výpocetnítechniky se rovnež podílí na výuce predmetu z oblasti informatiky avýpocetní techniky v studijních oborech FEKT. Vedle výchovyodborníku s potrebnými znalostmi technických i programovýchprostredku se ucitelé ústavu úcastní rešení vedeckovýzkumných projektu základního i aplikovaného výzkumu.

Bozetechova1

Budova fakulty

Historie
V roce 1375 zde byl založen klášter kurtuziánu, po jeho zrušeníroku 1782 klášterní budova zmenena na kasárny a pro potrebu správypanství nechal náboženský fond v 80. letech 18. století postavitzámek z bývalých hospodárských budov kláštera. V roce 1825 jejzískali Schindlerové, za nich i za dalších majitelu kanceláre abyty úredníku.

Po druhé svetové válce pripadl areál bývalého kláštera Vysokémuucení technickému v Brne. Jeho rozsálé prostory byly využity provzdelávací úcely. Své umístení zde nalezla cást fakultyelektrotechnické. Od roku 2002 zde sídlí Fakulta informacních technologíí VUT v Brne.

klaster
Historický pohled na klášter


Soucasnost
Od roku 2004 se zacal areál FIT rekonstruovat a 22.6.2006 probehla slavnostní kolaudace.
Detaily rekonstrukce a fotky z jejího prubehu najdete na stránkách fakulty

Lavka
Lávka spojující areál Božetechova 1 a 2

Starý pivovar

Zrekonstruované budovy klášterního pivovaru z 18. století,soucást areálu kartuziánského velkostatku. Roku 1873 prestaven nasladovnu, zrušena r. 1930. Od té doby sklady, nyní budovy využíváVUT Brno jako studentské kulturní centrum. V areálu Starého pivovaru najdete kulturní centrum, menzu a restauraci.

Menza Starý pivovar
JidloJídelna pro studenty a zamestnance VUT v Brne otevrená po dobuobedu s nabídkou teplých jídel, salátu, zákusku a nápoju. On-line jídelnícek

Restaurace Starý pivovar
Restaurace specializovaná na mezinárodní kuchyni; predevšímasijskou, mexickou, madarskou a slovenskou. Doplnkový sortiment tvorí zeleninové saláty, moucníky, zákusky a nápoje.

Studentský klub
Studentská pivnice s klasickou nabídkou nápoju a dobrutek k nim(nakládaný hermelín, utopenci apod.). Klub je však predevšímmístem, kde se porádají kulturní akce a performance. Informace o nich jsou na webu Starého pivovaru.

Klub
Klub

Zajímavosti

FITkitZajímavé grafy, týkající se napríklad poctu podanýchprihlášek ci prijatých studentu, a další informace mužete najít na stránkách SCIO.
Zde stojí za povšimnutí i pocet žen na FITu, který jeopravdu žalostný. Holky proste tyto obory moc nelákají, i presto,že se za jejich vetší pocet snaží bojovat jak Prof. Ing. Jan M.Honzík, CSc ve svém clánku, tak už i sami studenti, jako napríklad kandidát na krále Majálesu za VUT.

Pokud chcete trošku pricichnout ke studiu na FIT, mužete sepodívat, jak to vypadá na prednášce, když vypadne proud ;)

Za zmínku stojí urcite i FITkit - výukový kit, se kterýmmuže pracovat ve škole, doma i na kolejích. FITkit je využíván vevýuce vetšiny technicky orientovaných kurzu a studenta provází pocelou dobu studia napríc bakalárským i magisterským studijnímprogramem. Názory studentu na nej jsou smíšené, nekteré oslovil,jiní mu familiérne ríkají FITshit a podobne :D
[ENGLISH]

about
history


CACHE


KRABICKU PROSÍM VRACEJTE NA SVOJE MÍSTO (tzn. TAK ABY NEBYLA NA PRVNÍ POHLED VIDET) !!!
Obsah cache pri založení: CPU Travel Bug, krtecek, želva a ostatní potrebné veci :)

Abyste zjistili souradnice, musíte znát pár informací azodpovedet otázky v testu. Všechny informace týkající se samotné fakulty naleznete na stránkách FITu, jinak jiste pomuže všemocný Google.

 1. Mezi ústavy FIT nepatrí:
  1. Ústav inteligentních systému (10011010)
  2. Ústav sítových technologií (10000001)
  3. Ústav pocítacové grafiky a multimédií (11001101)

 2. IPv6 dokáže pojmout až:
  1. 232 IP adres (1111001)
  2. 264 IP adres (1100111)
  3. 2128 IP adres (1010110)

 3. Centrum výpocetní techniky FIT (CVT) se nachází v pavilonech:
  1. L,M,N,O (11011111)
  2. D,E (10011101)
  3. A,B,F,G (11011001)

 4. V následujícím úseku kódu napsaném v assembleru se skocí nanávestidlo "konec" v prípade, že porovnání hodnot registru al a cl je:
  --------------------
  
  cmp al,cl
  ja konec
  --------------------
  1. al<cl (1101110)
  2. al>=cl (1111001)
  3. al>cl (1110110)

 5. Studentský FreeBSD server FIT se jmenuje:
  1. aja (1111001)
  2. adela (1101110)
  3. eva (1110010)

 6. Procesor Intel Core 2 Duo E6750 s jádrem Conroe obsahuje tranzisory o velikosti:
  1. 65nm (11111111)
  2. 90nm (11011001)
  3. 130nm (11101001)

 7. Vstupní místnost knihovny FIT se nachází v místnosti:
  1. R212 (11100100)
  2. C114 (11011110)
  3. L104 (11010110)

 8. Zkratka WWW znamená:
  1. Wirelles Written Word (11011100)
  2. World Wide Web (10110111)
  3. Wenca Wencí Wendulku (10011101)

 9. Posluchárna A112 má kapacitu:
  1. 64 míst (1110011)
  2. 169 míst (1111001)
  3. 316 míst (1001110)

 10. Operacní systém Solaris je vyvinut spolecností:
  1. Apple Computers (100111)
  2. Sun Microsystems (110110)
  3. Hewlett Packard (110001)


[ENGLISH]
Test and other informations can be found in external file.

CACHE NALEZNETE NA SOURADNICÍCH:
N 49°13.X
E 016°35.Y


kde X a Y jsou sectené body za odpovedi na otázky:
X: 1.-5.
Y: 6.-10.

Výsledné souradnice si mužete overit:

Click to verify coordinates

Profile for Verenae Profile for Felonton

Additional Hints (Decrypt)

[CZ]i qhgvar fgebzh
[EN]va gur gerr ubyybj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.