Skip to content

Grenzen Verleggen Multi-Cache

This cache has been archived.

rcroding: Omdat ik zelf (voorlopig) niet voldoende tijd heb om de cache een update te geven, deze gearchiveerd.

More
Hidden : 06/08/2008
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Een spannende tocht langs unieke grens-enclaves

Grenzen verleggen

‘Grenzen verleggen’ is de enige multi-cache route waarbij je onderweg minstens 20 keer een rijksgrens passeert! Het is belangrijk om de introductie en de praktische tips te lezen!

Introductie:
Het thema van deze multi-cache zijn de enclaves in de gemeenten Baarle Nassau (NL) en Baarle Hertog (B). Nergens ter wereld zijn twee landen zo met elkaar verweven als hier. Landsgrenzen lopen hier dwars door straten en woningen.

De Baarlese enclaves zijn het restant van het feodale tijdperk, het tijdperk waarin Landsheren het gebied onderling verdeelden en waarbij her en der gebieden kwamen te liggen behorende aan een landsheer. Europa werd zo een lappendeken van allerlei staatjes, vorstendommen, graafschappen en hertogdommen.

In de loop der tijd is veel van die lappendeken verdwenen. Alleen in Baarle is de lappendeken uit het feodale tijdperk blijven voortbestaan. Na 1830 hebben de beide regeringen een zevental pogingen gedaan om de situatie rondom Baarle te normaliseren, maar om uiteenlopende redenen zijn al deze pogingen op niets uitgelopen. In 1843 werden in het Verdrag van Maastricht de grenzen tussen Nederland en België werden vastgesteld. De grenzen in Baarle zijn toen buiten dit verdrag gehouden omdat het te ingewikkeld was. Pas 152 jaar later, toen in 1995 het Grensverdrag werd getekend door beide landen, werden de enclavegrenzen officieel rijksgrenzen.

De Baarlese enclaves bestaan uit 30 stukjes land verdeeld over Nederland en België. België heeft 22 enclaves en Nederland heeft er 8. De Belgische enclaves liggen binnen het Nederlandse grondgebied van de gemeente Baarle-Nassau. Nederland kent daarnaast nog 7 subenclaves (gelegen binnen de Belgische enclaves) en 1 exclave in België.

De gemeente(n) Baarle-Nassau/Hertog is uniek in haar “tweevoud”. Er zijn twee gemeentebesturen met elk hun burgemeester en een eigen brandweerkorps. Er is zowel een Belgische als een Nederlandse kerk. Maar de verweven gemeenten hebben ook gemeenschappelijke diensten. Zo is er een gezamenlijk busstation, een gezamenlijk politiebureau en hebben de gemeenten een gezamenlijke website. Veel infrastructuur die voor de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit en televisie) nodig is worden door beide gemeenten gedeeld. Toch heeft een Belgisch huis nooit een Nederlands telefoonnummer of andersom. De individuele inwoners van Baarle hebben maar een nationaliteit: de Nederlandse of de Belgische.

In de ‘VVV’ ofwel het ‘toeristisch infokantoor’ vind je informatie over interessante plekjes zoals de enclavemaquette en de grenspaal in het centrum. Deze multi-cache leidt je langs enkele minder bekende locaties die met deze unieke grenssituatie te maken hebben, zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied. Dus paspoort mee, en puzzelen maar!

Praktisch:
1. De route is het beste per auto af te leggen, maar per fiets kan ook.
2. De route is 55-60 km lang. Trek er een flink deel van de dag voor uit en neem wat te eten en te drinken mee.
3. Veel cachers waarschuwen voor teken (en andere beestjes) op het laatste deel van de route.
4. Voor meer informatie over de omgeving en de geschiedenis van het gebied kun je terecht bij de VVV Baarle, die zich bevindt op N 51° 26.601’ E 004° 55.668’ vlak bij WP1. Hier kun je voor 50 cent een plattegrond van de omgeving kopen met daarop alle enclaves.
5. Een plattegrond kan, evenals enige kennis van de verkeersregels van beide landen, onderweg goed van pas komen.
6. Let op! Enkele delen van de route kunnen bij (of nog enkele dagen na) slecht weer erg modderig worden. Je bent dus gewaarschuwd: pas met de auto op dat je niet vast komt te zitten. Zet eventueel je auto stil en ga lopend verder of en zoek een (verharde) omweg.

