Skip to content

Pamatnik padlych - Vitezne Namesti Traditional Cache

Hidden : 05/18/2008
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tuto kes jsem venoval padlym ceskoslovenskym vojakum, kteri polozili zivot pri boji v zahranici. Jim je take venovan pamatnik, pobliz ktereho je samotna kes umistena.


Na prostranství pred budovou Generálního štábu, kde dríve býval obycejný asfaltový chodník, se nyní nachází plocha z žulových desek. Na nekolika místech jsou tyto desky nahrazeny mramorovými, pod nimiž jsou vyhloubeny „krypty“, sloužící k uložení uren, nasbíraných na místech po celém svete, kde príslušníci ceskoslovenských zahranicních jednotek bojovali a pokládali své životy. Tyto uložište jsou pojmenovány podle onech oblastí, ze kterých byla prst privezena.
Tedy:

  • Polsko 1939 - Demblin, Tarnopol
  • Francie 1940 - stíhací letectvo, Gien
  • Velká Británie 1940-1945 - Letectvo (Brookwood, East Wretham)
  • Strední východ 1941-1942 - Aleppo, Haifa
  • SSSR 1941-1944 - Sokolovo, Jachnovština, Kyjev, Bílá Cerekev, Žaškov, Rovno
  • a dalsi...

Nad prostranstvím se tycí železný monument nazvaný "Ohen a mec", na nemž jsou jména bojišt taktéž zaznamenána.

Historie památníku:

První návrh na vydání územního rozhodnutí na výstavbu pomníku podala Ceskoslovenská obec legionárská dne 18.4.2001, a to predložením studie autora z rad svých clenu, kterou schválilo predsednictvo CSOL. Úrad mestské cásti Prahy 6 však podmínil realizaci stavby vypsáním architektonicko-výtvarné jednokolové souteže. Na jejím základe 8.10.2002 vybrala porota návrh v trojnásobné cenové hladine ve srovnání s puvodním návrhem CSOL a v provedení bez vypovídající schopnosti sochy k úcelu, který byl zámerem CSOL sledován. Za osobního prispení starosty a místostarosty Prahy 6, bylo prosazeno dopracování návrhu dle požadavku CSOL.

Základní kámen byl položen 11.11. 2003. Stavební povolení na výstavbu památníku nabylo právní moci až 18.8.2004, a tak díky vzájemné dobré spolupráci investora - autoru zhotovitele dojde po ctyrech letech ke slavnostnímu odhalení tohoto památníku.

Památník je dílem kolektivu autoru. Bronzová cást – socha, je dílem akademického sochare Jirího Plieštika.

Pro dosažení vypovídající schopnosti památníku bylo od CSOL prosazeno zakomponovat do neho pet atributu z puvodního návrhu plk. arch. ing. Jirího Železného: mec, „velký“ znak CSR z r.1938, mapový reliéf s legendou, seznam hlavních bojišt csl. Zahranicních vojáku, hlavní nápis a následne – k pochopení významu stély – rovnež nápis:

V PLAMENECH VÁLKY POZVEDLI ZBRAN, BOJOVALI A POLOŽILI ŽIVOTY

Pomník byl slavnostne odhalen 11.11. 2004 ve 13. 00 hodin.

A k samotné keši:

Kes je uložena poblíž výše popisovaného památníku. Jedná se o netypickou kešku velikosti micro.

Do kesky se nevesla tuzka, pisatko si prineste prosim sve. Zapisujte se vzdy jen na jeden radek v logbooku, melo by se tam vejit az 2 x 30 logu.

Ješte si dejte pozor zaprvé na haldy mudlu procházející okolo a sedíc na lavickách. Chovejte se pokud možno co nejvíce nenápadne, abyste nebyli podezrelí ani pro vojácky z budovy Generálního Štábu Armády Ceské Republiky, která je naproti památníku.

pozn.: Nektere udaje jsem umyslne neuvedl vsechny, protoze se jedna zaroven o stage jinych kesi.

Additional Hints (No hints available.)