Skip to content

Park Pratelstvi Traditional Cache

This cache has been archived.

Luckyn: Archivace, nemáme cas se keši venovat.

More
Hidden : 07/31/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Park Pratelstvi

 

Tento park najdeme v Praze 9 Prosek mezi ulicemi Vysocanská, Jiretínská, Jablonecká a Prosecká na výmere 11 hektaru v nadmorských výškách 288 až 295 metru.

První písemné zmínky o Proseku pocházejí z 10. století, kdy zde byl pri staré obchodní ceste mezi Prahou a Starou Boleslaví založen kostel sv. Václava. Tato trojlodní románská bazilika s malbami, které byly v 18.-20. století upraveny se stala na dlouhou dobu dominantou této oblasti. Název místa Prosek, dríve Prosík, dle etymologie souvisí s tím, že tudy už kdysi dávno vedla „prosekaná“ cesta na sever.

1. ledna 1922 byla zákonem o Velké Praze tato oblast na pískovcovém podloží (prírodní útvar Prosecké skály) pripojena k Praze jako soucást Prahy 9.

Pod vedením architekta Ružicky tady od roku 1965 až do roku 1977 probíhala výstavba mohutného sídlište, které bylo první v rámci tzv. Severního mesta. Puvodní jádro sídlište tvorilo 10 976 bytových jednotek, pozdeji byla zástavba rozširována na západ, východ a severovýchod.

Park je také pomerne mladý, realizovaný práve pri výstavbe tehdy nové obytné ctvrti v 70. letech 20. století na severu Prahy, kdy zde vznikalo sídlište se stejnojmenným názvem Prosek. Úplne puvodne tady byla vymezena pro park plocha 23 hektaru. Bylo pocítáno, že bude v centru predevším spolecenských a kulturních objektu. Roku 1968 byl v architektonic¬ko–krajinárské souteži rešení tohoto místa vybrán jako vítezný projekt, projekt architekta Otakara Kuci.

V polovine 80. let autor zpracoval projektovou dokumentaci na plochu 11 hektaru. Realizace projektu probíhala postupne behem let 1976 až 1983. Byl tady vytvoren park v duchu anglických krajinárských parku, jehož hlavním motivem jsou vodní kaskády, fontány, rybnícky, potoky. Soustava vodních ploch a vodotecí mela délku 400 metru. Poslední roky byl ale vodní systém kvuli špatnému technickému stavu nefunkcní a tak bylo rozhodnuto o oživení a znovu zprovoznení.

Nyní probíhá první etapa, která by mela být zakoncena letos v léte. Vetší cást parku by mela být v puvodním a stejne krásném stavu, v jakém se nacházela pri svém založení. Samozrejme, že další cásti budou ošetreny tak, aby odpovídaly dnešním požadavkum doby. Sám architekt Kuca ríká, že pri navrhování struktury cest si sám bedlive všímal, kudy vedou vyšlapané cesticky, takové prsty k zastávkám MHD a na tom založil celou koncepci parku. Další koncepcí byla inspirace jednoduchou ceskou krajinou, proto zde nejsou žádné cizokrajné stromy, ale obycejné jírovce, lípy a jeráby. Na renovaci tohoto parku prispejí krome státního rozpoctu a rozpoctu hl. mesta Prahy i dotacní fondy Evropské unie. Jen rekonstrukce vodotece je plánována na cca 37 milionu korun.

V parku se nachází detské hrište a nedaleko rondelu socha Jirího Wolkera, básníka touhy, prozaika i dramatika. Muže, který zemrel ve veku svých 24 let na zákernou tuberkulózu. V této cásti Prahy 9 pokracovala výstavba metra. Dve nové stanice, Strížkov a Prosek, byly otevreny letos. Také masivní výstavba, která zde probíhá už radu let, úplne mení vzhled tohoto sídlište. Díky prodloužení trasy C metra až do Letnan vzniká na sídlišti Prosek nejen rada nových jednotlivých budov, ale celých obytných komplexu i nová obchodní a administrativní centra. Proto autor puvodního projektu, Otakar Kuca, zpracoval návrh revitalizace parku už roku 2005 v cásti nad tubusem metra. Revitalizaci celé plochy parku zpracovával behem roku 2006. Byl to velmi rozumný pocin Mestské cásti Praha 9, že zadala znovuobnovení parku jeho tvurci. A tak se mužeme tešit na nové síte cest s živicným povrchem namísto asfaltu a mobiliár – nové lavicky i odpadkové koše, ale hlavne na obnovu vodních ploch s kaskádami a vodotrysky a samozrejme na novou výsadbu keru a rostlin. Obnovy se docká i puvodní rozárium, kde najdeme odpocinkový prostor s lavickami a záhony ruží. Vše umocneno tvarovaným živým plotem.

Pred revitalizací samozrejme musely probehnout také práce demolicní, odstranení prestárlých stromu i s koreny apod. Park nebyl uzavren, protože hlavní cesty parku spojují ruzné cásti sídlište, ale jsou zde plochy znacené jako stavenište, kam je vstup nežádoucí.

Vetšina puvodních vzrostlých stromu zde zustala a najdeme tady lípy malolisté, velkolisté i stríbrné, duby jak zimní tak letní, i cervené, javory mléce, jírovce madaly, habry obecné a další. Jehlicnany jsou zastoupeny borovicí lesní a cernou, tisy cervenými a modríny opadavými. Vodní toky jsou oživené vrbami, plazivou a sivou. Jedná se o vrby nízké, aby nebránily v ruzných pohledech a pruhledech. Presto nekteré z nich narostly místo do výše jednoho metru až do metru dvou. Prý proto, že si ty puvodne vysazené vrby braly vlhkost z odparování z vodní hladiny. Sám autor je prý nejvíce pyšný na rondel, kruhové jezírko s ostruvkem, na nemž jsou vysazené lípy.

Dnes se stal Prosek vyhledávaným místem investoru práve díky nove otevreným stanicím metra. Ceny pozemku se tady z nedávných 1500 Kc za metr ctverecní vyšplhaly až na 8000 Kc. Prosek už nebude pražskou periferií, zvanou ubytovna Prahy.

Výstavba na Proseku nemá svým rozsahem v hlavním meste srovnání. Do nekolika let na sídlišti pribudou tri tisíce bytu, 20 tisíc metru ctverecních kancelárí a obchodu, ale i tisíce parkovacích míst. V príštím roce bude dokoncen projekt Prosek Point cítající tri osmipodlažní budovy, který poskytne pracovní príležitosti 1200 lidem.

 

Prosíme vracejte keš na stejné místo ve stejném smeru.

Additional Hints (Decrypt)

Zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)