--------------------------------------------------------
WP 1: Ga naar N 51° 26.629’ E 4° 55.634’

Als je vanaf deze telefooncel wilt bellen naar de Baarlese VVV, welk nummer toets je dan in? Je moet hiervoor weten in welk land je bent.
- 00-31-13-5079921 (A = 4)
- 00-32-14-5079921 (A = 2)
- 014-5079921 (A = 8)

Je staat hier trouwens vlak bij het Bels Lijntje, de spoorlijn die vroeger onderdeel uitmaakte van de internationale route tussen Amsterdam en Brussel. Inmiddels is van vrijwel het gehele tracé een druk bereden fietspad gemaakt. In het oude station is inmiddels een Wok-restaurant gevestigd.

Busstation “St. Janstraat” ligt hier ook vlakbij (iets ten noorden van de telefooncel). Op het busstation halteren zowel Belgische als Nederlandse bussen.

Antwoord B = 1245

--------------------------------------------------------
WP 2: Ga naar N 51° 26.(B-797)’ E 4° 56.701’

Rijd nu van WP2 naar WP3 en haal daarbij niet in.

--------------------------------------------------------
WP 3: Ga naar N 51° 26.(A+1)29’ E 4° 56.035’

Hoeveel keer ben je tussen WP2 en WP3 Nederland ingereden? (antwoord = C)

--------------------------------------------------------
WP 4: Ga naar N 51° 26.(A)10’ E 4° 55.64(C)’

Je staat nu voor het gemeentehuis van Baarle-Hertog. Het gemeetehuis van Baarle-Nassau staat ergens in het centrum. De Nederlandse en Belgische politie hebben een gezamenlijk kantoor in het Belgische gemeentehuis. Dit is ook het enige gemeentehuis ter wereld waar de rijksgrens doorheen loopt. In welk land ligt de voordeur?

- In België (antwoord D = 768)
- In Nederland (antwoord D = 411)
- de grens loopt door de voordeur (antwoord D = 223)

--------------------------------------------------------
WP 5: Ga naar N 51° 26.(D-131)’ E 4° 55.(C+9)8’

De voordeur van dit huis staat precies op de grens. Tel beide huisnummers bij elkaar op (antwoord = F).

--------------------------------------------------------
WP 6: Ga naar N 51° 26.(D)’ E 4° 55.(B-1004)’

Zoek hier naar een object op een gebouw, dat je kan helpen om deze vraag te beantwoorden. Waarom is de Femisbank gesloten?.
- Argwaan jegens malversatie (G = 10)
- Bewijs van medeplichtigheid (G = 20)
- Beschuldiging van verduistering (G = 30)

Dit was het laatste WP in de kern, we gaan nu naar het buitengebied. Het kan zijn dat je langs eerder gepasseerde WP's komt.

--------------------------------------------------------
WP 7: Ga naar N 51° 23.9(C-1)0’ E 4° 55.(438 * C)’

Wat je hier ziet is een uniek overblijfsel van Station-Weelde, namelijk de draaischijf waarmee locomotieven op het spoor voor de juiste loods werden gedraaid.

Welke afstand komt het dichtst in de buurt van de diameter van de draaischijf?
- 1 kilometer (H = 1)
- 3 meter (H = 3)
- 6 meter (H = 6)

--------------------------------------------------------
WP 8: Ga naar N 51° 24.(H-2)(H+1)(H-2)’ E 4° 55.907’

In 1953 kocht iemand dit stuk grond met 9 huizen van de Nederlandse Spoorwegen. Volgens de eigenaar lag de grond in een Belgische enclave en daarom rekende hij huurprijzen overeenkomstig de Belgische normen. De Nederlandse overheid was echter van mening dat dit land tot Nederland behoort. Uit onderzoek bleek dat in 1842 een fout was gemaakt bij het overschrijven van een lijst van percelen. Er bestonden dus meerdere versies van de werkelijkheid. Het Internationale Hof van Justitie deed in 1959 uitspraak in de kwestie van de "Grensenclave" waarna het weer zonder twijfel tot Belgie behoorde.

Zoek een plaatje met een coördinaat op een Belgisch openbaar element.
Vind je hier het coördinaat “I” van het gemeentehuis? (antwoord J = 769)
Vind je hier het coördinaat “I” van de draaischijf? (antwoord J = 546)
Vind je hier een andere coördinaat “I”? (antwoord J = 555)

-------------------------------------------------------
WP 9: Ga naar N 51° 25.(A)23’ E 4° 53.(J-45)’

HERHALING: Enkele delen van de route kunnen bij (of nog enkele dagen na) slecht weer erg modderig worden. Je bent dus gewaarschuwd: pas met de auto op dat je niet vast komt te zitten. Zet eventueel je auto stil en ga lopend verder of en zoek een (verharde) omweg.

Je bevindt je op WP9 aan de rand van een enclave, deze bevindt zich ten noord-westen van het pad. De eigenaar heeft bij de ingang (een paar meter lopen richting noord-oost) een bordje opgehangen. Volgens hem mag je dit stukje land niet onbevoegd betreden en hij beroept zich daarbij op een wetboek. Is het een stukje Belgie in Nederland of andersom?

