Skip to content

Moravcovo peklo / Moravec's hell Traditional Geocache

Hidden : 06/05/2008
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Moravcovo peklo / Moravec's hell

Tuto lokalitu jsem zvolil z duvodu tajemného výskytu údajné jeskyne
Moravcovo peklo je snad na všech turistických mapách.
Bohužel pouze na nich.


Také v historické mape. In the historic map too.
Má se jednat o jeskyni v blízkosti Kucere prímo na cervené turistické znacce. Už pred nekolika lety jsme sem byli vylákáni kamarádem, dnes také kacerem, na hledání této prý romantické jeskyne. Výprava skoncila debaklem. Prodírali jsme se divokým terénem a odmenou bylo jen pár klíštat. Ani nevím jak nás presvedcil, že za rok se výprava opakovala znovu. Asi to bylo výjimecne nízkým stavem vody v Orlické nádrži a tedy nadejí, že bude vetší šance Moravcovo peklo najít. Složení výpravy bylo tentokráte trochu jiné, ale výsledek zcela totožný. K drobným oderkám pribyly navíc jedny ztracené klíce. Obe tyto výpravy probehly v dobe, kdy jsem já ani iniciátor výprav Dzin nemeli o Geocachingu tušení.

Až nyní, kdy jsem zacal premýšlet o založení této cache jsem zkusil zjistit, jak to s tím Moravcovým peklem vlastne je. Zdroju informací je velmi málo, ale za prispení vstrícné paní z místního regionálního informacního strediska se podarilo zjistit, že Moravcovo peklo byl velmi obtížne splavný úsek Vltavy ješte pred stavbou Orlické nádrže. V techto místech docházelo casto k ztroskotání lodí a voru a mezi vltavskými "námorníky" si tento úsek vysloužil prezdívku peklo. A protože nahore nad skálou byla usedlost u Moravcu, proto Moravcovo peklo. A jeskyne na mapách uvádena, byla prý spíše puklinami ve skalách, ale i ty skoncily dnes hluboko pod hladinou nádrže.

V okolí skrýše je divocejší príroda prímo nad Orlickou nádrží, která v posledních letech trpí sinicemi cím dál víc. Treba se jednou dockáme cisté vody.
Jako výchozí bod lze použít parkovište u Zvíkovského mostu a zvolit cervenou turistickou znacku mírne škodolibého znackare. Ten rozhodne pro trasu nevolil nejsnazší cestu. Tato znacka Vás dovede až skoro k cíli. K dobývání nedoporucuji kolo, kocárky atp.protože terén je nevlídný.

Po nálezu zkuste najít klíštata ve svém kacerím perí at si neodnášíte neco co nechcete.

English version:

This locality I selected beacuse of misterious place called Moravec hell and mentioned on nearly all turistic maps. Unfortunately only on them. It should concern the cave in the proximity of Kucera, directly on the red sign on turistic maps .

Few years ago we were lured out by my camarade, today also Cacher, to discover this romantic cave. This expedition ended catastrofically. We were going through wild terrain but the reward were few ticks only. I do not know how he convinced us to realize this expedition a year later.. The reason was, most probably, low leve of water in Orlik dam and ,consequently, the hope we should have a big chance to find Moravec hell. Members of expedition were different but result was the same. To minor injuries we had to add lost keys.Both expeditions were realized in the time when their initiator Dzin had no idea that Geocaching existed.
Now when I started to think about establishing this cache I tried to discover how it is with Morevec hell. There are only few sources of information. However, a woman from local regional info center helped us to discover that Moravec hell was in fact a part of river with very difficult navigability
befor the Orlik dam was built up. It happened very often, that in this area the boats and rafts crushed. This part of river was named by Vltava sailors as a hell.
Above the rocks was located a homestead called "at Moravec" and therefore this area was named Moravvec hell. The cavern mentioned on turistic maps was in fact a crack in the rocks only.But this cracks ended in the waters of Orlik dam.

In the vicinity of hiding place, direct above Orlík dam the nature is wilder.
During the last year the dam waters were intoxicated by
blue-greens more and more. May be, once we shall find the dam water clean. As a reference point you can choose parking place at Zvíkov bridge and use red turistic sign made by slightly malicious man..He, be sure, did not choose the easiest way. This sign will lead you to the target of your trip. For this activity I strongly do not recommend to use bik, baby carriage etc.since the terain is not so kind. After discovery try to find in your duck feather some ticks so that you do not carry with something not wanted.Jsi v poradi navstevnik tohoto listingu.

Additional Hints (Decrypt)

Fxnyxn / Gur fznyy ebpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)