Skip to content

PraGeo - Domovni znameni / House signs Multi-cache

Hidden : 05/20/2008
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Doplňující atributy :)

Domovní znamení v minulosti sloužila k orientaci ve městě, dnes je nahradila čísla popisná. První individuální domovní znamení vznikly v Praze ve druhé polovině 14. století, předně na domech kupců, krčmářů a mistrů. Pojďme se podívat alespoň na některé. Pokud Vás zaujmou natolik, že si začnete vyhledávat další, budu jen rád. Procházku můžete spojit s odlovem pěkné multi The Royal Road nebo Tajemství Prahy, které vedou stejným směrem.

The picturesque sign on ancient houses, which people of our age regard simply as decorative elements on buildings, once served a very definite purpose in daily life. These sign were part of the culture of town in the Middle Ages, when the growing number of streets and houses necessitated some aids in orientation. In other words, the house sign served the practical purpose of informing the passersby about the houses, but their symbolism often hid a more profound meaning. See some.

Die malerischen Zeichen an alten Hausern, die der Mensch von heute vor allem als dekoratives Element in der Architektur wahrnimmt, erfullten einst im alltaglichen Leben ihren Zweck. Aufgekommen in der mittelalterlichen Stadtkultur, dienten sie im Gewirr der Gaßchen und Hauser zur Orientierung. Eine sichtbare Bezeichnung der Hauser durch Anbringung eines auffalligen Schildes wurde im 14. Jahrhundert sehr schnell eingefuhrt, um eine Orientierung der Fußganger in der dichten Bebauung zu ermoglichen.

1. STAGE

U Bíleho páva (At the White Peacock, Zum weißen Pfau)
N 50°05.230 E 014°25.395

Ve staroperském mýtu stojí páv na začátku všeho stvoření, když duch kosmu v pavím těle shlédl vlastní obraz v zrcadle božské tekutiny a užasl, až se zpotil. Páv je také symbolem pýchy, nadutosti a marnivé sebelásky. Kdoví co měl na mysli krejčí Jan, který snad dal vymalovat páva na dům, neboť také pečoval o vnější vzhled zákazníků. Dům získal znak ve druhé polovině 15. století.
- Po pravé straně domu je brána průchodu, který můžete použít pro cestu dál.
Brána je z kovu(A=6) ze dřeva(A=5) není zde brána(A=4)

The house was given the sign of the white peacock in the second half of the 15th century. Rococo stucco relief from the middle of the 18th century.
- On the right sideof the house is the gateway to a passage, which you can use to travel farther.

The gate is made of: metal(A=6) wood(A=5) there is no gate(A=4)

Das Hauszeichen eines weißen Pfaus erhielt das Haus in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Das umgebende Rokokostuckrelief entstand in der Mitte des 18. Jahrhunderts.
- Auf der rechten Seite des Hauses ist das Tor Passage, die Sie verwenden, weiter zu reisen.
Das Gate besteht aus Metall(A=6) der Holz (A=5) es gibt keinen Gate (A=4)

2. STAGE

U Dvou zlatých medvědů (At the Two Golden Bears , Zwei goldene Bären)
N 50° 05.162', E 14° 25.247'

Dům z r. 1403 vznikl ze dvou gotických domů a pivovaru. Velikou zajímavostí je bohatě zdobený portál, který je jednou z nejzachovalejších ukázek esoterické výzdoby architektury z rudolfínské doby. Pouze zdánlivě symetrické uspořádání plastik, hra čísel skrytých v ozdobných prvcích i tajná orientace výzdoby se skutečnou oblohou nad městem patří k nejlepší esoterické tradici. Umístění obou medvědů odpovídá postavení cirkumpolárních souhvězdí Velké a Malé medvědice spolu s centrální, "severní", hvězdou Polárkou v době letního slunovratu. Různých esoterických tajemství si můžeme povšimnout například ve spodní části výzdoby, kde najdeme podivuhodnou tvář se stvoly rostlin s listy místo jazyka.
Na levé straně je rok kdy byla výzdoba obnovena, je to 19
B0

This house is located in the Old Town. The house was of two Gothic houses and a brewery. The first mention of him is from the 1403rd Then it was rebuilt several times. The biggest attraction is the richly decorated portal, which is one of the best preserved examples of esoteric architecture of Rudolph decoration time.
On the left side is the year when the decoration was restored, it 19
B0