- Het is een Nederlandse enclave en het bordje verwijst naar de Nederlandse wet (K = 40)
- Het is een Belgische enclave en het bordje verwijst naar de Belgische wet (K = 60)
- Het is een Belgische enclave maar het bordje verwijst naar de Nederlandse wet (K = 80)

--------------------------------------------------------
WP10: Ga naar N 51° 24.(K+807)’ E 4° 53.(A)(C)(G/10)’

Je bent nu bij de “echte” landsgrens. Je kunt hier in alle rust vanuit Nederland naar België staren. Op hoeveel bankjes kun je hier zitten?

Antwoord = L

--------------------------------------------------------
WP11: Ga naar N 51° 24.(L+630)’ E 4° 47.(L+596)’

Het aantal sterren in de Europese vlag heeft geen relatie met het aantal lidstaten van de Raad van Europa of de Europese Unie. In verschillende tradities is het cijfer een symbool van perfectie, volledigheid en eenheid. Hoeveel sterren staan er op de Europese vlag?

Antwoord M = het aantal sterren * 73.

Vertrek nu in zuidelijke richting.

--------------------------------------------------------
WP12: Ga naar N 51° 24.(M-16)’ E 4° 45.971’

In welk land ben je nu en wat is het bouwjaar van de kapel?
- België, 1820 (O = 440)
- België, 1650 (O = 280)
- Nederland, 1650 (O = 660)

--------------------------------------------------------
WP13: Ga naar N 51° 25.(O)’ E 4° 47.1(C)(H)’

Je bevindt je nu in het Nederlandse dorp Castelre. Hier is geen sprake van een enclave, maar flinke Nederlandse "landpuist" diep in België. Inwoners van Castelre kunnen spreken van hun Belgische noordenburen.

Dit stukje Nederland is aangesloten op de Belgische kabeltelevisie, maar op de Nederlandse telefoon. Welk telefoonnummer bellen de inwoners van Castelre dan bij een storing aan de TV?
- 00-31-15-334422 (P = 1)
- 00-32-15-334422 (P = 2)
- 015-334422 (P = 4)

--------------------------------------------------------
WP14: Ga naar N 51° 2(P+3).918’ E 4° 4(7+P).448’

Tel de afstanden naar alle Nederlandse plaatsen op bij de afstand naar alle Belgische plaatsen. Rond af op hele km = antwoord Q.

--------------------------------------------------------
WP15: Ga naar N 51° 26.(234-Q)’ E 4° 49.(746+Q)’
In welk land ben je nu en hoe hard mag je hier?
- Nederland, 60 km/u (R = 50)
- Nederland, 80 km/u (R = 51)
- België, 90 km/u (R = 52)

--------------------------------------------------------
WP16: Ga naar N 51° 27.(456-H)’ E 4° (R).(A+1)(F+1)’
Je bevindt je bij de Belgische Bernarduskapel. Deze kapel is vanuit België alleen bereikbaar via het Nederlandse dorp Ulicoten. Toch is geen sprake van een Belgische enclave, maar de zandweg die rechtstreeks naar België loopt behoort tot privé-terrein en is niet openbaar toegankelijk.

Loop je een rondje door het bos (tweede bruggetje) achter de kapel, dan loopt je langs de rijksgrens met Nederland.

Elke steen van deze kapel ging in 1945 door de handen van Alfons van Tongerloo uit:
- België (antwoord S = 28)
- Nederland (antwoord S = 43)
- Luxemburg (antwoord S = 68)

--------------------------------------------------------
WP17: Je gaat nu op zoek naar de cache-locatie. Het is hierbij NADRUKKELIJK NIET DE BEDOELING om over de grasvelden te lopen. Doe dit dus ook niet, want je loopt dan over eigen terrein van boeren uit de omgeving!

De cache ligt op N 51° (F+5).(M-3)’ E 4° ((K/(S/14))+G).(M-D-K-F-H)0(H-(2*C))’ en is in ieder geval goed te bereiken door via Belgie te gaan. Maar wie weet kun jij een snellere route bedenken?

De locatie van de cache heeft natuurlijk ook een bijzonderheid: op enkele meters afstand van de cache bevindt zich de kleinste Belgische enclave in Nederland. Tot 1995 was hier sprake van niemandsland. Over de enclave doen diverse verhalen de ronde. Zendpiraten zouden de onduidelijke situatie in het verleden bijvoorbeeld gebruikt hebben om, zonder een noodzakelijke Nederlandse of Belgische vergunning, hun radiozender de ether in te sturen.

Additional Hints (No hints available.)