Das Haus zu den Goldenen Bären ist eines der wichtigsten Renaissancehäuser in Prag. Es wurde rund um einen Innenhof mit einer Loggia errichtet. Das Eingangsportal aus dem Jahr 1590 ist mit Ornamenten und zwei Bären verziert. An der Ecke befinden sich Reste eines gotischen Portals. Der Eingang im Stil des Klassizismus stammt aus der Zeit um 1800.
Auf der linken Seite steht das Jahr, an dem die Fassade restauriert wurde, es ist 19
B0

3. STAGE

U zlateho melounu (At the Golden Melon, Zur goldenen Melone)
N 50°05.112 E 014°25.199

Zde chodil k tanečnímu mistru Linkovi v domě U zlatého melounu žák Jan Neruda. Tento budoucí básník zde slavil své úspěchy jako vynikající tanečník. Zlatý meloun visí na domě již bezmála šest století. V 18. století byl dům důkladně přestavěn a od té doby se nazývá též Chotkovským palácem.
Podívejte se na staré číslo protějšího domu - poslední číslo je
C.

Wrought-metal and gilded Baroque house sign suspended on the brace of the house in the first half of the 18th century. The house already had the sign of a melon in the 15th century. See old number opposite house, last number is C.

Barockes getriebenes und vergoldetes Hauszeichen, befestigt am Kragstein des Hauses in der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts. Dieses Zeichen trug das Haus bereits im 15. Jahrhundert. Sehen Sie die alte Nummer an dem gegenuberliegenden Haus an - die letzte Zahl ist C.

4. STAGE

U tri fendrychu (At the Three Ensigns, Zu den drei Fahnrichen)
N 50°05.142 E 014°25.095

Stojíte před domem U tří Fendrychů čp. 12/231 (na domu naleznete červenou tabulku s číslem popisným 321, která je ale chybná! = přehozená čísla) Tři přátelé, z nichž každý sloužil u jiného praporu si přísahali, že kdyby některý zahynul, navštíví ostatní a zjeví jim záhrobní tajemství. Když v roce 1735 padl první z nich v Itálii, spěchal k nim a předpověděl jim brzký konec. Oba zemřeli do roka. Renesanční kabát a s ním tři kavalíry do štítu dostal dům krátce před rokem 1888. Po levé straně je naproti přes ulici slavná hospoda U Zlatého tygra, štamgastem tu byl například Bohumil Hrabal (Postřižiny). Dříve tu byla čítárna, stálým hostem tu byl Karel Hynek Macha, Josef Kajetán Tyl, František Palacký, František Ladislav Čelakovský a další. Jde o jednu z mála hospod, kde ochutnáte tu pravou pražskou atmosféru.
Podívejte se na domovní znamení na protějším domu, kolik kachen na něm letí? Získáte
D.

The house was given its house sign during Renaissance reconstruction at the end of the 16th century. The surviving pictures on sheet metal between the windows date from the 19 th century.
See house sign of the opposite house, how many ducks on it flies, to get
D.
Dieses Zeichen erhielt das Haus bei einem Renaissanceumbau Ende des 16. Jahrhunderts. Die erhaltenen auf Blech gemalten Bilder zwischen den Fenstern des Hauses stammen aus dem 19. Jahrhunderts. Siehe Hauszeichen gegenüber dem Haus, wie viele Enten auf es fliegt? Die Anzahl ist D.

5. STAGE

U tri divych muzu (At the Three Wild Men, Zu den drei wilden Mannern)
N 50°05.132 E 014°25.064

V roce 1961 zde odkryli památkáři zašlý fragment renesančního znamení se dvěma Indiány. Třetí zmizel při dodatečném probourání okna. V pražských ulicích nikdy nespatřený Indián byl fantastickou a senzační bytostí. Diky tomu zde mohli roku 1791 předvádět své rituály tři diví muži - divoce křepčili a hltali syrová kuřata. Sedlák od Vodňan, který je zde viděl, užasl, když v nich poznal chasníky z libějického dvora, odkud je nedávno správce vyhodil ze služby.
Jakou podobu mají madla velkých dveří u tohoto domu?
listu(E=6) tlapky(E=7) kotvy(E=8)

Renaissance fresco of two Indians between the windows on the first floor, uncovered in 1961.
What form do the big door handles in this house?
leaf(E=6) paw(E=7) anchor(E=8)

Renaissancefresko zweier Indianer zwischen den Fenstern des ersten Stockwerks, freigelegt 1961.
WelcheForm haben die große Türgriffe in diesem Haus?
Blatt(E=6)
Pfote(E=7) Anker(E=
8)

6. STAGE

U krále Šalamouna (At the King Salomon, Zur King Salomon)
N 50°05.166 E 014°24.850

Právě se nacházíte před průchodem, který je doslova ostudou Prahy. Je plný nevkusu, vtíravých reklamních poutačů a kýčovitých předražených suvenýrů, což je takový pražský mor, najdete je v centru skoro na každém rohu. Z útrob podobných krámků se na vás většinou mračí zmalované prodavačky a před krámkem pobíhá snědý prodavač halekající podivnou lámanou češtinou a angličtinou. Návštěvu doporučuji opravdu jen těm nejodvážnějším z vás. Celou tuto atmosféru dokresluje domovní znamení v podobě snědého krále Šalamouna, celkem se k tomu všemu hodí :).
Kolik je na domě vlajkových stožárů? jeden(F=2) dva(F=1) žádný(F=0)

We are now standing in front of the passage that is literally the Shame of Prague. It is full of bad taste, intrusive billboards and corny overprized souvenirs, which are kind of plague of Prague that can be find almost on every corner of the city centre. There are heavily made-up shopkeepers usually frowning at you and in from of the stall there is swarthy seller running around yelling broken Czech and English. I recommend visit to only the bravest of you. The whole atmosphere is completed with the house signs in form of swarthy king Solomon. He quite suits the place.
How many flag poles are there on the house? one(F=2) two(F=1) none(F=0)

Wir stehen jetzt vor der Passage, die buchstäblich ist die Schande von Prag. Es ist voll von schlechten Geschmack, aufdringliche Plakate und kitschig überteuerten Souvenirs, welche Art von Pest von Prag, die fast zu finden auf jeder Ecke der Innenstadt sind. Es gibt stark geschminkte Ladenbesitzer in der Regel mit gerunzelter Stirn an Sie und aus dem Stall gibt es dunkelhäutigen Verkäufer herumlaufen schreien gebrochen Tschechisch und Englisch. Ich empfehle zu besuchen, um nur die mutigsten unter Ihnen. Die ganze Atmosphäre ist mit den Hauszeichen in Form von dunklen König Salomo abgeschlossen. Er passt ganz den Platz.
Wieviele Fahnenmasten gibt es auf dem Haus? eine (F=2) zwei (F=1) keine (F=0)

7. STAGE

U Světýlka (At the light, Mit Lichtern)
N 50° 5.200', E 14° 24.527'

Že tento dům neznáte? To je dost možné. Jeho název jsem si vymyslel, jelikož nevím, jestli má nějaké jméno. Každopádně se na něm nachází velmi hezký balkónek zdobený obrazem madony, podél něj jsou dva dřevěné válečky (v tomto domu byl dříve mandl), níže jsou poličky pro květiny a celé to je zakryté barokní stříškou. Na kovaném zábradlí si můžete povšimnout zajímavé stálé svítící lucerničky. V tomto domě žil i Josef Rousek, který měl u vody půjčovnu loděk a jako melouch se staral o všechny topící, sebevrahy a podobné nebožáky, které uchvátila vltavská voda. Na svém kontě měl prý 100 zachráněných lidí. Paní Rousková se tu mezitím starala o pěstování květin na poličkách. Po ní se tímto zájmem o krásu domu stala paní Anna Růžičková a jí pomáhala její neteř, paní Jiřinka Šuhajová, která v tomto domě stále žije již 60let! O svítící lucerničku se samozřejmě také stará a pravidelně v ní zapaluje svíčku. Za tuto miniaturní a přitom krásnou činnost jí děkuji a přeji jí hodně zdravíčka. Vaším úkolem je zjistit, kolik oken (i zazděných) je pod balkonem, na celé fasádě domu, získáte G.

Beautifully decorated house with a balcony, on which shines the lantern which still cares for a nice lady. How much is under the balcony windows (bricked up as well), to get G.

Schön dekoriertes Haus mit einem Balkon, auf dem eine Laterne für eine Dame scheint. Wie viel Fenster befinden sich unter dem Balkon? Die Anzahl ist
G. Hinweis: Auch zugemauerte Fenster zählen.

8. STAGE

U zlatého beránka (At the Golden Lamb, Das Goldene Lamm)
N 50°05.259 E 014°24.462

Dům U zlatého beránka v Míšeňské ulici byl postaven před polovinou 18. stol pro zlatokopce Jana Fischera. V současné době v něm žije známý herec Petr Štěpánek, hrál například prince ve Zlatovlásce. Dům také patřil jinému známému herci, na což odkazuje pamětní deska na pravé straně domu, byl to:
Eduard Vojan(H=5) Eduard Cupák(H=4) Miloš Nedbal(H=3)

House at the Golden Lamb in Míšeňská Street was built before the mid-18th century for gold seller Jan Fischer. Currently, it is home to a famous actor Petr Stepanek, played such prince in Goldilocks. The house was also another known actors, which refers to a plaque on the right side of the house, it was:
Eduard Vojan(H=5) Eduard Cupák(H=4) Miloš Nedbal(H=3)

Haus am Golden Lamb in Míšeňská Street wurde vor der Mitte des 18. gebaut Tabellen für Gold Hill, Jan Fischer. Derzeit ist es die Heimat einer berühmten Schauspieler Petr Stepanek spielte wie Prinz Goldilocks. Das Haus war auch eine andere bekannte Schauspieler, die zu einer Plakette auf der rechten Seite des Hauses bezieht, war es:
Eduard Vojan(H=5) Eduard Cupák(H=4) Miloš Nedbal(H=3)

9. STAGE

U tri houslicek (At the Three Little Fiddles, Zu den drei Geigen)
N 50°05.315 E 14°24.072

Nacházíte se v Nerudově ulici, doslova galerie domovních znamení, doporučuji cestou nahoru koukat napravo a nalevo:). Znak dali na dům Edlingerové kolem roku 1700 jako připomínku tří generaci loutnářů, co zde žili. K domu se váže i tajuplná pověst: noční houslové koncerty strašidel prý můžete v Nerudově ulici občas slyšet při úplňku.
Jaká ozdoba je v oblouku nad dveřmi? tlama(I=10) růže(I=9) podkova(I=8)

Tomas Edlinger used the emblem of his trade of violin-maker. It dates from c. 1700. The three little fiddles are said to represent three generations of violin-makers who lived in this house.
Whatornament is curved over the door? Muzzle (I=10) roses (I=9) Horseshoe (I=8)


Handwerkszeichen des Geigenbauers Tomas Edlinger aud der Zeit um 1700. Die drei Geigen symbolisieren angeblich die drei Geigenbauer-Generationen, die in diesem Haus lebten.
Welche Ornament ist über der Tür gebogen? Maulkorb (I = 10) Rosen (I = 9) Hufeisen(I = 8)
 

10. STAGE

U uzlu (At the Node, Am Knoten)
N 50° 05.277', E 14° 23.592'

Vítejte u nejmladšího znamení Prahy, je z roku 1977. Jako symbol přátelství ho vytvořil sochař Josef Klimeš pro rodinu svého kamaráda. Dioritový uzel značí pevnost a houževnatost lidských vztahů. Nachází se na osamoceném poněkud tajemném domě nedaleko Petřína. Dům sloužil jako vinný domek, v němž se nalézal lis a byla zde také pekárna. Nyní se zde bydlí. U vchodu se nachází J zvonků.

Now we get to the youngest house sign. It's here only a few dozen years, from 1977. As a symbol of friendship it was created by sculptor Joseph Klimes for a family of his friend. Diorite node indicates the strength and toughness of human relations. Located at the isolated somewhat mysterious house near Petrin. The house stood here much earlier than had this symbol, there was a wine house, which was found in the press and was also a bakery. There are now flat. At the entrance is located J bells.

Jetzt sind wir am jüngsten Zeichen Prags angekommen, es stammt aus dem Jahr 1977. Als Symbol der Freundschaft wurde der Knoten vom Bildhauer Joseph Klimes für eine befreundete Familie hergestellt. Der Diorit-Knoten symbolisiert die Festigkeit und Zähigkeit der menschlichen Beziehungen. Am Eingang befinden sich
J Klingeln.

11. STAGE

U sv. Lukase (At the St. Lukas, St. Lukas)
N 50° 05.292', E 14° 23.507'

Původně snad gotický měšťanský dům má vrcholně barokní fasádu z roku 1730 s plastickým obrazem patrona malířů sv. Lukáše, který maluje Pannu Marii s Ježíškem. Zajímavá jsou i namalovaná okna, která dokladuji snahu barokních architektu zachovat za všech okolností souměrnost cele stavby, i za cenu vytvoření falešných portálů, oken a dalších prvků. V domě je další z věhlasných tradičních pivnic U černého vola, doporučuji navštívit a spočítat si v ní výsledné souřadnice. Zajímavostí této pivnice je, že přispívá na školu Jaroslava Ježka pro zrakově postižené a nevidomé děti.
Vpravo od vchodu se nachází malá bílá cedulka
, poslední číslo je K.

Originally perhaps Gothic town house has a Baroque façade dating back to 1730 with the embossed image of the patron saint of painters St. Lukas, who paints the Virgin Mary with Jesus. Also interesting are painted windows, documenting the efforts of the Baroque architect in all circumstances to maintain the symmetry of the whole building, even at the cost of Creating false portal, windows and other elements. The house is another of traditional pubs renowned for the black ox, we recommend visiting and calculate the resulting commercial coordinates in it. Attractiveness of this pub is that it contributes to Jezek school for visually impaired and blind children.
The right of the entrance, is a small white label, last number is
K.

Ursprünglich wohl ein gotisches Stadthaus mit einer barocke Fassade aus dem Jahr 1730, das ein Bild der des Schutzheiligen der Maler, St. Lukas, und Jungfrau Maria mit Jesus zeigt.Interessant sind auch die gemalten Fenster des Gebäudes, die die Bemühungen der Barockarchitektur dokumentieren, unbedingt die Symmetrie des Gebäudes herzustellen. Im Haus selbst ist der Pub "schwarzer Ochse", dort kann man in Ruhe die Koordinaten des Finals berechnen. Der Pub wird übrigens von der Schule für sehbehinderte Kinder geführt.
Rechts neben dem Eingang ist ein kleines weißes Schild, die letzte Zahl ist
K.

12. STAGE

U Kacera (At Drake, bei Drake)

Nacházíme se před domem...moment...tak to je nemilé, zrovna ke mě doběhla stařičká majitelka tohoto domu a povídá, že ji někdo její krásné domovní znamení ukradl. Opravdu, není tam. Na zemi jsou jen velmi špatně čitelné stopy pachatele vedoucí přes ulici a mizící za protějším plotem. Musíme se vydat znamení najít, jistě si ho lapka schoval někde poblíž svého obydlí, aby se s ním, až se vody uklidni, mohl pochlubit. Vydejme se na cestu do samotných pekelných míst tohoto krásného města.
Jeho ukryt je na souřadnicích:
N 50°.0(G-B).(B/F)(E-F)(C+K)
E 14°.2(I-E).(C-H+F)(A-B)(J+A)

We are located in front of the house ... wait ... it's so bad, I just ran to an ancient owner of the house and told her that someone stole a beautiful house signs. Indeed, there is. On the ground are very difficult to read tracks leading offender across the street and disappeared in the opposite courtyard. We need to go is to find, it certainly highwayman hid somewhere near his dwelling, to be with them, and the waters calm down, he could boast.
It is hidden on the coordinates:
N 50°.0(G-B).(B/F)(E-F)(C+K)
E 14°.2(I-E).(C-H+F)(A-B)(J+A)

Wir vor dem Haus ... wait befinden ... es ist so schlimm, ich lief zu einem alten Besitzer des Hauses und sagte ihr, dass jemand ein schönes Haus Schilder gestohlen. Tatsächlich gibt es. Auf dem Boden sind sehr schwer zu führenden Spuren Täter über die Straße zu lesen und verschwand in der gegenüberliegenden Hof. Wir müssen gehen ist zu finden, es sicherlich irgendwo versteckt Wegelagerer in der Nähe seiner Wohnung, um mit ihnen sein, und das Wasser beruhigen, konnte er sich rühmen.
Es wird von den Koordinaten versteckt:
N 50°.0(G-B).(B/F)(E-F)(C+K)
E 14°.2(I-E).(C-H+F)(A-B)(J+A)

Kontrola souřadnic, Coordinate control, Koordinatensteuerung
Každé získané číslo na jednotlivých zastávkách je jiné :)

Pokud máte oblíbené domovní znamení, prosím napište jej nebo vyfoťte do logu.
A pokud chcete mít přehled o dalších domovních znameních, doporučuji web domovniznameni.chlumsky.eu

Additional Hints (Decrypt)

PM: xázra h xzrar, ceífghc bq fgenal zynqéub fgebzxh, ar bq pubqaíxh, xnpre wnxb svaáyxn hž araí, oly hxenqra :) RA: fgbar arkg gb gur gehax, npprff sebz gur fvqr bs n lbhat gerr, abg sebz gur fvqrjnyx QR: Fgrva nhs qra Fgnzz Mhtnat iba qre Frvgr rvarf whatra Onhzrf, avpug nhf qrz Oüetrefgrvt

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)